06. februar 2024

Det digitale produktpas – hvordan får vi en effektiv dataudveksling?

Se eller gense dette webinar om det digitale produktpas, hvor du får indblik i det i fremtidens krav til effektiv dataudveksling.

EU har sat et mål om at blive klimaneutralt inden 2050. For at skabe et mere cirkulært, bæredygtigt og klimaneutralt marked i EU har Europa-Kommissionen besluttet, at der skal udvikles et digitalt produktpas for alle produkter - med undtagelse af fødevarer, foder og medicinsk udstyr. Passet skal bl.a. give forbrugere, virksomheder, slutbrugere og offentlige institutioner mulighed for at foretage informerede og mere bæredygtige valg, når de køber ind.

Det digitale produktpas er en del af EU's rammelovgivning, Ecodesign-forordningen (ESPR), der sigter mod at understøtte en global bæredygtig udvikling.

På dette webinar kan du høre mere om, hvordan udviklingen af nye standarder skal understøtte effektiv dataudveksling på tværs af værdikæder, og hvordan du kan følge arbejdet.

Præsentationer fra webinaret

Se eller gense webinaret herKontakt

Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt
Bjørn Nørrekjær Hvidtfeldt Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bnh@ds.dk
T: 39 96 61 54

Se også

02. februar 2024

Webinar om de nye europæiske IT-tilgængelighedskrav

Se eller gense dette webinar, der giver en dybdegående forståelse af EU's tilgængelighedsdirektiv, inklusiv de IT-tilgængelighedsstandarder, der støtter op om lovgivningen.

Vigtig standard for IT-tilgængelighed findes nu på dansk

22. januar 2024

Vigtig standard for IT-tilgængelighed findes nu på dansk

Europæisk standard for IT-tilgængelighed er blevet oversat og frikøbt til offentlige organer. Standarden er med til at gøre digitale tjenester mere tilgængelige for alle og ligger samtidig til grund for den EU-lovgivning for digitale tjenester, de...

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

29. november 2023

Risikostyring og informationssikkerhed – inspiration til at imødegå kravene i NIS2

Se eller gense dette webinar, hvor du kan høre mere om behovet for at adressere og systematisere arbejdet med de digitale risici, som er opstået i takt med den øgede digitalisering og de dertilhørende cybertrusler.