Standarder i grønne indkøb kan bidrage til en mere bæredygtig verden

15. juni 2019

Standarder i grønne indkøb kan bidrage til en mere bæredygtig verden

Bæredygtig udvikling kan fremmes gennem en ansvarlig indkøbspolitik – og her kan standarder være en hjælp. Særligt i forbindelse med FN’s verdensmål kan standarder bruges til at sikre, at det man indkøber er mere bæredygtigt.

At tilskynde organisationer og virksomheder til at agere mere bæredygtigt er et vigtigt skridt på vejen for at nå FN’s verdensmål nr. 12 om ansvarligt forbrug og produktionsformer. Og her spiller bl.a. indkøbspolitikker og -procedurer en væsentlig rolle. Således handler delmål 12.7 om at fremme bæredygtig offentlig indkøbspraksis, der er i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter. Og her kan standarder hjælpe.

Standarder er nemlig et effektivt redskab, når man udformer udbud, fordi de er med til at skabe sikkerhed og klarhed for både ordregiver og leverandører. Og samtidigt kan øget anvendelse af standarder i indkøb og udbud være med til at drive den grønne omstilling og fremme en bæredygtig udvikling.

- Standarder kan gøre det nemmere for indkøbere at beskrive, hvad de ønsker, og stille præcise krav til produkter eller ydelser, fx når det kommer til miljø, klima og bæredygtighed. Og samtidigt kan det også blive lettere for leverandørerne at gennemskue kravene og udarbejde tilbud, siger Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Erfaringer viser, at man både kan opnå et bedre arbejdsmiljø, reduceret sygefravær og reduceret miljøbelastning, fordi der bliver gjort rent der, hvor der er brug for det og på den måde, der er brug for. Det er bæredygtigt. Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard

Standarder i grønne indkøb kan bidrage til en mere bæredygtig verden

Flere grønne offentlige udbud

Et oplagt sted, hvor man kan arbejde strategisk med standarder, er i de offentlige udbud. Her kan henvises til konkrete standarder, som kan skabe en bedre fælles forståelse for, hvad der stilles af krav til ydelsen eller produktet.

- Vi ved, at mange kommuner er optagede af at fremme en bæredygtig udvikling gennem deres indkøbspolitik. Hvis man i udbud begynder at vægte standarder, der medvirker til bæredygtighed og grøn omstilling som tildelingskriterier, så kan det bidrage til en mere bæredygtig udvikling, siger Anne Holm Sjøberg.

Således kan man i udbud stille krav om brug af standarder, der fremmer en bæredygtig udvikling. Det kan fx være, når der skal bygges nyt og anlægges eller når der skal gøres rent i offentlige institutioner.

- Når vejene skal asfalteres, kan kommunen fx prioritere, at der anvendes genbrugsasfalt ved at henvise til standarden DS/EN 13108-8 i deres udbud. Det er der både store økonomiske og miljømæssige fordele ved, siger Anne Holm Sjøberg.

Ved at anvende standarden for genbrugsasfalt kan man opnå en CO2-reduktion på hele 20 % i udledningen på asfaltproduktionen og samtidigt bliver asfalten billigere end ren ny asfalt. Vejdirektoratet bruger allerede i dag denne standard, men hverken kommuner eller private vejejere er forpligtet til at bruge den.

Et andet konkret eksempel er rengøring. Her kan kommuner, ligesom mange regioner gør det i dag på hospitalerne, henvise til den nordiske standard INSTA 800. Standarden angiver et fælles rengøringssprog, der er med til at lette samarbejdet og kommunikationen mellem aktørerne på rengøringsområdet. Standarden sætter rammer og stiller krav til niveauet for, hvornår et rum er rent og hygiejnisk nok til det formål, som det skal benyttes – og dermed ikke gøre mere rent end nødvendigt til gavn for miljøet.

- Erfaringer viser, at man både kan opnå et bedre arbejdsmiljø, reduceret sygefravær og reduceret miljøbelastning, fordi der bliver gjort rent der, hvor der er brug for det og på den måde, der er brug for. Det er bæredygtigt, siger Anne Holm Sjøberg.

Vejledning til bæredygtige indkøb

Men det er ikke kun i offentlige udbud, at bæredygtige indkøb spiller en væsentlig rolle. Det gælder for alle typer organisationer og virksomheder, at de ved at foretage bæredygtige købsbeslutninger og opfordre leverandører og andre stakeholdere til at gøre det samme, at de dermed bidrager til at fremme en bæredygtig udvikling.

Og der findes faktisk en standard, for bæredygtige indkøb, DS/ISO 20400, der specifikt vejleder virksomheder og organisationer, som vil tænke bæredygtighed ind i deres indkøb. Formålet med standarden er at hjælpe virksomheder med at gøre bæredygtige indkøb til deres faste indkøbspraksis.

- Standarden hjælper organisationer med at opfylde deres bæredygtighedsansvar ved at give en forståelse af hvad bæredygtige indkøb er, konsekvenser og overvejelser om bæredygtighed i forskellige indkøbsaktiviteter, og hvordan bæredygtige indkøb gennemføres, fortæller Anne Holm Sjøberg.

Standarden for bæredygtige indkøb kan således hjælpe organisationer med at reducere miljøaftrykket, takle menneskerettighedsforhold og styre leverandørforhold gennem langsigtet kontrol med omkostninger og indkøb.

Læs mere om standarden for bæredygtige indkøb her.

Vil du vide mere om FN's verdensmål, kan du læse mere her.

Se også

01. august 2023

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

OL 2024 skal være mere bæredygtigt, og det samme skal alle andre former for events – store som små også. Derfor skal den internationale standard ISO 20121 for bæredygtighed i event- og mødebranchen nu revideres, hvilket giver branchen en række nye...

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

05. juli 2023

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man også får alle de relaterede besp...

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe...

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...