Danmark bør sætte standarden for 5G

26. august 2019

Danmark bør sætte standarden for 5G

Næste genereration af det mobile netværk er lige om hjørnet, og det er nu fremtidens markedskrav til 5G skal sættes. Danske virksomheder har gode muligheder for at få indflydelse på, hvilken retning udviklingen skal gå.

Selvkørende biler, overvågning af forurening i realtid og robotoperationer, hvor lægen eller kirurgen sidder på et andet hospital eller et helt andet sted i verden: 5G’s ekstremt hurtige datahastigheder, øgede kapacitet og langt bedre pålidelighed og kvalitet åbner op for helt nye muligheder, og forventes at få stor betydning for både forbrugere og erhvervsliv.

Men hvis Danmark til fulde vil høste fordelene ved 5G og de afledte teknologiske løsninger, er det altafgørende, at danske virksomheder, eksperter og andre interessenter sidder med ved bordet, når fremtidens europæiske og internationale standarder bliver sat.

Standarder sætter rammerne for den digitale udvikling

- Generelt er danske virksomheder langt fremme, når det handler om digitalisering og nye teknologier. Men hvis vi også i fremtiden vil være frontløber, er vi nødt til ikke bare at følge med udviklingen - vi er også nødt til at præge den. Og det kan vi gøre ved at sikre danske fingeraftryk på fremtidens internationale standarder på området, siger Marika Vindbjerg, seniorkonsulent i Dansk Standard.  

5G giver mulighed for, at det mobile netværk kan bruges til helt nye formål – og danske virksomheder kan få afgørende indflydelse på europæiske og internationale standarder, der påvirker udvikling, produktion og dermed nuværende og fremtidige forretningsmuligheder.

- Det giver en klar konkurrencefordel for danske virksomheder at være med til at sætte standarderne – dels fordi de selv kan være med til at præge udformningen af dem og dels fordi de får uvurderlig viden på et meget tidligt tidspunkt om, hvilken retning udviklingen går, så de kan ændre deres produktion eller udvikling herefter, siger Marika Vindbjerg og fortsætter:

- Når Danmark er med der, hvor standarderne bliver til, kommer vi på forkant med udviklingen af telekommunikation/Internet i Europa og internationalt, og hvordan det påvirker dansk implementering. Samtidigt giver det et netværk med eksperter og lovgivende myndigheder fra hele verden og dermed mulighed for at tappe ind i viden om, hvad andre lande og virksomheder arbejder med.

Ny teknologi kræver nye standarder

De kommende standarder for 5G skal skabe rammerne for den omstilling, som introduktionen af ny teknologi kræver. Standarderne skal bl.a. sikre interoperabilitet mellem udstyr og applikationer, så man sikrer at netværk, apps og produkter kan tale sammen og fungere optimalt. Samtidigt skal de sætte krav til de slutbrugerprodukter og apps, der bliver mulige med 5G, og sikre miljørigtige, langtidsholdbare og sikre produkter. Desuden er der behov for standarder for styring af strømforbrug i 5G-netværk, hvilket vil få afgørende betydning for 5G’s levedygtighed både økonomisk og miljømæssigt.

- Udviklingen går rivende stærkt og vi vil snart se en lang række nye produkter, applikationer og automatisering, som bliver muligt, fordi 5G er så hurtigt og stabilt. Derfor er der behov for at sætte nogle fælles rammer, retningslinjer og definitioner, der går på tværs af landegrænser, fx i forhold til sikkerhed, hastigheder og kapacitet siger Marika Vindbjerg og uddyber:

- Fælles internationale standarder og krav vil gøre det nemmere at udvikle og afsætte ny teknologi og nye produkter. Og samtidigt vil standarderne være med til at øge trygheden for danske forbrugere, fordi der bliver stillet krav til slutbrugerprodukter og apps - både i forhold til cyber security, men også i forhold til faktorer som fx batterier, holdbarhed, miljø og bæredygtighed. 

 

Kontakt

Marika Vindbjerg
Marika Vindbjerg Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mv@ds.dk
T: 39 96 61 43