Informationsteknologi

Standardiseringsarbejde for sikkerhedskrav til elektronisk udstyr inden for informations- og kommunikationsteknologi samt tekniske specifikationer for kabler, komponenter og kabelinstallationer.

Installationer for informationsteknologi skal være sikre og opfylde generelle installationskrav. Emnet dækker derfor bl.a. over signalkabler og -kabling (S-715), hvor udvalgene arbejder med standardiseringen for de tekniske specifikationer til bl.a. elektriske kabler, lyslederkabler og kabelinstallationer generelt, hvor der er et fokus på de funktionelle krav samt modstandsdygtigheden overfor ydre påvirkninger.

Emnet dækker ligeledes over sikkerheden af elektronisk udstyr (S-608). I dette udvalg er der et stort fokus på standardiseringsarbejdet for sikkerhedskrav til elektronisk udstyr inden for feltet audio-, video-, informations- og kommunikationsteknologi. Der arbejdes bl.a. på, hvordan det kan undgås, at brand opstår i apparatet eller, at det vælter grundet dårligt design. Ligeledes arbejdes der med metoder til måling af fejlstrøm og jordstrøm.

Kontakt

Torben Dalsgaard
Torben Dalsgaard Chefkonsulent | Chief Consultant
International & EU Politik
E: tod@ds.dk
T: 39 96 62 07

Se også