- Cookies - På ds.dk bruger vi cookies til at samle statistik og forbedre hjemmesiden. Når du fortsætter med at bruge websitet, accepterer du samtidig brugen af cookies.

Acceptér cookies

Maskinsikkerhed (S-250)

De europæiske aktiviteter er knyttet til bestemmelserne specificeret i Maskindirektivet. Arbejdet under Maskindirektivet kan kategoriseres i tre grundlæggende standardtyper, A-, B- og C-standardtyper.

Arbejdsområde

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af generelle principper vedrørende maskinsikkerhed omfattende terminologi og metoder.

De europæiske aktiviteter er knyttet til bestemmelserne specificeret i Maskindirektivet. Arbejdet under Maskindirektivet kan kategoriseres i tre grundlæggende standardtyper, A-, B- og C-standardtyper. A- og B-standarder udarbejdes i den relaterede europæiske komite, CEN/TC 114. Type A-standarderne omfatter grundkoncepter, designprincipper og generelle aspekter, som er gældende for alle maskiner.

Type B-standarderne omhandler et sikkerhedsaspekt (B1 – f.eks. sikkerhedsafstande og støj) eller en type sikkerhedsrelateret udstyr (B2 – f.eks. to-håndskontroller og låseanordninger), som kan anvendes for en stor gruppe maskiner.

Komiteens hovedformål er udarbejde standarder, som har en merværdi i forhold til den overliggende direktivtekst - således at designere, fremstillere og andre brugere af standarderne kan tilvejebringe maskiner, som er sikre i relation til beregnet anvendelse. Komiteen er underleverandør af standarder til mere end 40 komiteer, der udarbejder maskinspecifikke standarder.

Herved er formålet også at lette brugen af disse standarder i de underliggende Type C-standarder, som omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en specifik maskine eller gruppe af maskiner.

Området er reguleret af Maskindirektivet – 2006/42/EF implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse nr. 612 vedr. indretning af maskiner.

Som det fremgår nedenstående, beskæftiger udvalgets sig - ud over generel maskinsikkerhed - med boltpistoler og robotter.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Det er udvalgets opgave at følge aktiviteterne i det europæiske og internationale arbejde – med særlig fokus på områder med dansk interesse/prioritering. Herved sikres de nationale interesser via muligheden for dansk indflydelse på foreliggende og kommende standarder. Udvalgsarbejdet indebærer også en sikring af, at standarder ikke konflikter med danske regler, ligesom det omfatter afgivelse af national stillingtagen (kommentarer/dansk stemme) på standardforslag.

Nyheder

Arbejdet de seneste tre år har været præget af arbejdet med at opdatere den foreliggende portefølje af maskinsikkerhedsstandarder.

I efteråret 2010 blev arbejdet med færdiggørelsen af maskinområdets samlede standardportefølje på ca. 650 standarder til at overensstemme med det det nye Maskindirektiv, som trådte i kraft 2009-12-29. Alle tilretninger er nu færdiggjort, således at fremstillingsvirksomhederne, brugerne  mv. kan anvende de foreliggende harmoniserede standarder med formodningsret op imod det nye direktiv.

Herudover er der en stor opgaver med at få opdateret eller revideret de mange C-standarder, som har normativ reference til især de A- og B-standarder, som er blevet revideret eller foreligger i helt nye versioner. A- og B-standarderne skal desuden selv underkastes en gennemgribende opdatering af de normative referencer.

Området vedr. sikre styringer/functional safety vil stadig fokus, både som følge af det parallelle forløb mellem EN 954-1 og EN ISO 13849-1 slutter med udgangen af 2011, og også fordi det er planlagt et større revisionsarbejde med de involverede standarder, dvs. EN ISO 13849-1 og EN 62061.

Ny formand for udvalget

Dansk Standard har udpeget Hans Morten Henriksen som ny formand for S-250. Læs mere i nyheden.


Deltagere
 • Agro Intelligence ApS
 • Arbejdstilsynet
 • Bowitek ApS
 • Cemacon
 • Cimbria Manufacturing A/S
 • DI - Metal- og Maskinindustrien
 • DTU
 • FLSmidth A/S
 • Funktionssikre Maskiner ApS
 • Jensen Denmark A/S
 • JKF Industri A/S
 • Maskinsikkerhed ApS
 • NNE Pharmaplan A/S
 • Omron Electronics A/S
 • Pilz Skandinavien K/S
 • Rockwell Automation A/S
 • Rockwool International A/S
 • Scheller Safety Consultant ApS
 • Schmersal Danmark A/S
 • Sick A/S
 • Teknologisk Institut
 • Universal Robots A/S
 • William Cook Europe ApS