Ledelsessystemer

De fleste virksomheder har i dag i større eller mindre grad systematiseret deres ledelse og styring af virksomheden. Mange af dem har taget udgangspunkt i et ledelsessystem.

Ledelsessystemet behandler alle de emner, som en ledelse bør forholde sig til, og er med til at skabe systematik i, hvordan ledelsen leder sin virksomhed. Mange virksomhedsledere oplever en ro i maven, når de implementerer et ledelsessystem, fordi de ved, at der er styr på de forhold, man ellers pludselig ville kunne blive viklet ind i.

For mange virksomheder i Danmark er det nærmest blevet et helt almindeligt krav, at man som leverandør skal kunne dokumentere sin kvalitet, sin omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget, fødevaresikkerheden etc. Med andre ord: Kunne bevise, at der er styr på disse ting, og helst i form af et certificeret ledelsessystem.

Typer af ledelsessystemer (ledelsesstandarder)

Der findes ledelsessystemer for alt lige fra miljø- og energiledelse til informationssikkerhed og innovationsledelse. Det mest udbredte ledelsessystem er ISO 9001 for kvalitetsledelse, der anvendes af over en million virksomheder verden over.

Du kan læse mere om de forskellige ledelsessystemer her:

Implementering af ledelsessystemer

Med et ledelsessystem etablerer I et forretningsmæssigt overblik over jeres virksomhed. Det skaber et solidt fundament for at tage stilling til, hvordan I forbedrer og udvikler kontinuerligt. Undervejs tager I fx stilling til de vigtigste risici for jeres forretning, I inddrager ledelse og medarbejdere i udviklingen, og gør det synligt, hvad I gør og hvorfor.

Ledelsessystemer kan implementeres på flere forskellige måder. Det afhænger dels af den enkelte virksomheds behov, mål, produktion, services og kultur, dels af den strategiske retning for produkter, ydelser, markeder og kunder.

De enkelte standarder for ledelsessystemer er generiske, dvs. at de ikke er udviklet med én virksomhedstype for øje. Derfor giver den enkelte standard ikke et endegyldigt svar på, hvordan et godt ledelsessystem ser ud i den enkelte virksomhed. Men der kan peges på flere faktorer, der kan hjælpe en virksomhed til at implementere et helhedsorienteret system med fokus på ledelse og relevante forretningsprocesser for det pågældende fokusområde.

Hvad kan Dansk Standard hjælpe dig med?

Vi rådgiver dig og din virksomhed om relevant og effektiv implementering og vedligeholdelse af et ledelsessystem. Vi kender standarderne og sammensætter de elementer, som giver mening for netop jeres virksomhed. Vi kan hjælpe jer med udvalgte dele af processen eller helt frem til en certificering.