Dansk søfart går forrest i den grønne omstilling
Foto: Danske Maritime

07. oktober 2021

Dansk søfart går forrest i den grønne omstilling

Den maritime sektor står i dag for en væsentlig del af den samlede globale CO2-udledning. Nu har Det Blå Danmark sat sig i spidsen for udviklingen af en international ISO-standard, som vil gøre det langt nemmere at vælge det bedste og mest energieffektive produkt, når man bygger eller vedligeholder skibe.

En stribe aktører på tværs af Det Blå Danmark har sat sig i spidsen for at udvikle en ny international standard, som kan medvirke til en mere bæredygtig søfart. Energieffektivitet spiller en afgørende rolle både af økonomiske og klima- og miljømæssige årsager, men i praksis kan det være vanskeligt for rederier og værfter at gennemskue, hvilke komponenter, systemer og teknologier, der er mest energieffektive på den lange bane – og dermed det bedste køb, når alt kommer til alt.

Men dette vil i fremtiden blive langt nemmere at gennemskue. Arbejdet med at udvikle en ny international ISO-standard for maritim energieffektivitet kan nemlig nu gå i gang på baggrund af et dansk forslag og med dansk ledelse. Efter lang tids grundig forberedelse er det ikke blot lykkedes at få forslaget igennem internationalt – det blev også vedtaget næsten enstemmigt, og der er allerede eksperter fra 10 forskellige lande verden over, som har meldt sig på banen til at deltage i arbejdet, hvilket er ret ekstraordinært på det maritime område.

Samtidigt har Dansk Standard sikret, at Danmark kommer til at stå i spidsen for arbejdet med fremtidens grønne maritime standarder. Dermed har man gode muligheder for at sætte vigtige danske fingeraftryk på arbejdet, og danske virksomheder har en unik chance for at få indflydelse på fremtidens markedskrav på området.

- Jeg er stolt over, at vi fra dansk side har taget teten og nu går forrest. Der er kæmpe forskel på kvaliteten af komponenter til skibe, og nu får vi pludselig mulighed for at beskrive det samlede billede af et produkt, så kunderne kan træffe langt mere oplyste valg. Det vil uden tvivl også komme den danske maritime industri til gode, fordi de danske virksomheder leverer produkter i høj kvalitet, som netop sikrer en god og langtidsholdbar energieffektivitet. Den nye standard vil dermed gøre en forskel på flere parametre, og det er glædeligt, siger Danske Maritimes administrerende direktør Jenny Braat.

Energieffektivitet som konkurrenceparameter

Standarden kan således være med til at styrke og fremtidssikre den danske maritime sektor i en verden, hvor bæredygtighed spiller en fortsat vigtigere rolle, og hvor der på verdensmarkedet er hård konkurrence. Det danske forslag om at udvikle den nye standard er netop blevet vedtaget i den internationale standardiseringskomite for skibs- og marineteknologi (ISO/TC 8 Ships and Maritime Technology), og dermed er der givet grønt lys til, at arbejdet påbegyndes.

- Standarden vil blive udviklet af internationale eksperter med Danmark i spidsen. Vi har dermed gode muligheder for at sætte et stærkt dansk aftryk på den endelige standard, der kommer til at forme fremtidens internationale marked. Det betyder både noget for den globale grønne omstilling af skibsfarten og for den position, som Det Blå Danmark har på verdensmarkedet, hvor vi som land netop klarer os godt med afsæt i både høj kvalitet og aktiv stillingtagen til bæredygtighed, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Det kan den danske pumpeproducent DESMI nikke genkendende til:

- Vi er kommet langt i Danmark og Europa med udviklingen inden for effektive komponenter og systemer til skibsfart. Ud fra de beregninger og sammenligninger, vi har lavet mellem fx asiatiske og europæiske komponenter, er de europæiske omkring 10 procent mere effektive målt på de data, vi kan få fat i. Det er altså et anseeligt beløb, man vil kunne spare på driften i løbet af skibets levetid på måske 25 år, hvis man sætter fokus på effektiviteten og ser på de samlede driftsomkostninger fremfor blot på købsprisen, siger John Nielsen, Sales and Application Manager for DESMI Pumping Technology. 

Både grønne og økonomiske gevinster

Beregninger viser, at skibenes CO2-udledning kan reduceres væsentligt med de metoder, som den nye standard kommer til at beskrive. Et eksempel er anvendelse af en energieffektiv styring og regulering af hjælpemotorernes kølevandspumper, som på et typisk produkttankskib vil kunne bidrage med i størrelsesordenen 320 ton CO2 pr år som følge af forbedret energieffektivitet i forhold til samme skib uden anvendelse af denne teknologi. Tidligere publicerede undersøgelser i regi af Green Ship of the Future dokumenterer dette, og en ny international standard vil kunne bidrage til at forstærke fokus på de mulige CO2-reduktioner på både eksisterende og nye skibe.

- Der vil i forbindelse med den grønne omstilling blive udviklet nye typer brændstof til skibene, eksempelvis ammoniak og brint. De nye typer brændstof vil ifølge mange analyser blive betydeligt dyrere. Det betyder, at det bliver endnu mere nødvendigt at drive alt på skibet så effektivt som muligt, og det er netop det, standarden bliver et redskab til at sikre. Der er således et stort potentiale for såvel grønne som økonomiske gevinster, siger Maria Skipper Schwenn, direktør, Danske Rederier.


Fakta om standarden:

Projektet med at udvikle den nye standard er støttet af Den Danske Maritime Fond, og arbejdet med at udvikle standarden vil foregå over de næste ca. 2½ år.

Initiativet blev oprindeligt taget af Danske Maritime, ReFlow Maritime og Dansk Standard, og efterfølgende har en lang række virksomheder og organisationer bidraget til det indledende arbejde: Alfa Laval, C.C. Jensen, PureteQ, DESMI, Maersk, Maersk Tankers & Maersk Drilling, Hempel, DFDS, OSK-ShipTech, SIMAC, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen.

Der er stor global interesse for at være med til at udvikle standarden. 10 lande verden over har således allerede sagt ja til at deltage: Belgien, Tyskland, Japan, Kina, Korea, Singapore, Schweiz, Storbritannien, USA og selvfølgelig Danmark. 

Alle med interesse og viden på området har mulighed for at sætte deres fingeraftryk på standarden og få indflydelse på de kommende markedskrav gennem Dansk Standards udvalg for skibs- og marineteknologi (S-262). Fra dansk side deltager pt. SIMAC og Mærsk Drilling i arbejdet. Læs mere om mulighederne for at deltage og dermed være med til at forme fremtidens marked her: www.ds.dk/s-262    

 

Kontakt

Per Velk
Per Velk Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: pve@ds.dk
T: 39 96 62 13

Se også

Se flere
Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

05. december 2023

Grønne brændstoffer i skibsfart kræver mere standardisering

Brændstoffer som metanol og ammoniak er fremtiden i den maritime verden. Men nye brændstoffer kræver også nye sikkerhedsforanstaltninger – og her mangler der standarder.

Ny international standard skal styrke energieffektiv skibsfart

04. juni 2021

Ny international standard skal styrke energieffektiv skibsfart

Et dansk forslag til en ny maritim standard skal gøre det muligt at sammenligne komponenters og systemers effektivitet til fordel for klima og miljø. Muligheden for sammenligning skal bane vejen for, at hensyn til klimaet og miljøet kan veje minds...

Fremtidens bæredygtige transport bliver udviklet nu. Skal Danmark være med i front?

16. april 2021

Fremtidens bæredygtige transport bliver udviklet nu. Skal Danmark være med i front?

Den teknologiske udvikling er meget mere end bedre batterier og elbilernes længere rækkevidde. Fremtidens bæredygtige transport omhandler en lang række aspekter indenfor den tekniske udvikling af vejkøretøjer og infrastruktur - og standarder er i...

Danske maritime virksomheder går forrest for en energieffektiv søfart

08. april 2021

Danske maritime virksomheder går forrest for en energieffektiv søfart

Danmark er ikke bare en af verdens førende søfartsnationer. Vi er også førende inden for udviklingen af energieffektiv søfart, og nu vil danske maritime virksomheder have en gennemskuelig proces, for hvordan man kan sammenligne forskellige teknolo...