Sådan kan I spare ressourcer

11. november 2022

Sådan kan I spare ressourcer (og blive mere grønne)

De fleste virksomheder kan spare mange penge ved at reducere deres ressourceforbrug – og dermed blive mere grønne. Spørgsmålet er, hvordan kommer man i gang? Vi giver nogle konkrete bud i denne artikel.

Danskernes fokus på klimaet og den grønne omstilling er ikke blevet mindre i disse tider. Klimakrise, energikrise og forsyningskrise kan mærkes alle steder.

Det bliver utvivlsomt dyrere for dansk erhvervsliv at komme igennem den mørke og kolde periode, som samtidig er præget af inflation, høje naturgaspriser og svingende elpriser.  

Vejen ud af kriserne er ifølge mange eksperter at øge farten på den grønne omstilling. Ikke bare i samfundet, men også i den enkelte virksomhed.

Ved at igangsætte grønne tiltag kan virksomhederne spare penge og samtidig reducere deres miljømæssige fodaftryk og derved støtte op om den grønne omstilling.

Arbejd systematisk med miljøet

Hvordan kommer man i gang med at reducere sit ressourceforbrug?

Et godt sted at starte er at implementere miljøledelsessystemet ISO 14001.

På den måde får I et værktøj og en ramme for at arbejde systematisk med de væsentligste miljøforhold i virksomheden og et øget fokus på, hvor I fx kan optimere jeres ressourceforbrug.

Det vil helt sikkert mindske jeres ressourceforbrug og de forbundne udgifter.

Syv områder, hvor I kan spare ressourcer

I kan også starte med mindre. For selv med små tiltag vil I mærke, at der er mange besparelser at hente.

Med udgangspunkt i miljøledelsesstandarden ISO 14001 har vi samlet syv områder, hvor I med garanti kan reducere jeres ressourcer, hvis I arbejder målrettet med det.

I behøver ikke at gå i gang med dem alle på én gang. Start de steder, hvor det er oplagt og giver mening for jer. Der, hvor I måske allerede ved, at der er en udfordring samt ressourcer og penge at spare.

1. Strøm

Et energieftersyn kan kortlægge, om der er eldrevne processer, der forbruger mere strøm end nødvendigt. Det kan fx være et forældet ventilationssystem eller en ventilation, der er forkert indstillet. Hvis I får rettet op på disse fejl, kan det betyde omgående reduktion af strømforbruget.

2. Belysning

Løbende udskiftning af al belysning til LED kan betragtes som en kortsigtet udgift, men en langsigtet besparelse. I sidste ende kan det betyde mange kroner på bundlinjen.

3. Kørsel

Hvis I sætter fokus på virksomhedens kørselsbehov for at nedsætte antallet af kørsler, kan det give en stor årlig besparelse på brændstof, spare mandetimer og nedsætte udslippet af CO2.

4. Affald

I kan tilrettelægge affaldsbehandlingen, så hele processen frem til slutdisponeringen sker med omtanke på det ydre miljø. Det involverer nedbringelse af mængden, sortering og genanvendelse.

5. Drikkevandsspild

Et overblik over jeres vandforbrug kan i sig selv medvirke til et mindre forbrug. Ved at eliminere risiko for utæthed eller pludseligt øget vandforbrug kan I identificere og afhjælpe drikkevandsspild og spare penge.

6. Råvarer

Bedre styring og overblik over forbrug af råvarer kan give mulighed for at optimere udnyttelsen af råvaren og herved økonomiske besparelser.

7. Varme

Opvarmes virksomheden af gas-, olie- eller pillefyr, kan det oftest give mening at udskifte til fjernvarme eller få installeret en varmepumpe. Har I allerede en energieffektiv varmekilde, kan det give mening at indføre varmestyring for at undgå varmespild.

Gå i gang i dag

Uanset om I er klar på at arbejde med et miljøledelsessystem eller selv vil gå i gang med enkelte, konkrete tiltag, kan I opnå gode resultater og spare penge.

Selv enkelte, mindre tiltag har effekt på miljøet – og pengepungen.

Lær mere på kursus i miljøledelse

Hvis du er nysgerrig efter, hvordan man kan implementere ISO 14001, kan du få mere viden på Dansk Standards kurser i miljøledelse.

Her får du forståelse af miljøledelse som begreb og overblik over de grundlæggende krav i ISO 14001-standarden.

Læs mere om kurserne i miljøledelse her og energiledelse her

Se også

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

21. november 2022

Ny analyse viser, at standarder bidrager til den grønne omstilling

Teknologisk Institut har undersøgt virksomheders køb af internationale standarder til grøn omstilling samt hvilken effekt, de har. Analysen viser, at standarderne i høj grad har hjulpet virksomhederne i den grønne omstilling og styrket deres konku...

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

15. november 2022

Grønne udbud: Skub til den grønne omstilling med standarder

Langt de fleste offentlige indkøbere ønsker at bidrager til den grønne omstilling ved at stille grønne og ansvarlige krav, når de laver et udbud. Men hvordan gør man? Et vigtigt værktøj er grønne standarder, der hjælper indkøbere med at beskrive,...

31. oktober 2022

Se eller gense webinaret om CO2-fangst, -transport og -lagring.

Her får du en introduktion til udvalget, der skal arbejde med standarder for CO2-fangst, -transport og -lagring samt et indblik i Standard Norges erfaring fra arbejdet med standarder for CO2.

EU’s strategi for cirkulær økonomi kalder på standarder for genanvendelse af plast

25. oktober 2022

EU’s strategi for cirkulær økonomi kalder på standarder for genanvendelse af plast

Fremtidens standarder for genanvendelse af emballage bliver sat nu – og danske virksomheder kan være med til at udforme dem og dermed få indflydelse på de kommende markedskrav.