Kurser i QHSE - Ledelsessystemer

Styrk dine kompetencer og værktøjer indenfor ledelsessystemer og intern audit med vores praktisk orienterede kurser, baseret på et bredt udvalg af ledelsesstandarder inden for bl.a. ISO 9001, 14001, 27001, 45001 og 50001.

Kurser i kvalitetsledelse - ISO 9001

Kurser i kvalitetsledelse - ISO 9001

Skab resultater med 9001 som ledelsesværktøj. Skab et solidt fundament for kvalitetsledelse i din organisation, og styrk dine færdigheder gennem praktisk orienterede kurser, som bidrager til effektiv udvikling og optimering af jeres kvalitetsledelsessystem.

Kurser i miljøledelse - ISO 14001

Kurser i miljøledelse - ISO 14001

Få hjælp til at konkretisere jeres arbejde med bæredygtighed, cirkulær økonomi og FN’s verdensmål med vores ISO 14001 kurser, og opnå de mål, som du og din virksomhed har sat jer for.

Kurser i informationssikkerhed - ISO 27000-serien

Kurser i informationssikkerhed - ISO 27000-serien

Få styr på cyber- og informationssikkerheden med ISO 27001, 27002, 27005, 27701, NIS2 og det nye OT-cybersikkerhedskursus. Se alle vores kurser inden for ISO 27000-serien her.

Kursus i arbejdsmiljøledelse - ISO 45001

Kurser i arbejdsmiljø og psykisk arbejdsmiljø – ISO 45001 og 45003

På vores diplomkursus i ISO 45001 – arbejdsmiljøledelse, præsenteres du for indholdet i ISO 45001 og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav tolkes og anvendes i praksis. Få værktøjer til arbejdet med psykisk arbejdsmiljø med et kursus i 45003.

Kurser i energiledelse - ISO 50001

Kurser i energiledelse - ISO 50001

Vi udbyder forskellige kurser inden for Energiledelse - ISO 50001. Vi afholder diplomkurser over to dage, hvor du bliver introduceret for indholdet i standarden og får indblik i faserne ved implementering af energiledelse.

Sæt dit ledelsessystem i drift

Sæt dit ledelsessystem i drift

Med dette to-dages kursus bliver du klar til at udvikle, implementere og drive et effektivt ledelsessystem i din virksomhed. Få indsigt i at strukturere processen med at udvikle, implementere og drive et ledelsessystem med udgangspunkt i din virksomheds behov og kontekst.

Intern audit

Kurser i Intern audit

Skab resultater med god auditledelse. Styrk dine auditfærdigheder gennem vores praktisk orienterede kurser som bidrager til effektiv implementering og udvikling af virksomhedens kvalitetsledelsessystem.

Ligestilling og diversitet DS 5001 - Sådan anvender du standarden

Kursus i ligestilling og diversitet - DS 5001

På dette kursus præsenteres du for den nye standard Ledelsessystem for ligestilling og diversitet. På kurset får du overblik over kravene i standarden og eksempler på hvordan kravene omsættes i praksis. 

Kvalitetsledelse for medicinsk udstyr - ISO 13485

Kvalitetsledelse for medicinsk udstyr - ISO 13485

På dette 2 dages kursus præsenteres ISO13485 Kvalitetsledelse for medicinsk udstyr – samt koblingen til kvalitetsledelsesstandarden, ISO9001, og relevant EU lovgivning. 

Ledelsessystemer

Ledelsessystemet behandler alle de emner, som en ledelse bør forholde sig til, og er med til at skabe systematik i, hvordan ledelsen leder sin virksomhed. Mange virksomhedsledere får ro i maven, når de implementerer et ledelsessystem, fordi de ved, at der er styr på de forhold, man ellers uønsket vil kunne blive viklet ind i.

For mange virksomheder i Danmark er det næsten blevet et almindeligt krav, at man som leverandør skal kunne dokumentere sin kvalitet, sin omgang med miljøet, arbejdsmiljøet, energiforbruget, fødevaresikkerheden etc. Med andre ord: kunne bevise, at der er styr på disse ting og helst i form af et certificeret ledelsessystem.

Vil du vide mere?

Signe Malberg
Signe Malberg Chefkonsulent | Chief Consultant
Kursus
E: smg@ds.dk
T: 39 96 61 69
Marianne Thorø Vidkjær
Marianne Thorø Vidkjær Chefkonsulent | Chief Consultant
Kursus
E: mvi@ds.dk
T: 39 96 61 21