Fem skridt til at sikre gennemsigtighed i kunstig intelligens

11. maj 2020

Fem skridt til at sikre gennemsigtighed i kunstig intelligens

Dansk Standard har netop udgivet to danske specifikationer om kunstig intelligens. Målet er at gøre det lettere for virksomheder og myndigheder at arbejde med kunstig intelligens og samtidig hjælpe med at gøre teknologien tryg og sikker at anvende.

To nye danske specifikationer skal gøre det nemmere og mere trygt at anvende kunstig intelligens. Den ene har fokus på at sikre relevante overvejelser i brugen af kunstig intelligens i offentlig sagsbehandling. Den anden henvender sig til udviklere og projektledere, der arbejder med kunstig intelligens på tværs af brancher. En lang række danske eksperter fra myndigheder, virksomheder og forskningsinstitutioner har været med til at udvikle de to nye specifikationer, der kan bestilles gratis på Dansk Standards hjemmeside.

- Gennemsigtighed er nødvendigt for at kunne efterprøve resultater og skabe tillid til systemer, der understøtter og træffer beslutninger. Kunstig intelligens bliver ofte anvendt i samarbejde med mennesker, der har brug for at være i stand til at forstå, hvad der bliver gjort og hvorfor”, siger Anders Kofod-Petersen, direktør ved Alexandra Instituttet og professor ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Specifikationerne, der er et led i den nationale strategi for kunstig intelligens, giver vejledning og anbefalinger til dem, der arbejder med kunstig intelligens, samt et fælles dansk sprog og fælles dansk terminologi på området.

Lige til at gå til – også for SMV’er

- Specifikationerne skal ses som håndbøger med vejledning og checklister, der kan bruges hvis du står overfor et AI-projekt. Kort fortalt skal de være med til at sikre, at du har gjort de rigtige overvejelser og refleksioner i de forskellige faser i projektet, siger Kim Skov Hilding, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Der er således ikke tale om kravspecifikationer, men checklister der består af spørgsmål, man skal stille sig selv. De giver bl.a. en generel tilgang til, hvordan gennemsigtighed kan opnås, og en metode til selvevaluering. De tager udgangspunkt i de overordnede fem faser i statens it-projektmodel: Idé, Analyse, Gennemførelse, Realisering og Afslutning.

- Specifikationerne indeholder således fem trin man skal gennemgå i arbejdet med kunstig intelligens, som også er nemme at gå til for mindre virksomheder. Det handler kort sagt om at skabe gennemsigtighed i, hvad algoritmerne laver, og dermed tillid til teknologien, siger Kim Skov Hilding.

Dansk indspark til europæiske standarder

Samtidigt er specifikationerne også et indspil til det europæiske standardiseringsarbejde, hvor man er i gang med at se på, hvilke områder inden for kunstig intelligens, det er relevant at sætte standarder for. Dansk Standard står i spidsen for dette arbejde, og der er nu mere end 70 eksperter i fokusgruppen som hører under de to europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC.

– Vi tager naturligvis de gode danske input og anbefalinger med videre i det europæiske arbejde for at øge den danske indflydelse her. Danmark står stærkt i det europæiske arbejde, og den position skal vi fastholde. Det er både vigtigt for de danske virksomheder, der arbejder med kunstig intelligens, og for de danske forbrugere, siger Kim Skov Hilding.

Om specifikationerne:

DS/PAS 2500-1: 2020, Kunstig intelligens – Del 1: Gennemsigtighed

DS/PAS 2500-2: 2020, Kunstig intelligens – Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling

Specifikationerne indeholder anbefalinger, information og gode råd. Der er således ikke tale om krav, der skal overholdes, men om checklister, der skal anvendes sammen med organisationens eksisterende retningslinjer for sikring af overholdelse af regler, herunder bl.a. persondata- og cybersikkerhed.

Specifikationerne er udarbejdet ved hjælp af input fra en lang række danske interessenter fra erhvervsliv, kommuner, styrelser, forskning mv. gennem workshops, interviews og skriftlige kommentarer. Desuden bygger de på en række principper og retningslinjer for etisk anvendelse af kunstig intelligens, blandt andet fra EU og OECD, som udbygger generelle retningslinjer for ansvarlig udvikling af IT-systemer.

Professor Anders Kofoed har været skribent på Del 1: Gennemsigtighed og professor Thomas Hildebrandt har på Del 2: Beslutningsstøttende anvendelse i offentlig sagsbehandling.

 

 

Kontakt

Kim Skov Hilding
Kim Skov Hilding Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: ksk@ds.dk
T: 39 96 62 17

Se også

Danmark har stået i spidsen for ny europæisk vision for kunstig intelligens

03. februar 2020

Danmark har stået i spidsen for ny europæisk vision for kunstig intelligens

Danmark har været pennefører på en ny fælles europæisk vision for kunstig intelligens, der skal danne rammen for det fremtidige standardiseringsarbejde på området. Visionen skal være med til at sikre, at vi kan bruge teknologien trygt både i Danma...

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

31. marts 2020

Kunstig intelligens må ikke gå ud over maskinsikkerheden

En teknisk rapport, som forventes udgivet i 2020, får formentlig betydning for den kommende nye maskinforordning. Rapporten bliver relevant for alle tiltag med kunstig intelligens i forbindelse med maskinsikkerhed og risikovurdering og -nedsættels...

Nye specifikationer fra Dansk Standard skal gøre kunstig intelligens tryg og sikker

01. april 2020

Nye specifikationer fra Dansk Standard skal gøre kunstig intelligens tryg og sikker

Dansk Standard har netop udgivet to danske specifikationer om kunstig intelligens, der kan bestilles gratis på Dansk Standards webshop.

Nu skal der sættes internationale standarder for kunstig intelligens – og Danmark er med helt i front

15. marts 2019

Nu skal der sættes internationale standarder for kunstig intelligens – og Danmark er med helt i front

Dansk Standard er udvalgt til at stå i spidsen for en europæisk fokusgruppe for kunstig intelligens. Dermed får Danmark en afgørende rolle, når fremtidens internationale standarder på området skal sættes, hvilket spiller tæt sammen med regeringens...