Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konkurrenceevne.

90 pct. af de virksomheder, der har købt internationale standarder til grøn omstilling, har oplevet, at standarder har hjulpet dem i den grønne omstilling eller har reduceret miljøbelastningen fra deres produkter eller interne processer. Tilsvarende har 67 pct. af virksomhederne tilkendegivet, at standarder har styrket deres konkurrenceevne på det danske eller internationale marked. Det viser en analyse, som Teknologisk Institut på vegne af Dansk Standard har lavet af danske virksomheder, der køber internationale standarder til grøn omstilling.

Mere salg, tryghed og interne besparelser

Én af de virksomheder, der har oplevet den gavnfulde effekt af standarder, er Four Design, der beskæftiger sig med møbelfremstilling og anvender produktspecifikke standarder for at sikre, at deres produkter lever op til kvalitets- og miljømæssige krav. Four Design har de seneste 10 år arbejdet med ISO 14001, da de oplevede en stigende efterspørgsel i samfundet og på det kommercielle marked mod produkter, der påvirker miljøet mindst muligt. Den tendens har kun været stigende, og for at virksomheden kunne forblive konkurrencedygtig, var valget om at bruge en international standard derfor essentiel. Ifølge Palle Jørgensen, Quality and Product Testing Specialist hos Four Design, har standarder betydet en række besparelser for virksomheden – både økonomisk og tidsmæssigt.

- Det er blevet nemmere og hurtigere at teste vores produkter og få dem på markedet. Standarderne er med til at systematisere produktudviklingen, hvilket både giver mere salg og interne besparelser, samtidig med at det er en gevinst for miljøet. Standarder har også hjulpet os med at gøre innovationsprocessen lettere og mere systematiseret. Fx har standarderne givet anledning til en besparelse på affaldssorteringsområdet, hvor vi har fået et nemt og overskueligt system for, hvordan vi skal affaldssortere, fortæller Palle Jørgensen.

Også virksomheden Ellab, der leverer monitorerings- og valideringsløsninger til medicinalindustrien og fødevareindustrien, har oplevet en positiv effekt ved brugen af standarder. For Ellab gav de internationale standarder tryghed og støtte, da de skulle tænke grøn omstilling ind i forretningen. Ifølge Stine Bergman, Global Sustainability Manager hos Ellab, skyldes det, at standarder giver et fælles sprog og ensartede processer:

-Standarder giver os et fælles sprog og sikrer afstemning af processer på tværs af organisationen. Det giver en stor værdi, at vi har fælles struktur og system for, hvordan vi arbejder.

Dokumentation og kvalitet er virksomhedernes primære motivation for køb af standarder

Udover at undersøge effekten af standarder har Teknologisk Institut også lavet en kortlægning af, hvilke virksomheder der har købt internationale standarder til grøn omstilling gennem Dansk Standard de seneste år, samt motiverne bag virksomhedernes køb af standarderne. Kortlægningen viser af, at det særligt er større virksomheder inden for industri, forsyning og byggeri, der køber standarderne. Mere end halvdelen af virksomhederne angiver, at de i høj grad arbejder med grøn omstilling og cirkulær økonomi.

Analysen viser, at virksomhederne især køber standarder for at få styr på dokumentation, kvalitet og væsentlige miljøparametre – og for at styrke deres konkurrenceevne. Dokumentation og kvalitet er i kernen af internationale standarder: Standarderne leverer et fælles sprog og en aftalt metode, der viser, at kvalitetskrav er overholdt, hvilket er en væsentlig konkurrenceparameter.

Hans Jørgen Schmidt, som er Head of Quality, HSE & CSR i ingeniør- og entreprenørselskab Aalborg Energie Technik a/s (AET), fortæller, at de anvender standarder for at sikre, at AET og AET’s kunder lever op til EU's relevante direktiver og obligatoriske standarder.

- Direktiver kan være meget generelt formuleret og vanskelige at orientere sig efter, mens standarderne er mere praktisk orienteret. Hvis vi overholder standarderne i vores leveringer, så gør vi det let for både os selv og vores kunder at argumentere for, at forholdene er i orden. Der kan fx være mange synspunkter om, hvordan emissioner måles, men når vi overholder standarden, så ophører diskussionen. Standarderne betyder også, at vilkårene er ens for alle, fortæller Hans Jørgen Schmidt.

Baggrund for analysen

Teknologisk Institut har analyseret købsmønsteret og virksomhederne bag, samt interviewet de virksomheder, som køber internationale standarder til grøn omstilling om deres brug, motiver og effekt heraf.

 

 

Kontakt

Lisa Olufson Klæsøe
Lisa Olufson Klæsøe Pressechef | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: lio@ds.dk
T: 39 96 62 79

Se også

01. august 2023

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

OL 2024 skal være mere bæredygtigt, og det samme skal alle andre former for events – store som små også. Derfor skal den internationale standard ISO 20121 for bæredygtighed i event- og mødebranchen nu revideres, hvilket giver branchen en række nye...

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

05. juli 2023

Investering i energibesparelser – hvornår kan det betale sig?

Når man skal investere i nye tiltag for at spare på energien, er der ofte flere gevinster at hente, end dem som umiddelbart er relaterede til det aktuelle tiltag. En ny standard skal give en metode til, hvordan man også får alle de relaterede besp...

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

26. juni 2023

Ny, dansk arbejdsgruppe skal udvikle FN-standard

En ny standard for FN’s verdensmål blev vedtaget i marts 2023 i den internationale standardiseringsorganisation, ISO. Formålet er at udvikle et ledelsessystem, som virksomheder kan blive certificeret i. Nu skal der nedsættes en dansk arbejdsgruppe...

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden.

12. juni 2023

Nøglen til et nyt erhvervseventyr er standarder. Og her har danske virksomheder gode kort på hånden

Markedspotentialet for de grønne brændstoffer er enorme, da det er samtlige industrier og sektorer, der i fremtiden kommer til at anvende dem. Men for at danske virksomheder kan påvirke de kommende internationale standarder og dermed markedskraven...