Endagskursus

Ligestilling og diversitet DS 5001 - Sådan anvender du standarden

På kurset bliver du præsenteret for den nye standard DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet. Du får et overblik over kravene i standarden, og eksempler på hvordan kravene omsættes i praksis. Der vil undervejs være øvelser, der kan inspirere dig til arbejdet i din egen organisation efterfølgende.

Hvorfor skal min organisation arbejde med ledelse af ligestilling og diversitet?

De seneste år er diversitet og ligestilling for alvor kommet på dagsordenen i mange organisationer, offentlige såvel som private, da det kan være en økonomisk fordel at skabe inkluderende arbejdspladser for både eksisterende og kommende medarbejdere. Dertil er der også et politisk pres for, at organisationer bidrager til at nå FN’s verdensmål – der skal tage et ledelsesmæssigt ansvar for at skabe lige muligheder for alle.

Det kan dog være svært at overskue, hvad der er best practice i arbejdet med ligestilling og diversitet, og hvordan ens organisation kan skabe resultater gennem en mere ligelig repræsentation. Derfor har mere end 30 danske organisationer udviklet en standard, som bidrager til konkrete og brugbare redskaber til at systematisere arbejdet med bl.a. tiltrækning, rekruttering og fastholdelse i praksis.

Målet med standarden er at gøre det lettere for organisationer at etablere og vedligeholde inkluderende arbejdspladser samt til at dokumentere egne indsatser og resultater.

Med DS 5001 Ledelsessystem for ligestilling og diversitet får organisationer ledelses- og forretningsmæssige strukturer og værktøjer til, hvordan man kan sætte diversitet i spil og få gavn af potentialet i samarbejde på tværs af forskellighed. Standarden vil også kunne anvendes, hvis man ønsker at implementere eksempelvis FN’s verdensmål #5 ligestilling mellem køn, #8 anstændige jobs og økonomisk vækst og #10 mindre ulighed generelt. 

DS 5001 er opbygget efter den samme grundstruktur, som andre ISO-ledelsessystemer - High Level Structure (HLS). Det betyder, at hvis organisationer i forvejen arbejder med eksempelvis ISO 45001 eller ISO 9001, så kan man let integrere systemerne til ét fælles ledelsessystem.

Det får du ud af kurset

 • Forståelse af diversitetsledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i DS 5001-standarden
 • Værktøjer til forberedelse, etablering, evaluering og forbedring af et ledelsessystem for ligestilling og diversitet
 • Inspiration til arbejdet med ligestilling og diversitet via øvelser og dialog med kursets øvrige deltagere

Målgruppe

Kurset er målrettet ledere, som arbejder med HRM, QHSE, EDI, ESG, CSR, samt andre medarbejdere, der arbejder med at indføre, vedligeholde og forbedre et ledelsessystem for diversitet og ligestilling, og har ansvar for organisationens rekrutterings- og inklusionsdagsorden, HR-politikker, ledelsesudvikling – og årlige ledelsesprocesser.

Kontakt

Har du spørgsmål til indholdet af vores kursus om ligestilling og diversitet DS 5001 kursus, så 
kontakt Dansk Standard +45 30335968 eller Mannaz +45 26828885.

Undervisere

Signe MalbergSigne Malberg, seniorkonsulent i Dansk Standard har mere end 15 års praktisk erfaring med at opbygge, implementere og udvikle ledelsessystemer i både offentlige og private virksomheder. Signe har solid erfaring med den daglige drift af ledelsessystemet og kender de udfordringer, der kan opstå når standardens krav skal omsættes til et værdiskabende ledelsessystem. Signe har desuden mange års erfaring som auditansvarlig og intern auditor, og hun er uddannet Lead auditor i ISO 9001 og ISO 14001.

Christina Lundsgaard OttsenChristina Lundsgaard Ottsen, seniorkonsulent i det internationale konsulenthus Mannaz og er er kognitiv psykolog, specialiseret i diversitet og inkluderende ledelse. Christina er hovedforfatter til bogen ”Biasbevidst Ledelse” og har en ph.d. i tværkulturel diversitet. Christina arbejder med strategisk ledelse af diversitet for at øge bæredygtig organisationsudvikling, bl.a. ved at mindske bias i beslutningsprocesser. Hun har skrevet en række forskningsartikler, kronikker og medvirket i podcasts med fokus på diversitet som et effektivt greb til at blokere bias og fremme ledelsesudvikling. Desuden er hun ekstern lektor på Copenhagen Business School.

Marianne Egelund SiigMarianne Egelund Siig er CEO for kursus- og konsulentvirksomheden Mannaz. Hun er en anerkendt strategisk leder og facilitator, der i over 20 år har skabt succesfulde transformationer inden for ledelse-, team-, talent samt organisationsstrategi og -udvikling. Endvidere er Marianne en thought leader indenfor ligestilling, diversitet og inklusion. Hun udkom 8. marts 2022 med bogen “Gid vi gad” – om viljen og vejen til ligestilling, diversitet og inklusion. Derudover er Marianne en del af Copenhagen Business Schools styrekomité for ”Diversity & Difference-platformen”. Og medlem af flere indflydelsesrige netværk. Marianne har en mangeårig karriere bag sig som blandt andet direktør for den nordiske konsulentvirksomhed KaosManagement, ligesom hun har bestridt mange strategisk vigtige ledelsesroller i Nordea, som Head of Diversity & Inclusion, Head of Leadership Development, Talent Management og Employer Branding samt Head of HR, Savings & Asset Management.

Program for kurset i ligestilling og diversitet

 • 09.00 Introduktion
 • 09.20 Grundlæggende principper bag et ledelsessystem
 • 09.35 Kap. 4 Organisationens rammer og vilkår
 • 10.15 Pause
 • 10.30 Kap. 5 Lederskab
 • 11.30 Kap. 6 Planlægning
 • 12.30 Frokost
 • 13.15 Kap. 7 Støtteaktiviteter
 • 14-15 Indsatsområder i driften
 • 15-15 Kap. 9 Præstationsevaluering
 • 15.25 Kap. 10 Forbedring
 • 15.50 Evaluering og tak for i dag

Prisen inkluderer DS 5001 standarden, der udleveres i forbindelse med kurset.