Maskinsikkerhed (S-250)

De europæiske aktiviteter er knyttet til bestemmelserne specificeret i Maskindirektivet. Arbejdet under Maskindirektivet kan kategoriseres i tre grundlæggende standardtyper, A-, B- og C-standardtyper.

Arbejdsområde

Standardiseringsarbejdet vedrører udarbejdelse af generelle principper vedrørende maskinsikkerhed omfattende terminologi og metoder.

De europæiske aktiviteter er knyttet til bestemmelserne specificeret i Maskindirektivet. Arbejdet under Maskindirektivet kan kategoriseres i tre grundlæggende standardtyper, A-, B- og C-standardtyper. A- og B-standarder udarbejdes i den relaterede europæiske komite, CEN/TC 114. Type A-standarderne omfatter grundkoncepter, designprincipper og generelle aspekter, som er gældende for alle maskiner.

Type B-standarderne omhandler et sikkerhedsaspekt (B1 – f.eks. sikkerhedsafstande og støj) eller en type sikkerhedsrelateret udstyr (B2 – f.eks. to-håndskontroller og låseanordninger), som kan anvendes for en stor gruppe maskiner.

Komiteens hovedformål er udarbejde standarder, som har en merværdi i forhold til den overliggende direktivtekst - således at designere, fremstillere og andre brugere af standarderne kan tilvejebringe maskiner, som er sikre i relation til beregnet anvendelse. Komiteen er underleverandør af standarder til mere end 40 komiteer, der udarbejder maskinspecifikke standarder.

Herved er formålet også at lette brugen af disse standarder i de underliggende Type C-standarder, som omhandler detaljerede sikkerhedskrav til en specifik maskine eller gruppe af maskiner.

Området er reguleret af Maskindirektivet – 2006/42/EF implementeret i dansk lovgivning via Bekendtgørelse nr. 612 vedr. indretning af maskiner.

Som det fremgår nedenstående, beskæftiger udvalgets sig - ud over generel maskinsikkerhed - med boltpistoler og robotter.

Som udvalgsmedlem har du mulighed for at deltage i det internationale og/eller europæiske arbejde. Læs mere om, hvilke tekniske komiteer der organiserer arbejdet i arbejdsgrupperne:

Det er udvalgets opgave at følge aktiviteterne i det europæiske og internationale arbejde – med særlig fokus på områder med dansk interesse/prioritering. Herved sikres de nationale interesser via muligheden for dansk indflydelse på foreliggende og kommende standarder. Udvalgsarbejdet indebærer også en sikring af, at standarder ikke konflikter med danske regler, ligesom det omfatter afgivelse af national stillingtagen (kommentarer/dansk stemme) på standardforslag.

Nyheder

Ny formand for udvalget

Dansk Standard har udpeget Hans Morten Henriksen som ny formand for S-250. Læs mere i nyheden.


Deltagere
 • Agro Intelligence ApS
 • Arbejdstilsynet
 • Bowitek ApS
 • CEMACON
 • Danfoss Power Solutions ApS (Nordborg)
 • Dansk Industri
 • Eltronic A/S
 • FLSmidth A/S
 • Funktionssikre Maskiner ApS
 • Jensen Denmark A/S
 • Lasse Kiefer
 • Leica Geosystems Technology A/S
 • LM Wind Power A/S
 • Maskinsikkerhed ApS
 • Mobile Industrial Robots ApS
 • NNE
 • On Robot A/S
 • Pilz Skandinavien K/S
 • Rambøll Danmark A/S
 • Rockwell Automation A/S
 • Rockwool International A/S
 • Safety Engineering ApS
 • Scheller Safety Consultant ApS
 • Siemens Gamesa Renewable Energy A/S
 • Sikkerhedsstyrelsen
 • TEKNIQ Arbejdsgiverne - Industri & Installation
 • Teknologisk Institut
 • Teknologisk Institut, Odense
 • Universal Robots A/S
 • Vestas Control Systems A/S
 • William Cook Europe ApS