Nye krav til måling af luftforurening på vej

14. maj 2019

Nye krav til måling af luftforurening på vej

En række nye miljøkrav og krav til målemetoder for forurening øger behovet for nye standarder på området. Førende europæiske eksperter inden for måling af luftforurening mødes i disse dage i København (14-15. maj) for at diskutere og identificere behovet for nye måleparametre og -metoder.

EU’s Ren Luft Politik (Clean Air Policy), der har til formål at nedbringe luftforureningen og mindske sundheds- og miljøpåvirkninger, medfører bl.a. skærpede krave til udledning af luftforurenende stoffer.

Et af EU’s midler til at opnå målet med Ren Luft Politiken er de såkaldte BREF’er, som står for ”BAT reference documents” (BAT = ”Best Available Techniques”). En BREF indeholder bindende krav til fx skærpede grænseværdier og nye målekrav.

Nye måleparametre og strammere krav til måleudstyr

- De nye BREF’er medfører bl.a. krav til målinger af parametre, som i dag ikke er beskrevet i en europæisk standard. Der foregår derfor netop nu en diskussion af, hvilke nye standarder der skal udarbejdes, siger Lars Kristian Gram, akademiingeniør og senior projektleder for Clean Air Technologies hos FORCE Technology og formand for det udvalg i Dansk Standard, der arbejder med måling af gasser og partikler i luft.

De nye BREF’er indeholder ofte lavere grænseværdier end tidligere. Det betyder indirekte, at de krav man stiller til det måleudstyr, som sidder fastmonteret i skorstenen (AMS) bliver tilsvarende lavere. Kravet er nemlig fastsat som en procent af grænseværdien.

- Strammere krav til måleudstyret betyder, at en del af de eksisterende standard-reference-metoder, ikke er gode nok eller ikke er valideret i det niveau, hvor de skal bruges. I praksis vil det sige, at for en lang række parametre har vi en situation, hvor der enten skal udvikles nye målemetoder eller metoderne skal valideres i de nye lavere niveauer, forklarer Lars Kristian Gram.

Et af de store emner på mødet i København er derfor at identificere, hvilke nye Europæiske standarder der er brug for, samt at få identificeret, hvilke af de eksisterende standarder som enten har behov for ny-validering eller evt. helt nye metoder som kan måle præcist nok i de lave niveauer, som kommer med BREF’erne.

Vær med til at sætte standarden

For at sikre at der arbejdes med ensartede målemetoder såvel inden for Europa som globalt, har man i en årrække arbejdet for fælles europæiske og internationale standarder for måling af gasser og partikler i luft. Til varetagelse af de danske interesser på området deltager en række eksperter i et udvalg under Dansk Standard. 

Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet med at sætte standarder for automatiske og manuelle prøvnings– og analysemetoder for emissioner af stoffer i udeluft og arbejdspladsluft. 

Læs mere her: Måling af gasser og partikler i luft

 

Kontakt

Lone Skjerning
Lone Skjerning Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55