Elektrisk udstyr på maskiner og industriel automation

Området dækker bredt fra brug af elektrisk udstyr til at øge sikkerheden på maskiner til også at handle om kommunikationsprotokoller til anvendelse i store industrielle og automatiserede industrianlæg.

Udarbejdelse af produktionsanlæg omfatter dimensionering, udformning, styring og installation af maskiner. Her er et indgående kendskab til Maskindirektivet afgørende, som stiller vigtige krav til dette område. 

S-250 fokuserer på konstruktion og kategorisering af maskiner, hvor S-544 behandler sikkerhedsreglerne for udførelse af de elektriske installationer på maskiner. S-565 og S-850 tager sig af hhv. automatiseringsdelen og robotteknologi. I S-503 skabes grundlaget for den elektrotekniske dokumentation.

Kontakt

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98