Udvalg

Sikkerhed af elektronisk udstyr (S-608)

Udvalget udvikler standarder for sikkerhed af elektronisk udstyr inden for audio-/video- og ICT-området.

Er du interesseret i at deltage i udvalget?
Marika Vingbjerg 1635X489 Neu
Næste møde
03 jun

Kontakt

Marika Vindbjerg
Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: mv@ds.dk
T: 39 96 61 43

Arbejdsområde

Som medlem af udvalget får du mulighed for at præge det nationale, europæiske og internationale standardiseringsarbejde for sikkerhedskrav til elektronisk udstyr inden for feltet audio-, video-, informations- og kommunikationsteknologi.

Udvalget arbejder hovedsageligt med at udvikle standarder for metoder til måling af fejlstrøm og jordstrøm. Dette omfatter også metoder til måling af fejlstrøm med hensyn til fysiologiske effekter og jordstrøm i forbindelse med til installation. Målemetoderne tager hensyn til såvel normal drift som særlige fejltilstande.

Derudover udvikler udvalget standarder der sikrer mod, at der opstår brand eller at apparater vælter, fordi det ikke er designet sikkert nok. Kravene til dette er opstillet i standarderne EN 60065 og EN 60950, men også her sker der meget store ændringer. Der er igangsat en total omskrivning af disse standarder, så man i fremtiden skal anvende risikoanalyse og -vurdering i stedet for de hidtidige fasttømrede krav og vel at mærke kunne dokumentere det.

Du kan holde dig godt orienteret og påvirke udarbejdelsen af standarderne ved at deltage i standardiseringsudvalg. Et medlemskab af udvalget giver adgang til alle forslag til standarder på de forskellige stadier og mulighed for at deltage i skrivning af standarderne i arbejdsgrupperne under IEC/TC 108 Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology og CENELEC/TC 108X Safety of electronic equipment within the fields of Audio/Video, Information Technology and Communication Technology.

Udvalget har arbejdet intensivt med den ny standard for sikkerhed omkring elektroniske apparater IEC 62368, som blev udgivet i 2010, dog ikke som europæisk standard, pga. nogle mangler. Standarden har udløst en debat om brugen af kemikalier i plast til kabinetter for at reducerer brandbarheden. De kemikalier der kan bruges til at reducere brandbarheden betegnes som miljøbelastende.

Da der findes andre metoder til at reducerer brandbarheden af kabinetter er der to synspunkter. Det ene er at miljøfarlige kemikalier skal begrænses gennem kemikalielovgivningen, og ikke gennem at gå på kompromis med brandsikkerheden. Det andet synspunkt er at miljøfarlige kemikalier skal begrænses hvor det er muligt at gøre det.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Målgruppe

Producenter, ingeniører, rådgivere og myndigheder.

Pris

Hvis du vil høre mere om, hvad du får ud af at deltage i udvalget, og hvad det koster, er du velkommen til at kontakte konsulenten. Du har også mulighed for at læse mere om det generelle prisniveau her.

 

Deltagere

  • Force Technology
  • GN Hearing A/S
  • ICEpower a/s
  • Ul International Demko A/S
  • UL-CCIC Company Limited
  • Velux A/S
  • WindowMaster International A/S

Aktuelle høringer

Se alle standarder, som er åbne for kommentarer.