Udvalg

Måling af gasser og partikler i luft (S-154)

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Lone Skjerning 1635X489 Neu

Kontakt

Lone Skjerning
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: ls@ds.dk
T: 39 96 62 55

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for måling af gasser og partikler i luften. Dette omfatter standarder for automatiske og manuelle prøvnings– og analysemetoder for emissioner, stoffer i udeluft og arbejdspladsluft.

For at sikre at der arbejdes med ensartede målemetoder såvel inden for Europa som globalt, har man i en årrække arbejdet for fælles europæiske og internationale standarder for måling af gasser og partikler i luft. Til varetagelse af de danske interesser på området deltager en række eksperter i udvalget. 

Udvalget beskæftiger sig med standardisering af automatiske og manuelle prøvnings– og analysemetoder for emissioner, stoffer i udeluft og arbejdspladsluft.

Gennem aktiv deltagelse i adskillige arbejdsgrupper under den europæiske tekniske komité CEN/TC 264 Air quality, og den internationale tekniske komité ISO/TC 146 Air quality, sikres der dansk indflydelse ved udarbejdelse af standarder. Desuden følger udvalget arbejdet i den europæiske tekniske komité CEN/TC 137 Assessment of workplace exposure to chemical and biological agents.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Myndigheder, industrivirksomheder, laboratorier og rådgivere.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

 • Dansk Gasteknisk Center A/S
 • Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
 • DGtek A/S
 • DTU Byg
 • Eurofins Miljø A/S
 • Eurofins Miljø Luft A/S
 • Force Technology
 • GeertiCon
 • Institut for Miljøvidenskab, Aarhus Universitet
 • Miljøstyrelsen
 • Olicem A/S
 • Teknologisk Institut