Ny standard til udførelse af varmepumpeinstallationer på vej

08. marts 2019

Ny standard til udførelse af varmepumpeinstallationer på vej

Branchen er med til at sætte kravene i den kommende standard om udførelse af varmepumpeinstallationer. Og du kan fortsat nå at få indflydelse.

Dansk Standard har nedsat en projektgruppe, der er i gang med at udvikle en ny national standard med titlen: Varmepumper med eldrevne kompressorer – Udførelse af varmepumpeinstallationer med en varmeeffekt på til og med 25 kW. For at få input fra branchen til standarden afholdes der to gratis arrangementer, hvor alle interesserede kan deltage.

Det første møde blev afholdt fredag d. 8. februar 2019 og medio maj afholdes en workshop, når der ligger et udkast til standarden klar. På workshoppen vil indholdet af det første udkast blive gennemgået, og der er mulighed for at komme med konkrete input.

På det første møde deltog omkring 40 personer, der repræsenterede et bredt udsnit af branchen. Efter et par korte præsentationer fra Energistyrelsen og Dansk Standard delte deltagerne sig op i mindre grupper og holdt summemøder over mødets præsentationer. Hver gruppe fremlagde herefter deres input med forslag til standardens indhold. 

Blandt forslagene til, hvad der skal medtages i den kommende standard, var bl.a.: 

  • at aftalegrundlaget mellem bygningsejer og installatør skal afspejle, hvilken varmekomfort bygningsejeren ønsker
  • at der er krav om funktionsafprøvning 
  • at der stilles kompetencekrav til installatørvirksomheden
  • at bygningsejer i forbindelse med aflevering instrueres i varmepumpens drift

Alle input blev noteret ned og vil blive taget op i den projektgruppe, der udvikler standarden.

Det er Energistyrelsen, der har bedt Dansk Standard om at udvikle en national standard for udførelse af mindre varmepumpeinstallationer. Baggrunden er, at Energistyrelsen ønsker bedre energiudnyttelse af varmepumpeanlæg, som installeres i de danske huse og sommerhuse. 

Efter workshoppen medio maj vil den endelige høringsversion af standarden blive udarbejdet. Standarden bliver forankret i standardiseringsudvalget S-221 Varmepumpe- og airconditionanlæg.

Hvis du gerne vil have en personlig invitation til workshoppen, når datoen er fastsat, eller du har spørgsmål eller ønsker at vide mere, er du velkommen til at kontakte Charlotte Forsingdal, seniorkonsulent hos Dansk Standard, cfo@ds.dk

 

Kontakt

Charlotte Vartou Forsingdal
Charlotte Vartou Forsingdal Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cfo@ds.dk
T: 39 96 62 32