Ledelsesstandarder

ISO 37002 Whistleblowing

Whistleblowing ISO 37002 hjælper organisationer til etablering og vedligeholdelse af et solidt og pålideligt system, hvor medarbejdere og andre interessenter trygt kan rapportere bekymringer og mistanker.

Køb standarden i webshop

Hvad er ISO 37002?

ISO 37002 Whistleblowing management systems — Guidelines er en international standard, som giver retningslinjer for implementering, styring, evaluering, vedligeholdelse og forbedring af et robust og effektivt ledelsessystem i en organisation vedr. whistleblowing. Den kan anvendes til alle typer af organisationer såvel små som store, i den offentlige, private og frivillige sektor.

Loven om beskyttelse af whistleblowere og standarden for whistleblowing kan spille sammen og tilføre værdi for de organisationer, der står overfor at skulle implementere en whistleblowerordning.

Lovgivningens fokus er beskyttelse af whistleblowere. Samtidig ønsker de fleste virksomheder at understøtte en kultur, hvor der ikke foregår lovovertrædelser, grov chikane eller andre kritisable forhold, som giver anledning til whistleblowing. Derfor handler det om at sikre en kultur, der understøtter en etisk, ansvarlig adfærd, så situationerne ikke opstår.

Standarden understøtter en organisations arbejde med en ”speak up”-kultur, som fremmer en transparent og troværdig organisation. Dermed minimeres risikoen for, at der opstår kritiske sager, hvor virksomheden afsløres i lovbrud, brud på menneskerettigheder mv.

Med ledelsessystemet for whistleblowing, ISO 37002, får virksomheder mulighed for at etablere en systematisk tilgang til at implementere og demonstrere dens arbejde med åbenhed, gennemsigtighed, integritet og ansvarlighed.

Hvorfor arbejde med ISO 37002?

Ledelsessystemer for whistleblowing – Vejledning hjælper organisationer til etablering og vedligeholdelse af et solidt og pålideligt system, hvor medarbejdere og andre interessenter trygt kan rapportere bekymringer og mistanker. Standarden kan samtidig bruges som dokumentation for, at organisationen systematisk arbejder med området.

Hvem kan arbejde med ISO 37002?

Kravene for DS/ISO 37002 er generiske og er tilsigtet at kunne anvendes af alle organisationer og virksomheder uanset type, størrelse og karakter, og om den opererer i den private, offentlige eller i en non-profit sektor. Dette inkluderer offentlige virksomheder, større organisationer, SMV’er og NGO’er.

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

 

Fordele ved at arbejde med ISO 37002

  • Man sikrer et system, hvor medarbejderne trygt kan rapportere mistanker om uregelmæssigheder i virksomheden.
  • Giver en systematisk og dokumenteret tilgang til whistleblowing
  • Understøtter virksomhedens troværdighed og etik
  • Virksomheden implementerer en internationalt anerkendt ramme for whistleblower-systemer.

Deltag i udvalget for governance

Vil du gerne sidde med ved bordet og diskutere whistleblowing og andre relevante emner inden for governance? Så har du muligheden for at deltage i Dansk Standards standardiseringsudvalg, (S-859) Governance. Udvalget er interessant for både offentlige og private virksomheder. Virksomheder med et internationalt fokus eller indenfor industrier såsom finans, medico samt advokater og rådgivningsvirksomheder kan specielt have interesse i udvalgets arbejde.