Elektrotekniske standarder

Elektrotekniske standarder spænder over et bredt område lige fra små elektronikkomponenter over maskiner til biler og tog.

Kurser om elsikkerhed

Standarderne er i udpræget grad sikkerhedsstandarder, men dækker også performance og informations- og kommunikationsteknologi (ICT). Der refereres til rigtig mange af standarderne i national lovgivning og mange standarder understøtter EU-direktiver og giver dermed formodning om, at man overholder et direktivs essentielle krav.

DS/HD 60364-serien ”Standardsamling til installationsbekendtgørelsen” er et eksempel på standarder, der indgår i dansk lovgivning.

I Dansk Standard er der cirka 50 standardiserings udvalg hvor alle kan deltage og dermed være med til at følge og/eller præge udviklingen af standarderne indenfor Elektroteknik.

S-564 - Elektriske installationer og beskyttelse mod elektrisk stød

Standardiseringsudvalg

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Afdeling for international politik og kursus
E: tod@ds.dk
T: 39966207