Ny version af standarden for informationssikkerhed ISO/IEC 27001 ude nu

07. november 2022

Ny version af standarden for informationssikkerhed ISO/IEC 27001 ude nu

I takt med den stigende cybertrussel vælger flere og flere virksomheder at følge de internationale standarder for informationssikkerhed i ISO/IEC 27000-serien. Der er netop udkommet en ny version af kravstandarden ISO/IEC 27001, og certificerede virksomheder skal derfor re-certificeres inden for tre år.

Ransomware, industrispionage, tab af fortrolige oplysninger eller driftsstop. Cyberangreb er en af de største trusler mod danske virksomheder og trusselsbilledet ændrer sig konstant. Derfor er cyber- og informationssikkerhed efterhånden også på de fleste virksomheders agenda og fortsat flere vælger at arbejde med standarder på området for at styrke beredskabet mod cyberangreb. En ny version af den internationale kravstandard for informationssikkerhed ISO/IEC 27001, som giver redskaber til at imødegå de mange trusselsscenarier, virksomhederne står overfor, er på gaden nu.

- ISO/IEC 27001 giver virksomheder og organisationer et værktøj til at håndtere de mange nye trusler og beskytte deres forretningskritiske aktiver på en struktureret og systematisk måde. Og samtidigt kan man ved at følge standarden dokumentere over for kunder og myndigheder, at man lever op til krav og evt. lovgivning på området, siger Berit Aadal, seniorkonsulent i Dansk Standard.

ISO/IEC 27001 er en af verdens mest udbredte standarder for informationssikkerhed og henvender sig til alle typer og størrelser af organisationer, private såvel som offentlige. Standarden opstiller blandt andet krav til risikostyring, dokumentation af processer samt fordeling af roller og ansvar for informationssikkerhed.

Virksomheder skal re-certificeres inden for tre år 

Ændringerne omhandler foranstaltningerne i ISO/IEC 27001’s anneks A, som omfatter anbefalinger til både politikker, processer, procedurer, organisationsstrukturer samt software- og hardware-funktioner. Foranstaltningerne er ændret i overensstemmelse med ændringerne i standarden ISO/IEC 27002, som blev udgivet i en ny version tidligere på året, hvor man er gået fra 114 til 93 foranstaltninger. Og hvor foranstaltningerne nu er kategoriseret efter fire temaer; organisatoriske, tekniske, fysiske og adfærdsmæssige foranstaltninger.

Hvis man i dag er certificeret efter den gældende udgave af ISO/IEC 27001, så gælder certificeringen fortsat i en overgangsperiode på tre år fra udgivelsesdagen. Herefter bliver certificeringer efter denne udgave officielt forældede. Det betyder, at virksomheder, der er certificeret i standarden, senest i november 2025 skal re-certificeres efter den nye ISO/IEC 27001:2022.

Standarden bliver senere godkendt som en europæisk og dansk standard (DS/EN) og bliver også oversat til dansk.

Læs mere og find standarden her: https://webshop.ds.dk/standard/M364383/iso-iec-27001-2022

Kontakt

Berit Aadal
Berit Aadal Chefkonsulent | Chief Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: baa@ds.dk
T: 39 96 62 96

Se også

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

10. november 2023

Hvordan hænger miljøkrav til elektriske produkter og standardisering sammen?

Se eller gense dette webinar, hvor du bl.a. kan høre om miljøvurdering af elektriske produkter, og hvordan de hænger sammen med miljøvaredeklarationer samt andre standarder og metoder på området.

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

26. oktober 2023

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

Selvom vi som forbruger hver især gør en indsats for at træffe mere bæredygtige valg, kan det være svært at gennemskue produktionsprocesser og produkter. Derfor er der behov for fælles retningslinjer og målemetoder, så virksomheder kan dokumentere...

01. august 2023

OL 2024 skal bæredygtighedscertificeres – og Danmark er med til at udvikle standarden

OL 2024 skal være mere bæredygtigt, og det samme skal alle andre former for events – store som små også. Derfor skal den internationale standard ISO 20121 for bæredygtighed i event- og mødebranchen nu revideres, hvilket giver branchen en række nye...