Hvordan bliver en standard til – og kan jeg få indflydelse på den?

04. marts 2019

Hvordan bliver en standard til – og kan jeg få indflydelse på den?

Mange ved ikke, hvad en standard egentligt er for noget eller hvordan den bliver til. Endnu færre ved, at de selv har mulighed for at påvirke udformningen af internationale standarder på lige netop deres område - og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav.

Alle med viden på et givent område kan være med til at udarbejde en standard. Arbejdet foregår i regi af standardiseringsorganisationerne i de enkelte lande – i Danmark er det hos Dansk Standard. Men det er ikke standardiseringsorganisationerne selv, der udarbejder det faglige indhold i standarderne. Det gør medlemmerne i standardiseringsudvalgene. Og her har du også mulighed for at give dit input.

Hvem er med til at lave standarderne? 

I Danmark er der typisk 5-20 medlemmer i et standardiseringsudvalg. Medlemmerne kommer hovedsageligt fra virksomheder, der på den måde sikrer sig mulighed for indflydelse på standardernes udformning. Det betyder også, at de i en meget tidlig fase får viden om kommende standarder på områder, der er væsentlige for deres forretnings udvikling og konkurrenceevne.

Udover virksomheder deltager også forbruger- og interesseorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt myndigheder.
Udvalgene igangsættes og drives af Dansk Standard, som også sikrer, at du kan deltage i de europæiske og internationale komiteer hos eksempelvis ISO og CEN, som vi på vegne af Danmark er medlem af. På den måde bliver danske interesser repræsenteret i udviklingen af europæiske og internationale standarder. 

Hvilken værdi kan det give min virksomhed?

At der er store konkurrencemæssige fordele ved at være med til at sætte morgendagens standarder kan blandt andre VELUX tale med om: 
- At være med i udvalgsgrupperne er kernen i vores standardiseringsarbejde. Her får vi en kombination af information om tendenser på markedet - internationalt såvel som nationalt - samt muligheden for at have indflydelse indenfor vores område. Vores arbejde i udvalgsgrupperne er derfor en vigtig del af forretningen hos VELUX, udtaler Karsten Duer, Director of global standardization and product regulation hos VELUX.

Standarder kan også være en hjælp i forbindelse med produktudvikling, da standarder rummer vigtig viden om de krav, der stilles til et produkt. Samtidig kan standarder rumme specialiseret viden om et givent produkt, som virksomheden kan overføre til andre produkttyper, og dermed skabe nye innovative produkter eller ydelser.

Har du lyst til at påvirke fremtidens markedskrav? 

Vil du være på forkant med markedskravene og få ny viden før dine konkurrenter? Så deltag i standardiseringsarbejdet og vær med til at sætte fremtidens standarder på dit område. 

ds.dk/udvalg kan du læse mere om, hvordan du kan få indflydelse på morgendagens standarder, og hvilket udbytte det kan give din virksomhed. 

 

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - fredag kl. 8.30 - kl. 16.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140