Fornyelse af EU-direktiver for elektriske produkter på vej

14. april 2020

Fornyelse af EU-direktiver for elektriske produkter på vej

Lavspændingsdirektivet (LVD) og EMC-direktivet er netop blevet evalueret af den europæiske standardiseringsorganisation CENELEC med henblik på en mulig fremtidig fornyelse eller revision.

De væsentligste EU direktiver indenfor elektriske produkter står overfor en mulig fremtidig fornyelse eller revision. Det fortæller Torben Dalsgaard, seniorkonsulent i Dansk Standard:

- Stort set alle elektriske produkter er underlagt de tekniske krav i Lavspændingsdirektivet og EMC-direktivet, og stadig flere produkter bliver underlagt kravene i Radioudstyrsdirektivet (RED). For nyligt er både Lavspændings- og EMC-direktivet, som begge er direktiver med nogle år på bagen, blevet evalueret af CENELEC med henblik på en mulig fremtidig fornyelse eller revision.

Ud af evalueringen er der ifølge Torben Dalsgaard kommet følgende highlights:

Lavspændingsdirektivet:

 • Direktivet betragtes som ret effektiv, og er økonomisk overkommeligt for de berørte parter
 • Direktivet er stadig relevant, men det er nødvendigt med nogle afklaringer omkring direktivets omfang og dets interaktion med f.eks. RED
 • Direktivet spiller stadig en nøglerolle i forhold til harmoniserede standarder. (LVD er det direktiv med flest harmoniserede standarder)
 • Direktivet har et effektivt overensstemmelsesmodul, som dog er begrænset ved intensiteten af markedsovervågningsaktiviteter.

Ifølge Torben Dalsgaard er de mest markante ændringsforslag for Lavspændingsdirektivet følgende:

 • Skal anvendelsesområdet udvides til under 50V AC?
 • Skal stik og stikkontakter til husholdningsbrug også omfattes?
 • Skal det dække elektricitetsmålere?
 • Overensstemmelsesvurdering: Påvirkning ved at gå til modul (B) -EU-typeundersøgelse (Under modul B undersøger et bemyndiget organ det tekniske design af et produkt og verificerer samt attesterer, at det tekniske design af produktet opfylder kravene i det lovgivningsmæssige, der gælder for det, ved udstedelse af en typegodkendelse. Modul B efterfølges altid af et andet modul, hvorved produkternes overensstemmelse med den godkendte EF-type demonstreres).

Næste skridt er, at EU-kommissionen kigger på, hvilke tiltag der kan gøres for at forbedre Lavspændingsdirektivet.

EMC-direktivet:

 • Direktivet er effektivt
 • Direktivet er relevant og giver added value
 • Direktivet spiller godt sammen med anden lovgivning (RED og LVD)

Konklusionen for EMC-direktivet var således, at det fungerer godt, men der er et behov for flere standarder. Næste skridt er således at kigge på, hvilke standarder der mangler, f.eks. indenfor prækonfektionerede kabler.

 

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

08. april 2020

Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

En række overordnede spørgsmål og svar samt vejledning, til hvordan visse paragraffer i standardserien DS/HD 60364 skal forstås, er blevet samlet i hhv. en Q&A samt en række vejledninger.

Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer træder i kraft 1. januar

19. december 2019

Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer træder i kraft 1. januar

Fra nytår bliver den danske dimensioneringsregel, 75-procentsreglen, erstattet af en ny regel gældende for udvidelse på installationer fra før 1 juli 2019. Den nye regel er netop udkommet som tillæg til standarderne i DS/HD 60364-serien.

Slut med 75-procentsreglen fra 1. januar

06. december 2019

Slut med 75-procentsreglen fra 1. januar

Den såkaldte 75-procents regel ophører fra 1. januar 2020. Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer indføres i stedet.