Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konkurrenceevne.

90 pct. af de virksomheder, der har købt internationale standarder til grøn omstilling, har oplevet, at standarder har hjulpet dem i den grønne omstilling eller har reduceret miljøbelastningen fra deres produkter eller interne processer. Tilsvarende har 67 pct. af virksomhederne tilkendegivet, at standarder har styrket deres konkurrenceevne på det danske eller internationale marked. Det viser en analyse, som Teknologisk Institut på vegne af Dansk Standard har lavet af danske virksomheder, der køber internationale standarder til grøn omstilling.

Mere salg, tryghed og interne besparelser

Én af de virksomheder, der har oplevet den gavnfulde effekt af standarder, er Four Design, der beskæftiger sig med møbelfremstilling og anvender produktspecifikke standarder for at sikre, at deres produkter lever op til kvalitets- og miljømæssige krav. Four Design har de seneste 10 år arbejdet med ISO 14001, da de oplevede en stigende efterspørgsel i samfundet og på det kommercielle marked mod produkter, der påvirker miljøet mindst muligt. Den tendens har kun været stigende, og for at virksomheden kunne forblive konkurrencedygtig, var valget om at bruge en international standard derfor essentiel. Ifølge Palle Jørgensen, Quality and Product Testing Specialist hos Four Design, har standarder betydet en række besparelser for virksomheden – både økonomisk og tidsmæssigt.

- Det er blevet nemmere og hurtigere at teste vores produkter og få dem på markedet. Standarderne er med til at systematisere produktudviklingen, hvilket både giver mere salg og interne besparelser, samtidig med at det er en gevinst for miljøet. Standarder har også hjulpet os med at gøre innovationsprocessen lettere og mere systematiseret. Fx har standarderne givet anledning til en besparelse på affaldssorteringsområdet, hvor vi har fået et nemt og overskueligt system for, hvordan vi skal affaldssortere, fortæller Palle Jørgensen.

Også virksomheden Ellab, der leverer monitorerings- og valideringsløsninger til medicinalindustrien og fødevareindustrien, har oplevet en positiv effekt ved brugen af standarder. For Ellab gav de internationale standarder tryghed og støtte, da de skulle tænke grøn omstilling ind i forretningen. Ifølge Stine Bergman, Global Sustainability Manager hos Ellab, skyldes det, at standarder giver et fælles sprog og ensartede processer:

-Standarder giver os et fælles sprog og sikrer afstemning af processer på tværs af organisationen. Det giver en stor værdi, at vi har fælles struktur og system for, hvordan vi arbejder.

Dokumentation og kvalitet er virksomhedernes primære motivation for køb af standarder

Udover at undersøge effekten af standarder har Teknologisk Institut også lavet en kortlægning af, hvilke virksomheder der har købt internationale standarder til grøn omstilling gennem Dansk Standard de seneste år, samt motiverne bag virksomhedernes køb af standarderne. Kortlægningen viser af, at det særligt er større virksomheder inden for industri, forsyning og byggeri, der køber standarderne. Mere end halvdelen af virksomhederne angiver, at de i høj grad arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Analysen viser, at virksomhederne især køber standarder for at få styr på dokumentation, kvalitet og væsentlige miljøparametre – og for at styrke deres konkurrenceevne. Dokumentation og kvalitet er i kernen af internationale standarder: Standarderne leverer et fælles sprog og en aftalt metode, der viser, at kvalitetskrav er overholdt, hvilket er en væsentlig konkurrenceparameter.

Hans Jørgen Schmidt, som er Head of Quality, HSE & CSR i ingeniør- og entreprenørselskab Aalborg Energie Technik a/s (AET), fortæller, at de anvender standarder for at sikre, at AET og AET’s kunder lever op til EU's relevante direktiver og obligatoriske standarder.

- Direktiver kan være meget generelt formuleret og vanskelige at orientere sig efter, mens standarderne er mere praktisk orienteret. Hvis vi overholder standarderne i vores leveringer, så gør vi det let for både os selv og vores kunder at argumentere for, at forholdene er i orden. Der kan fx være mange synspunkter om, hvordan emissioner måles, men når vi overholder standarden, så ophører diskussionen. Standarderne betyder også, at vilkårene er ens for alle, fortæller Hans Jørgen Schmidt.

Baggrund for analysen

Teknologisk Institut har analyseret købsmønsteret og virksomhederne bag, samt interviewet de virksomheder, som køber internationale standarder til grøn omstilling om deres brug, motiver og effekt heraf.

 

 

Kontakt

Se også

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...