ISO/IEC 42001 - Informationsteknologi – Kunstig intelligens

ISO/IEC42001 er en international standard, der specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for kunstig intelligens (AIMS) i organisationer.

Køb standarden i webshop

Hvad er ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001 er en international standard, der specificerer krav til etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et ledelsessystem for kunstig intelligens (AIMS) i organisationer. Den er udviklet til enheder, der leverer eller bruger AI-baserede produkter eller tjenester, hvilket sikrer ansvarlig udvikling og anvendelse af AI-systemer.

Hvorfor er ISO/IEC 42001 vigtig?

ISO/IEC 42001 er verdens første standard for AI-ledelsessystemer, der giver værdifuld vejledning inden for dette hastigt forandrende teknologiområde. Den adresserer de unikke udfordringer, AI udgør, som fx etiske hensyn, gennemsigtighed og kontinuerlig læring. Den fastlægger en struktureret måde, hvorpå organisationer kan styre risici og muligheder forbundet med AI, så der skabes balance mellem innovation og styring.

Fordele ved at bruge ISO/IEC 42001

  • Rammer for styring af risici og muligheder
  • Demonstrerer ansvarlig brug af AI
  • Sporbarhed, gennemsigtighed og sikkerhed
  • Omkostningsbesparelser og effektivitetsgevinster

 

FAQ om ISO/IEC 42001

Hvem henvender ISO/IEC 42001 sig til?

Organisationer af enhver størrelse, der er involveret i udvikling, levering eller brug af AI-baserede produkter eller tjenester. Den kan anvendes på tværs af alle brancher og er relevant for offentlige myndigheder såvel som virksomheder eller nonprofitorganisationer.

Hvem henvender ISO/IEC 42001 sig til?

Organisationer af enhver størrelse, der er involveret i udvikling, levering eller brug af AI-baserede produkter eller tjenester. Den kan anvendes på tværs af alle brancher og er relevant for offentlige myndigheder såvel som virksomheder eller nonprofitorganisationer.

Gælder denne standard for alle AI-systemer?

Ja, den er udviklet til at kunne anvendes på tværs af forskellige AI-applikationer og -kontekster.

Hvad er et ledelsessystem for kunstig intelligens?

Et AI-ledelsessystem, som specificeret i ISO/IEC 42001, er et sæt af indbyrdes forbundne eller samspillende elementer i en organisation, der har til formål at fastlægge politikker og mål samt processer for at nå disse mål i forbindelse med ansvarlig udvikling, tilvejebringelse eller anvendelse af AI-systemer. ISO/IEC 42001 specificerer kravene til, og indeholder vejledning i etablering, implementering, vedligeholdelse og løbende forbedring af et AI-ledelsessystem inden for organisationens rammer.

Hvad er målene med ISO/IEC 42001?

ISO/IEC 42001-standarden giver organisationer den omfattende vejledning, de har brug for til at anvende AI ansvarligt og effektivt i takt med at teknologien udvikler sig. Da den er udviklet til at omfatte de forskellige aspekter af kunstig intelligens og de forskellige applikationer, en organisation kan tænkes at anvende, udgør den en integreret tilgang til styring af AI-projekter, fra risikovurdering til effektiv behandling af disse risici.

Hvad er de største fordele ved at implementere ISO/IEC 42001?
  • Ansvarlig AI: sikrer etisk og ansvarlig brug af kunstig intelligens.
  • Omdømmestyring: øger tilliden til AI-applikationer.
  • AI-styring: understøtter overholdelse af lovbestemte standarder.
  • Praktisk vejledning: styrer AI-specifikke risici effektivt.
  • Identifikation af muligheder: Tilskynder til innovation inden for strukturerede rammer.
Hvilke andre standarder er der for AI?

Vi har en række standarder, der bidrager til at afbøde risiciene og maksimere fordelene ved AI, herunder ISO/IEC 22989, der fastlægger terminologi for AI og beskriver begreber inden for AI; ISO/IEC 23053, som fastlægger en ramme for AI og maskinlæring (ML) til beskrivelse af et generisk AI-system, der anvender ML-teknologi; og ISO/IEC 23894, som indeholder vejledning om AI-relateret risikostyring for organisationer.

 

ISO/IEC 42001 er derimod en ledelsessystemstandard (MSS). Implementering af denne standard betyder iværksættelse af politikker og procedurer for forsvarlig ledelse af en organisation i relation til AI ved hjælp af Plan‐Do‐Check‐Act-metodikken. I stedet for at gå ind i detaljerne for specifikke AI-applikationer fremlægger den en praktisk måde til styring af AI-relaterede risici og muligheder på tværs af en organisation. Den skaber således værdi for enhver virksomhed eller enhed.

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17

Køb standarden i webshop

DS/ISO/IEC 42001:2023 Informationsteknologi – Kunstig intelligens – Ledelsessystem


Udvalg for Kunstig Intelligens (S-855)

Udviklingen af internationale standarder for kunstig intelligens er i fuld gang. Du kan få indsigt i morgendagens standarder og komme helt tæt på de europæiske standarder, der skal understøtte EU’s kommende regulering af kunstig intelligens.

Læs mere om udvalget