Grøn digitalisering

Data, digitalisering og gennemsigtighed spiller en vigtig rolle, hvis vi skal skabe et mere bæredygtigt samfund og forløse potentialet for den cirkulære økonomi. Gamle materialer, affald eller restprodukter bør komme ind i nye cirkulære værdikæder og blive en ressource et andet sted.

Data er afgørende for den grønne omstilling  

For at vi kan trække samfundet i en mere bæredygtig og cirkulær retning, er der behov for, at sektorer, virksomheder og myndigheder arbejder tættere sammen på tværs – og kan tale samme sprog og dele data med hinanden til gavn for den grønne omstilling.

Danske virksomheder har gode muligheder for at gå forrest i denne udvikling og være med til at sætte fremtidens internationale standarder for, hvordan vi kan sikre et struktureret, gennemsigtigt, cirkulært kredsløb på tværs af sektorer og forsyningskæder og udnytte de forretningsmuligheder, der ligger her.

Vi er allerede i gang med at udvikle området for grøn digitalisering og cirkulær økonomi – men du kan også få indflydelse på morgendagens internationale standarder, der skal sikre globale cirkulære værdikæder og give danske virksomheder nyttige værktøjer til at klare sig på fremtidens marked.

Vil du være med til at sætte fremtidens standarder indenfor digitalisering? 

Kontakt

Anne Holm Sjøberg
Anne Holm Sjøberg Afdelingschef | Head of Department
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ahs@ds.dk
T: 39966145

”For at kunne sætte gang i en cirkulær omstilling er det essentielt, at virksomhederne deler deres viden med hinanden. Standarder på området er vigtige, så der skabes en tryghed og tillid til, at de data, der deles mellem virksomheder, ikke bliver misbrugt.

Anne Holm Sjøberg, afdelingschef i Dansk Standard.

Det cirkulære loop for udveksling af data

Redskaber til den grønne omstilling

Smart city

Opbyggelsen af smarte og bæredygtige samfund fordrer, at digitalisering og data går på tværs af alle sektorer fremfor at være opdelt i siloer.

Kunstig intelligens

Der er et kæmpe potentiale i at bruge kunstig intelligens som en løftestang for bæredygtighed, og det bør danske virskomheder blive bedre til at udnytte.

BIM

Grundlaget for at kunne styrke den grønne omstilling er, at byggeriet fremover bliver mere digitaliseret og datadrevet også i bygge- og i driftsfasen. 

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi

Cirkulær økonomi er en forudsætning for den grønne omstilling, og her har standarder en essentiel rolle - især indenfor områder som plastik og byggeri.

Online d. 10. november kl. 9 – 11

MorgenBriefing: Data er afgørende for den cirkulære økonomi

Cirkulær økonomi bliver i stigende grad et konkurrenceparameter for danske virksomheder. Men for at forløse potentialet for cirkulær økonomi er data og transparens nødvendigt. Derfor er virksomhederne nødt til at øge deres fokus på disse krav.

Læs mere

Relevante artikler