Brug energiledelse som værktøj til at reducere virksomhedens energiforbrug

11. august 2020

Brug energiledelse som værktøj til at reducere virksomhedens energiforbrug

Energiledelse er et oplagt redskab til at forbedre virksomhedens energieffektivitet og reducere CO2-emissionen. Men hvordan griber man arbejdet an som virksomhed, der måske ikke er vant til at arbejde med standarder?

Med øget fokus på klima, regeringens mål om at reducere CO2-udledningen med 70 % inden 2030 og ikke mindst FN’s verdensmål er den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, et godt sted at starte, når man som virksomhed ønsker at arbejde med reduktion af sit energiforbrug og samtidig ønsker at kunne dokumentere sit arbejde.

Den internationale standard for energiledelse, ISO 50001, hjælper virksomheder med at skabe systemer og processer, der løbende optimerer og reducerer ressource- og energiforbruget. Energiledelse er et effektivt værktøj til at opstille en ambitiøs energipolitik og kontinuerligt arbejde systematisk med energimål på alle niveauer.

- ISO 50001 kan bl.a. hjælpe virksomheder med at monitorere i forhold til deres målsætninger for energi- og klimaarbejdet samt med at finde forbedringspotentialer. Og så er den et godt redskab til at dokumentere virksomhedens arbejde med at forbedre energieffektiviteten, fortæller Christine Weibøl Bertelsen, der er konsulent i Dansk Standard og ansvarlig for det udvalg, der arbejder med standarder indenfor energiledelse og energieffektivitet.

Hjælp til smv’er

Men det at sætte sig ind i en standard kan måske virke som lidt af en mundfuld, især for mindre virksomheder med begrænsede ressourcer. Heldigvis er der hjælp at hente for smv’er. Der findes nemlig en guide, der kan hjælpe med at omsætte standardens tekst til praktisk arbejde om energieffektivitet og energiledelse i virksomheden. Denne vejledning viser trin for trin, hvordan der kan arbejdes med energiledelse med udgangspunkt i virksomheders egne erfaringer.

Desuden er der en ny standard på vej for trinvis implementering af energiledelse, der skal gøre det nemmere for små og mellemstore virksomheder at indføre energiledelse. Standarden, som også omtales som en guide, tilbyder, at man selv trinvis kan implementere energiledelse, alt efter hvor moden ens virksomhed er.

- Det er virksomheden selv, der skal vurdere, hvor moden den er, ud fra en modenhedsmodel, som standarden angiver. Modellen giver guidelines lige fra det startsted, hvor man befinder sig, til fuld implementering af energiledelse i takt med de stadier af modenhed, man som virksomhed befinder sig på, forklarer Christine Weibøl Bertelsen.

Hvis virksomheden allerede har implementeret et kvalitetsledelsessystem, så kan den være meget moden. Hvis virksomheden aldrig har haft besøg af fx en energirådgiver, kan den være meget umoden. Virksomheden kan også være moden på nogle punkter, men umoden på andre. Det skal modellen også tage højde for.

For at indføre energiledelsessystemet kigger man på 12 forskellige faktorer, bl.a. lederskab. Det kan fx være, om topledelsen udtrykker støtte til energiledelsessystemet, og man ønsker vejledning til, hvordan virksomheden kommer videre derfra. Er man på et endnu højere modenhedsniveau, hvor virksomheden fx har en energipolitik, og der er afsat ressourcer til det, kan man få redskaber til, hvordan man kan integrere

energiledelse som en del af sin forretning. Er modenhedsniveauet på det allertidligste stadium, får man værktøjer til, hvordan man kan flette energitiltag ind i sin dagligdag.

Standarden, ISO 50005, bliver en del af en større ISO-familie af energiledelse og forventes færdig i slutningen af 2021.

Læs mere om energiledelse her:

 

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Se også

Ny revision gør energisynsstandarderne mere tilgængelige

07. marts 2019

Ny revision gør energisynsstandarderne mere tilgængelige

Energisynsstandarderne, EN 16247 1-4, som bl.a. bliver brugt i forbindelse med Energieffektivitetsdirektivet, EED, er under revision. Første offentlige høring af standarderne, som består af fire dele, kommer til sommer.

Klare rammer for energitjenester gør energiforbedring nemmere

01. november 2019

Klare rammer for energitjenester gør energiforbedring nemmere

Hvad er en energiforbedring, hvornår er den tjent hjem, og hvordan kan den finansieres? For mange virksomheder og organisationer kan det være svært at beregne, hvilke energiforbedringer der kan betale sig, hvornår investeringen er tjent hjem, og h...

Danske byer skal energioptimeres

09. marts 2018

Danske byer skal energioptimeres

En ny rapport fra den internationale miljøorganisation CDP viser, at over 100 byer verden over benytter mindst 70 pct. vedvarende energi. Ud af dem er én dansk. Det kan standarder være med til at ændre.

Energiledelse øger indtjeningen

06. juni 2016

Energiledelse øger indtjeningen

En ny international undersøgelse om brug af energiledelse i ISO 50001-certificerede virksomheder bekræfter en positiv betydning af energiledelse i hele verden. Læs resultaterne her.