Indflydelsesrigt vindmølleudvalg fejrer 30 års jubilæum

28. august 2019

Indflydelsesrigt vindmølleudvalg fejrer 30 års jubilæum

Udvalget for vindenergisystemer, S-588, som er det største udvalg under Dansk Standard, fejrer i denne måned 30 års jubilæum. I udvalget er en stor del af den danske vindmøllebranche samlet for at arbejde sammen om at opnå de bedste standarder for vindmøller på internationalt plan.

Repræsentanter fra størstedelen af den danske vindmølleindustri fejrer onsdag d. 28. august 30 års jubilæum for det danske standardiseringsudvalg for vindenergisystemer. Udvalget er med til at udarbejde internationale standarder for vindmøller, der sætter et fælles niveau for sikkerhed, kvalitet og krav til vindmøller.

I vindmølleudvalget sidder bl.a. repræsentanter fra Vestas, Energistyrelsen, Siemens Gamesa, Ørsted, COWI, HOFOR, Vattenfall, DTU Vindenergi og Aalborg Universitet.

- Det er lykkedes med standardiseringsudvalget for vindmøller at få alle involverede parter med. Tidligere blev standardiseringsarbejdet primært drevet af forskningsinstitutioner og myndigheder. I dag foregår udviklingsarbejdet mellem alle de danske aktører, der har en interesse på området, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, standardiseringskonsulent i Dansk Standard.

Udvalget bidrager til vigtig udveksling af viden

Takket være udveksling af vigtig viden i mellem virksomhederne inden for industrien har udvalget lige siden sin begyndelse været bannerførende inden for international standardisering af vindmøller. På trods af at flere lande er kommet til i det internationale standardiseringsarbejde, er det danske udvalg fortsat toneangivende og bidrager til, at vindindustrien er i en af dansk erhvervslivs absolutte førerpositioner.

- Standardisering er en del af forklaringen på den danske vindindustris succes, fordi fælles internationale regler for blandt andet design og test af vindmøllers ydeevne har gjort det langt nemmere at eksportere og levere til det globale marked, siger Christine Weibøl Bertelsen.

Udvalget tæller i dag ca. 190 medlemmer fordelt på ca. 30 medlemsvirksomheder.

Formanden for det danske udvalg, Peter Hauge Madsen, institutdirektør på DTU Vindenergi, har været formand, lige siden branchen blev enige om, at der skulle udarbejdes en fælles standard for vindmøller og nedsatte et udvalg. Siden da er der udgivet over 30 standarder, og der arbejdes pt. på 23 arbejdsemner.

Den vigtigste standard, er stadig den første standard, der blev udviklet, IEC 61400-1 Wind energy generation systems - Part 1: Design requirements, og som siden er blevet revideret flere gange i takt med udviklingen af vindmøller.

Dansk Standard leder det internationale sekretariat

Siden 2013 har Dansk Standard haft det internationale sekretariat for vindmøller. Dette er en anerkendelse af Danmark, idet medlemslandene af den internationale organisation, IEC, har stemt om, hvilken kandidat de mener er bedst egnet til at lede arbejdet. At varetage sekretariatet er en stor fordel for den danske vindmølleindustri, fordi det gøre det nemmere at koordinere og præge standardiseringsarbejdet og udformningen af standarderne.

 

Kontakt

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88