Nyt ledelsessystem for bæredygtig finansiering

11. juni 2019

Nyt ledelsessystem for bæredygtig finansiering

Med FN’s 17 verdensmål og EU’s 2030-mål er bæredygtighed kommet øverst på den globale agenda. Det indebærer også, at investeringer og økonomisk vækst, skal ske under hensyn til miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. En kommende international standard skal skabe enighed om, hvordan bæredygtig finansiering kan leve op til disse faktorer.

Finanssektoren og verdenen omkring den har fået øjnene op for, at den finansielle sektor skal bidrage til at skabe en bedre verden igennem etiske og ansvarlige investeringer. Det betyder bl.a., at investorer bør tage en række ansvarlige faktorer i betragtning, når de skal vurdere potentielle investeringer.

- Bæredygtig finansiering er sideløbende med cirkulær økonomi blevet et område i kraftig vækst, og de kommende standarder for bæredygtig finansiering skal understøtte en ansvarlig og troværdig praksis for investeringer på det globale finansmarked, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Formålet med standarderne er at hjælpe organisationer og virksomheder med at integrere bæredygtighed i deres finansielle aktiviteter, og give et værktøj til, hvordan de kan dokumentere, at deres aktiviteter og organisering er i overensstemmelse med kriterierne for bæredygtig finansiering.

- Standarderne vil samtidig synliggøre, hvordan finansielle institutioner integrerer ESG-faktorer – de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer – i deres beslutningsproces for investeringer, og bidrage til, at investorerne kan træffe informerede og ansvarlige investeringsvalg, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Hvordan kan virksomheder tage højde for ESG-faktorerne?

De miljømæssige faktorer, som virksomhederne skal overveje, drejer sig om, hvordan de behandler miljøet, fx om de forurener, hvordan deres energiforbrug er, om de producerer affald, og hvordan bortskaffer de det?

Sociale kriterier omfatter virksomhedens sociale forhold. Det betyder, at virksomheden skal overveje faktorer som, hvordan den behandler sine medarbejdere, hvilke samarbejdspartnere og kunder den har, det vil sige forholde sig til hele sin værdikæde, samt om virksomheden tager socialt ansvar for lokalsamfundet omkring sig.

De ledelsesmæssige kriterier relaterer sig til virksomhedens ledelsesstil og gennemsigtighed. Det kan være overvejelser som, hvilke rettigheder aktionærerne har, om der er interessekonflikter, hvordan foregår den interne ledelse, og om virksomhedens regnskab er gennemskueligt.

Vil du være med til at påvirke standarderne?

Udviklingen af de nye standarder for bæredygtig finansiering er i gang. Dansk Standard har etableret et dansk udvalg, som skal sikre den danske indflydelse på krav og ordlyd i standarderne.

Udvalget er åbent for alle interesserede. Deltagelse af danske organisationer og virksomheder er vigtig for at sikre, at danske interesser bliver varetaget på international bane.

Ud over at få mulighed for indflydelse på fremtidens krav til bæredygtig finansiering, vil du igennem deltagelse også få viden, tidlig indsigt i kommende markedskrav samt et fagligt netværk inden for finansiering og bæredygtighed.

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30