Dansk guide til Smart Cities skal sikre omstilling til et bæredygtigt samfund

09. juni 2020

Dansk guide til Smart Cities skal sikre omstilling til et bæredygtigt samfund

Smart Cities handler ikke kun om bedre udnyttelse af data, men i højere grad om at udvikle samfund, hvor de digitale løsninger understøtter den bæredygtige udvikling. En dansk guide til bl.a. kommuner og virksomheder skal vejlede i, hvordan løsningerne skal håndteres i praksis.

Med data kan man måle og analysere, hvordan byer og samfund kan indrettes for at blive mere bæredygtige. Bæredygtighed inkluderer tre vigtige aspekter: det sociale, det økonomiske og det miljømæssige. Spørgsmålet for samfundet er så, hvordan man når dem hurtigst, bedst og mest økonomisk. Martin Brynskov, lektor og centerleder af Center for Digital Transformation in Cities and Communities (DITCOM) på Aarhus Universitet og formand for det danske standardiseringsudvalg for Smart Cities, mener, at svaret er digitalisering:

- Med digitalisering og data vil vi fx kunne lave nogle virkelig effektive energivirksomheder, der i takt med udviklingen kan optimeres. Og i forhold til trafik vil vi ret præcist kunne måle og analysere, hvornår der er det højeste og laveste tryk på miljøet, fordi vi vil kunne opdatere vores viden fx hvert tredje eller femte minut i stedet for at foretage undersøgelser hvert tredje eller femte år. På baggrund af dataene vil vi kunne indføre tidlige færdselsindsatser overfor folk i forhold til de belastede perioder og optimere, så der kommer mindst mulig miljøbelastning. Det vil samtidig spare tid, penge og ressourcer for alle parter. Det er blot små eksempler, men Smart Cities vil gælde lige fra infrastruktur til offentlige indkøb, forklarer Martin Brynskov.

Vi har behov for en ny struktur og tilgang til data

Opbyggelsen af Smart Cities kræver, at digitalisering og data går på tværs af alle sektorer, og det stiller samfundet overfor helt nye problematikker pga. den måde, vi har indrettet det på med opdeling efter institutioner, sektorer, afdelinger, fysiske rum osv. Den danske guide, Dansk Smart City-guide for kommuner, virksomheder og andre aktører, giver vejledning til, hvordan samfundet, kommuner og virksomheder bør indrette og organisere sig omkring digitalisering og data.

Vi har nemlig behov for en ny struktur med en holistisk ledelse af og tilgang til data for at håndtere dataene på tværs af siloer.

- Dybkjær-rapporten kom ind på det allerede tilbage i 1994. Men nu er vendepunktet for, hvornår en ny strategi skal tages i brug, nået. Teknisk set er vi langt fremme digitalt, men ledelses- og forvaltningsmæssigt har vi et stort efterslæb, og det skyldes den måde, vi tænker og indretter vores samfund på. Vi er nødt til at have en fælles tilgang på tværs af alle områder, der sikrer, at vi udnytter data på tværs, siger Martin Brynskov.

SMV’er får lettere adgang til det kommunale marked

Den danske guide bliver et konkret værktøj til kommuner og virksomheder for, hvordan de kan udnytte data på tværs af siloer på en sikker og etisk måde og dermed sikre en bedre anvendelse af data i hele samfundet. Bl.a. er kommuner og virksomheder nødt til at benytte fælles standarder for de dataplatforme og digitale services, som de benytter.

- Guiden bliver en praktisk hjælp til små og mellemstore virksomheder og til kommunerne i forhold til diverse indkøb og IT-systemer, så de ved, hvad de skal spørge efter i deres udbud, samt hvilken strategi de skal lægge for de tekniske systemer. For virksomheder, der byder ind til kommunerne, kan det nogle gange synes besværligt at tale med og levere til kommuner. Guiden er derfor også en hjælp til dem, fordi den udpeger klare retningslinjer i form af standarder og anbefalinger til, hvad der skal leveres til kommunen og hvordan. Her vil vi især gerne adressere SMV’erne, siger Martin Brynskov, og fortsætter:

- Det er en vigtig pointe med denne guide, at SMV’er skal have lettere adgang til det kommunale marked. Når der er standarder, som udstikker klare specifikationer, vil det også give især SMV’erne en rettesnor for, hvordan de bør målrette deres udvikling og bruge deres udviklingsressourcer for at kunne levere til kommunerne. Guiden vil gøre det kommunale marked mere tilgængeligt, samtidig med at det bliver praktisk for alle parter i udbuddene.

Danske aktører sætter retningslinjerne

Formålet med guiden er ikke at udvikle nye, danske standarder, men at bruge dem, som allerede findes, og samle de danske Smart City-aktører og sammen sætte fælles retningslinjer for, hvilke minimumsstandarder der bør anvendes for at sikre en robust interoperabilitet i Danmark. De fælles retningslinjer skal bruges både ved udbud og indkøb samt ved udvikling af nye services, som kan føre til et bredt løft af Smart City-løsninger, der er bæredygtige og kan anvendes på tværs af sektorer og kommuner. Guiden forventes færdig i efteråret 2020.

Guiden udvikles af det danske udvalg, Bæredygtige samfund (S-491), under Dansk Standard. Medlemmerne i udvalget er: Gate 21, SEAS-NVE, Aarhus Universitet, Kommunernes Landsforening, Erhvervsstyrelsen, Deloitte og Force Technology.

Er du interesseret i at høre mere om udviklingen af Smart Cities, eller ønsker du at deltage i udviklingsarbejdet af guiden, er du velkommen til at kontakte Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard, cvf@ds.dk eller tlf.: 39966130.

Webinar om brug af standarder i udviklingen af Smart City i Danmark

Dansk Standard afholder i samarbejde med Smart City Clusters Denmark, Aarhus universitet og Force Technology et webinar d. 23. juni kl. 13-15, hvor vi sætter fokus på at udvikle Smart Cities, og hvordan de digitale løsninger understøtter den bæredygtige udvikling og bliv klogere på fordelene ved at anvende standarder og hør hvordan vi i Danmark understøtter udviklingen, bl.a. med en guide til brugen af standarder i udviklingen af smarte byer og samfund og virksomheder.

 

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Se også

Standarder skaber tillid

06. januar 2020

Standarder skaber tillid

For VELUX er standarder med til at sikre transparens og fair konkurrence. Uden standarder ville bygningsdesignere og boligejere have svært ved at finde viden om produkters performance og sammenligne forskellige ovenlysvinduer på markedet.

Standardisering af infrastruktur til elbiler

28. februar 2020

Standardisering af infrastruktur til elbiler

I Dansk Standard arbejder vi aktivt med standardisering af infrastruktur til elbiler, herunder sikkerhed og batterier. Elbiler standardiseres også i forbindelse med ulykker og havari. Alle med viden på området kan deltage i Dansk Standards via sta...

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

17. februar 2020

Kom på forkant med det digitale samarbejde i byggeriet

To nye standarder for Building Information Modelling (BIM) er netop udkommet på dansk. Standarderne skal være med til at lette samarbejdet mellem byggeriets parter, uanset om man er stor entreprenør eller SMV-underleverandør.

Standarder skal understøtte grønt byggeri

24. marts 2020

Standarder skal understøtte grønt byggeri

Klimapartnerskabet for bygge- og anlægssektoren har givet deres bud på, hvordan man frem til 2030 kan reducere CO2-udledningen med 5.800.000 ton om året. Standarder er et af redskaberne.