Standardization Manager i Danfoss:

14. september 2021

Standardization Manager i Danfoss: "Ingen kan lave cirkulær omstilling alene"

Genbrug og genanvendelse står højt på dagsordenen i mange virksomheder og hos forbrugerne, men cirkulær omstilling kræver data og gennemsigtighed. Danfoss deltager i arbejdet med at udvikle nye internationale ISO-standarder, der skal give danske virksomheder nyttige værktøjer til fremtidens marked.

Der var engang, hvor forbrugeren købte en vaskemaskine, og når den ikke duede mere, røg den ud, og blev erstattet af en ny. Hverken forbrugeren eller forhandleren interesserede sig for, hvor maskinens dele kom fra, eller hvor de endte, når vaskemaskinen havde centrifugeret for sidste gang. Det var ikke engang sikkert, at fabrikanten havde styr på det.

Den tid er forbi. I fremtiden vil både fabrikant, forhandler og kunder vide præcist, hvordan en vaskemaskine er produceret, under hvilke forhold, og hvordan komponenterne genanvendes, når vaskemaskinen har vasket sin sidste vask.

- Virksomhederne skal i højere grad have styr på deres leverandører. Det er vigtigt at have nogle fælles standarder, der sikrer en sporbarhed, fordi virksomhederne skal kunne give den viden videre til næste led eller selv bruge den. Standarderne skal også lægge retningslinjerne for, hvordan en virksomhed eller organisation behandler informationer på en etisk forsvarlig måde, siger Anne Holm Sjøberg, der er afdelingschef i Dansk Standard.

Den cirkulære omstilling kræver, at en virksomhed eller organisation kan kortlægge sin værdikæde. Det sker ved at udveksle store mængder informationer og anden data, og det stiller store krav til datasikkerheden.

- For at kunne sætte gang i en cirkulær omstilling er det essentielt, at virksomhederne deler deres viden med hinanden. Standarder på området er vigtige, så der skabes en tryghed og tillid til, at de data, der deles mellem virksomheder, ikke bliver misbrugt, siger Anne Holm Sjøberg.

Cirkulær omstilling kræver samarbejde på tværs

I den ganske nære fremtid bliver affaldsbunkerne mindre. Genanvendelse er kodeordet, for den ene virksomheds restprodukt kan blive et nyt produkt hos en anden. Kaffegrums fra cafeen kan eksempelvis blive til hudplejeprodukter.

- Virksomheder og sektorer skal til at arbejde tættere sammen på tværs for at sikre, at deres gamle materialer, affald eller restprodukter kan komme ind i nye loops, hvor de kan blive en ressource et andet sted. Det er en helt ny måde at gentænke sit produkt og tænke i alternative baner. Det kræver mere transparens, så det er klart for alle, hvad en vare eller et produkt indeholder, siger Anne Holm Sjøberg.

Jo bedre en virksomhed har styr på sin værdikæde, desto større mulighed er der for at skabe nye samarbejder og udvide forretningen.

- Standarder er en nødvendighed, ellers kan vi ikke skalere og skabe en åben konkurrencesituation, hvor flere virksomheder kan byde sig til. Standarder giver virksomhederne et værktøj til den grønne omstilling, understreger Anne Holm Sjøberg.

Hun anbefaler danske virksomheder at indtænke den cirkulære økonomi herunder datasikkerhed fra begyndelsen.

- Der er mange grønne virksomheder, men hvis man glemmer at være opmærksomme på området, kan det blive en barriere. Men der ligger et kæmpe potentiale, hvis man fra begyndelsen har øje for eksempelvis gennemsigtighed og datasikkerhed i forhold til ens samarbejdspartnere og kunder.

Fælles standarder sikrer gennemsigtighed og datasikkerhed

Dansk Standard arbejder hele tiden på at udvikle nye standarder, der tager højde for problemstillinger, der kommer i forbindelse med den cirkulære omstilling som datasikkerhed, gennemsigtighed og interoperabilitet.

- Vores standarder giver virksomhederne konkrete værktøjer til, hvordan de f.eks. sikrer sig mod hackerangreb, bygger deres systemer op, så informationer ikke fejlagtigt ender hos en tredjepart eller laver grønne forretningsmodeller, forklarer Anne Holm Sjøberg.

De fleste danske virksomheder samarbejder på en eller anden måde med udlandet, og derfor er det særligt internationale ISO-standarder, som Dansk Standard udvikler sammen med aktører fra hele verden.

Sidste år nedsatte ISO en komité, der skal beskrive de overordnede principper for cirkulær økonomi og en overordnet ramme for, hvordan en virksomhed, NGO eller organisation arbejder med det, herunder forretningsmodeller, og hvordan man måler og kommunikerer om tal.

- Det er nogle af de spørgsmål, der rører sig internationalt i øjeblikket, og som virksomheder og organisationer skal forholde sig til, når et produkt skal på markedet. Man kan opgøre informationer og data på meget forskellige måder, og derfor er der brug for en standard, så man opgør tal på samme måde, så de er sammenlignelige. Ingen kan lave cirkulær økonomi omstilling alene, og derfor er der brug for gennemsigtighed og overblik, siger Jesper Jerlang, Standardization Manager i Danfoss Drives.

Behov for ensartet udveksling af data

Jesper Jerlang mangler i sit daglige arbejde i Danfoss Drives fælles retningslinjer for udveksling af data og informationer med udenlandske kunder og leverandører og deltager derfor i arbejdet med at udvikle den internationale ISO-standard for product circularity data sheet.

”I Danfoss har vi kunder, der interesserer sig for cirkulær økonomi, og gerne vil have informationer fra os. I øjeblikket har hver af vores kunder deres egen måde at opgøre oplysningerne på. Når vi har udarbejdet ét skema til en kunde, kommer der ugen efter et nyt fra en anden kunde, og vi skal stort set begynde forfra, fordi der ikke er nogen standard på området. Det er et kæmpe arbejde,” konstaterer Jesper Jerlang og tilføjer:

”I Danfoss har vi 19.000 aktive kunder og mere end 3.000 aktive leverandører, så der er virkelig behov for, at dataudveksling bliver så forenklet og ensartet som muligt.”

World Economic Forum (WEF) vurderer, at digitale teknologier kan reducere klodens udledning af CO2 med 15 procent i sektorer som energi, fremstilling, landbrug, byggeri, service og transport.

Vil du vide mere?

Dansk Standard er i gang med at udvikle området grøn digitalisering – følg med her og læs mere om de redskaber, der kan hjælpe dig til at udnytte den værdi, der ligger i data ift. bl.a. cirkulær økonomi. Læs mere her: https://www.ds.dk/groendigitalisering

Du kan også ligesom Danfoss deltage i arbejdet med den nye ISO-standard for product circularity data sheet og få indflydelse på fremtidens markedskrav på området. Læs mere her: https://www.ds.dk/s-863

 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39 96 61 45

Se også

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

27. januar 2023

Cirkulære klæder skaber klimabevidste folk og grønne muligheder

Klæder skaber folk. Og mode har altid været toneangivende for de trends, som forbrugerne følger. Derfor er det godt nyt, når mode og tekstiler også handler om bæredygtighed og cirkulær økonomi. For således kan cirkulære klæder skabe folk, som unde...

23. januar 2023

Få indflydelse på, hvordan oprindelsesgarantierne for grønne brændstoffer skal standardiseres

En af de helt centrale forudsætninger for videreudvikling og skalering af grønne brændstoffer er, at vi kan dokumentere deres oprindelse. Derfor er der netop sendt et forslag til høring om, at standarden for oprindelsesgarantier relateret til el,...