Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

09. november 2021

Fælles testmetoder skal gøre samarbejdet med robotter mere sikkert

Danmark har taget initiativ til og står i spidsen for arbejdet med en ny international specifikation, der skal hjælpe med at teste, hvor hårdt kollaborative robotter slår, hvis de rammer et menneske.

Et dansk forslag om en ny international specifikation for kollaborative robotters slagstyrke er stemt igennem i ISO, og Danmark skal lede arbejdet. Specifikationen skal hjælpe til at øge sikkerheden ved kollaborative robotter gennem fælles testmetoder og principper.

- Kollaborative robotter arbejder tæt sammen med mennesker, og derfor er det vigtigt, at der ikke sker skade, hvis de rammer et menneske. Den kommende specifikation skal netop hjælpe med dette ved at sikre fælles internationale testmetoder for, hvor hårdt en kollaborativ robot rammer et menneske, siger Ditte Klint Heede, konsulent i Dansk Standard.

Fælles principper og guidelines skal sikre ensartethed og tillid

Specifikationen handler således om, hvordan tests skal udføres. Dvs. den rummer metodikker for, hvordan man skal teste, og hvad man skal være opmærksom på, samt hvilke problemstillinger der er i forhold til målesikkerhed/-usikkerhed samt guidelines i forhold til testudstyr.

- Hvis ikke du har fælles testmetoder, er grænseværdierne bare tal. Hvis du fx har 10 forskellige personer med 10 forskellige slags udstyr, men ingen fælles teststandarder, får du 10 vidt forskellige målinger. Men hvis man har en fælles standard for test, kan du være sikker på, at 10 forskellige personer kan lave 10 målinger inden for en rimelig nøjagtighed, hvor grænseværdierne udgør et fælles niveau, forklarer Mads Mathiesen, Sektionsleder ved Teknologisk Institut og ansvarlig for det europæiske forskningsprojekt COVR, der finansierer arbejdet med den kommende internationale specifikation. Han deltager desuden i Dansk Standards udvalg for Robotik, S-850.

Kollaborative robotter bliver mere og mere udbredte og udgør en større og større andel af robotter i såvel danske som udenlandske virksomheder. Men ifølge Mads Mathiesen er der flere virksomheder, der af sikkerhedsmæssige årsager er tilbageholdende med at tage teknologien til sig - og det kan fælles testmetoder og principper, som sikrer ensartethed og tillid til målingerne, hjælpe med at gøre op med:

- Mange virksomheder har ikke været vant til at tænke sikkerhed på den måde. Og når der ikke er noget fyldestgørende at læne sig op ad i forhold til risikoen for, at medarbejderne kan komme til skade ved kollision med en kollaborativ robot, så vil man måske ikke have sådan en ind i sin virksomhed. Med den kommende specifikation kan man som virksomhed være sikker på, at de målinger, der bliver lavet, er valide, og at løsningen er sikker, slutter Mads Mathiesen.

Om specifikationen

Specifikationen bliver udviklet i ISO TC 299 Robotics, og ekspertgruppen, der med Danmark i spidsen skal udarbejde den, er netop gået i gang. Alle med interesse og viden på området har mulighed for at deltage i udviklingen af denne og andre specifikationer og standarder indenfor robotteknologi gennem Dansk Standards robotik-udvalg. Læs mere her: www.ds.dk/s-850

Specifikationen udspringer af det europæiske forskningsprojekt COVR, som Teknologisk Institut står i spidsen for, og som har særligt fokus på validering af robotsikkerhed – altså hvordan man tester, måler og dokumenterer, at en robotløsning lever op til eksisterende krav. Målet med COVR er at bidrage til enklere og fælles godkendelsesmetoder, så virksomheder på tværs af Europa hurtigere kan udvikle, producere og

installere sikre robotløsninger, og ikke mindst leve op til de samme sikkerhedsmæssige retningslinjer. COVR stiller desuden et gratis værktøj til rådighed der kan hjælpe folk til bedre sikkerhed for kollaborative robotter: www.SafeAroundRobots.com 

Forventningen er, at den nye specifikation vil være klar i starten af 2023.

Kontakt

Ditte Klint Heede
Ditte Klint Heede Konsulent | Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: dkh@ds.dk
T: 39966242

Se også

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

10. november 2021

Manglende styr på CE-mærkningen af robotter går ud over sikkerheden

Alt for mange robotter er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarlige og i værste fald ulovlige at bruge. Der mangler nemlig viden i markedet om CE-mærkning, som er et krav på alle robotinstallationer.

Nu skal der strammes op på svejsemaskiners sikkerhed

30. oktober 2020

Nu skal der strammes op på svejsemaskiners sikkerhed

Alvorlige uheld ved lysbuesvejsning kan undgås ved opmærksomhed på dokumentation, fokus på arbejdsmiljø og øget brug af standarder. En revideret udgave af standarden for strømkilder til svejsemaskiner er på vej.

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

29. oktober 2020

Hvordan skal advarselsskiltet på maskinen se ud?

Skilte på dine maskiner skal følge Standarden DS/EN ISO 7010. Det er en standard for grafiske symboler, som også gælder til maskiner, og den er netop udkommet i en ny, opdateret udgave, DS/EN ISO 7010:2020 Grafiske symboler – Sikkerhedsfarver og s...

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

27. august 2020

Fremtidens elektrotekniske standardiseringsemner og SDG’erne

Der er standarder på vej indenfor en række nye potentielle teknologier og trends – samt til understøttelse af FN’s verdensmål om bæredygtig energi.