Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

08. april 2020

Sådan skal du forstå standarderne i installationsbekendtgørelsen

En række overordnede spørgsmål og svar samt vejledning, til hvordan visse paragraffer i standardserien DS/HD 60364 skal forstås, er blevet samlet i hhv. en Q&A samt en række vejledninger.

I forbindelse med overgangen fra stærkstrømsbekendtgørelsen til den nye installationsbekendtgørelse, hvor man bl.a. skal følge standarderne i serien DS/HD 60364, er der opstået en række spørgsmål fra branchen om, hvordan nogle af paragrafferne i standarderne skal forstås.

Et af de emner, som har givet anledning til spørgsmål, har været installation af overspændingsbeskyttelse. Her er kravene blevet skærpet i forhold til tidligere. Samtidigt har der været forvirring omkring, hvordan ændring og udvidelse af eksisterende installationer skal håndteres.

- Det er klart, at der i denne begyndelse med installationsbekendtgørelsen bliver læst ekstra grundigt på teksten i standarderne, og at der i den forbindelse opstår forståelsesmæssige spørgsmål, siger Torben Dalsgaard, seniorkonsulent hos Dansk Standard, og forklarer:

- Derfor svarer udvalget, Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød (S-564), som har været med til at udvikle standardserien DS/HD 60364, på de principielle spørgsmål og giver i et vist omfang vejledning, som også kan komme andre til gode.

Du kan finde udvalgets samlede svar og vejledninger hos Dansk Standard under ”Spørgsmål/svar og vejledning til DS/HS 60364-serien”.

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også

Snart slutter overgangsperioden til den nye Installationsbekendtgørelse

22. marts 2019

Snart slutter overgangsperioden til den nye Installationsbekendtgørelse

Den nye installationsbekendtgørelse under elsikkerhedsloven trådte i kraft 1. juli 2017 med en overgangsperiode på to år. Det betyder, at fra 1. juli i år skal du følge bekendtgørelsen medmindre du søger om dispensation hos Sikkerhedsstyrelsen.

Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

11. juli 2019

Nye krav til sporbarhed af elektricitet på vej

Standarden for oprindelsesgarantier relatereret til elektricitet står over for en revision. Som noget nyt kommer den også til at omfatte hydrogen og biometan. Alle med interesse og viden på området kan deltage i arbejdet.

Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer træder i kraft 1. januar

19. december 2019

Ny regel for udvidelse af eksisterende installationer træder i kraft 1. januar

Fra nytår bliver den danske dimensioneringsregel, 75-procentsreglen, erstattet af en ny regel gældende for udvidelse på installationer fra før 1 juli 2019. Den nye regel er netop udkommet som tillæg til standarderne i DS/HD 60364-serien.