Ny revision gør energisynsstandarderne mere tilgængelige

07. marts 2019

Ny revision gør energisynsstandarderne mere tilgængelige

Energisynsstandarderne, EN 16247 1-4, som bl.a. bliver brugt i forbindelse med Energieffektivitetsdirektivet, EED, er under revision. Første offentlige høring af standarderne, som består af fire dele, kommer til sommer.

Med den kommende revision bliver standarderne, der forventes færdige forår/sommer 2020, mere anvendelige i hverdagen. Bl.a. bliver de mere vejledende i forhold til direktivet og fjerner nogle uklarheder ved at formulere de pågældende krav mere klart.

Terminologien bliver også opdateret i forhold til det nyligt publicerede ledelsessystem, Energiledelse ISO 50001, fordi man netop kan bruge energisyn som en del af energiledelsessystemet. Fx kan man undlade energigennemgangen i ISO 50001, hvis man i stedet foretager et energisyn.

Er du er interesseret i at få oplyst, når standarderne kommer i høring, kan du registrere dig på høringsportalen og oprette en overvågning.

Du har også mulighed for at deltage i udviklingen af de kommende energisynsstandarder, hvor du samtidig kan netværke og udveksle viden med eksperter inden for området. Kontakt konsulent i Dansk Standard, Christine Weibøl Bertelsen, på cwb@ds.dk eller tlf.: 4121 8302.

 

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39966388