Måling af gasser og partikler i luft (S-154)

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for måling af gasser og partikler i luften. Dette omfatter standarder for automatiske og manuelle prøvnings– og analysemetoder for emissioner, stoffer i udeluft og arbejdspladsluft.

For at sikre at der arbejdes med ensartede målemetoder såvel inden for Europa som globalt, har man i en årrække arbejdet for fælles europæiske og internationale standarder for måling af gasser og partikler i luft. Til varetagelse af de danske interesser på området deltager en række eksperter i udvalget. 

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af automatiske og manuelle prøvnings– og analysemetoder for emissioner, stoffer i udeluft og arbejdspladsluft.

Gennem aktiv deltagelse i adskillige arbejdsgrupper under den europæiske tekniske komité CEN/TC 264 Air quality, og den internationale tekniske komitéISO/TC 146 Air quality, sikres der dansk indflydelse ved udarbejdelse af standarder. Desuden følger udvalget arbejdet i den europæiske tekniske komité CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder, industrivirksomheder, laboratorier og rådgivere.

Høringer

Alle standarder er i perioder åbne for kommentarer og ændringer. Det er muligt for alle at få indflydelse og komme med forslag til ændringer i standarderne – også selvom man ikke er medlem af standardiseringsudvalget. Nedenfor kan du se de standarder, som er åbne for kommentering under dette udvalg. Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.

Pris


Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. 

Deltagere
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • DGtek A/S
 • DTU Byg
 • Eurofins Miljø Luft A/S
 • Eurofins Product Testing A/S
 • Force Technology
 • GeertiCon
 • Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
 • Martin Rørbye Angelo
 • Miljøstyrelsen
 • Olicem ApS