Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

29. november 2023

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

En standard, der blev udgivet for første gang sidste år for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø, er lige blevet harmoniseret under både maskindirektivet og ATEX-direktivet.

Det betyder, at du som producent kan følge denne standard, hvis du vil markedsføre en støvsuger inden for EU, som kan benyttes til potentielt eksplosivt støv, væske og/eller gas typer. Og som indkøber af en støvsuger, der følger standarden, kan du forvente, at standardens krav som minimum er overholdt, så støvsugeren er beskyttet mod eksplosionsantændelse indvendigt og udvendigt. Standarden hedder DS/EN 17348:2022 - Krav til konstruktion og prøvning af støvsugere anvendt i potentielt eksplosive atmosfærer og har fokus på støvsugere, der anvendes til eksplosionsfarligt støv og væske. Det kan være alt fra kornlagre, træværksteder, procesanlæg, bagerier, steder med træpilleanlæg eller biobrændsel m.fl.

- Branchen har med et grundigt og målrettet standardiseringsarbejde for tilstrækkelig eksplosionsbeskyttelse opnået, at der nu findes en standard, som omfatter alle risici ved støvsugere til eksplosive støv- og gastyper, fortæller Klaus Bihlet, Senior Advisor Standardization & Technology Compliance hos Nederman.

Ikke-eksplosionsfarlige områder kan også udgøre en risiko

Der har længe været en standard for støvsugere under kategorien husholdningsapparater, som ikke er harmoniseret under ATEX-direktivet, og hvor du som bruger af apparatet selv skal være opmærksom på, om der er klausuler om, at støvsugeren ikke må benyttes til eksplosionsfarligt støv mv. Hvis en sådan støvsuger benyttes til eksplosive støv, væske og /eller gastyper, skal den også være eksplosionssikret baseret på de mere generelle EX-beskyttelsesprincipper.

Dette har mange virksomheder, der arbejder med støv og brandbare væsker og gasser været opmærksomme på. Men der er også områder, hvor der ikke er defineret eksplosionsfarlig atmosfære, som alligevel kan udgøre en risiko, særligt ved rengøring.

- Der kan der være områder, som ikke er klassificeret som eksplosionsfarlige. Det kan fx være, hvis arbejdspladsen har foretaget foranstaltninger, som gør, at området ikke udgør et eksplosionsfarligt miljø. Men rengøringspersonalet og de støvsugere, som benyttes i disse områder, skal medtages i arbejdsmiljøvurderingerne. For når brandbart støv eller væske bliver opsamlet inde i støvsugeren, det kan være i både slanger, rør, affaldsbeholder, filtre og motor, så kan støvsugeren selv udgøre en eksplosionsfare, fortæller Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Med standarden kan risici reduceres markant

- Med standarden for støvsugere til potentielt eksplosive atmosfærer er risici nu bedre belyst. Så fx virksomhedsejere nu kan vælge støvsugere, hvor også rengøringen - der er en af de væsentligste foranstaltninger, mod at der opstår eksplosionsfare - kan udføres mere sikkert, siger Klaus Bihlet og fortsætter:

- Der vil altid opstå større eller mindre udslip, spild, affaldsophobning mv., som skal håndteres, og derfor er hyppig støvsugning/rengøring afgørende for sikring af virksomheden og medarbejderne, hvor der arbejdes med eksplosive materialer.

Standarden, DS/EN 17348:2022, omfatter bærbare og transportable støvsugere, der anvendes i eller nær ATEX-zone 1, 21, 2 eller 22. Den beskriver minimumskrav til alle støvsugere, som skal benyttes i eksplosionsfarlige områder, eller som skal benyttes til at opsuge noget, der er eksplosionsfarligt, også selv om det ikke er i en eksplosionsfarlig atmosfære.

Særligt inden for biobrændsel og bæredygtige alternativer til fossile brændstoffer ses store nye projekter, som skal vurderes iht. brand- og eksplosionsfare, og til denne omstilling vil standarden også kunne gøre en forskel.

Hvis du vil vide mere om ATEX og bekæmpelse af eksplosionsfare i din virksomhed, har du mulighed for at tilmelde dig et DS ATEX-diplomkursus, som gennemgår de grundlæggende regler og principper.

Du har også mulighed for at deltage i udviklingen af nye standarder inden for ATEX eller i revisionen af eksisterende via standardiseringsudvalget, Eksplosive atmosfærer i relation til ATEX-direktiverne, S-531.

Hvad er en harmoniseret standard?

Harmoniserede standarder listes i EU-tidende og angives som harmoniserede standarder på DS’ webshop. Ved anvendelse af harmoniserede standarder behøver fabrikanten ikke at dokumentere opfyldelse af relevante EU-direktivkrav, men vil have formodningsret om opfyldelse af EU-direktivkravene. Mere information om CE-mærkning og harmoniserede standarder kan findes på www.ds.dk/CE.Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Standardserie for ladcykler er på vej

12. juni 2024

Standardserie for ladcykler er på vej

Cykler til person- og lasttransport er efterhånden udbredt til mange formål, og i 2024 forventes de første standarder i en serie omhandlende ladcykler at udkomme.

EU-Kommissionen har opdateret vejledningen til maskindirektivet

03. maj 2024

EU-Kommissionen har opdateret vejledningen til maskindirektivet – ny vejledning til den kommende forordning under udarbejdelse

En revideret udgave af vejledningen til maskindirektivet blev udgivet i april, og samtidig er arbejdet med en ny vejledning til den kommende maskinforordning startet.

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

08. juni 2023

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

Se eller gense Dansk Standards maskindag, og få overblik over de nye regler i den nye maskinforordning fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Er du klar til den nye maskinforordning?

24. april 2023

Er du klar til den nye maskinforordning?

Maskindirektivet har gennemgået en omfattende revision og bliver snart erstattet af en ny maskinforordning, som indeholder en række ændringer og nye krav, der vil få betydning for maskinindustrien.