Revision af standard for opvarmning af procesrør
Billede: IEC

19. april 2022

Revision af standard for opvarmning af procesrør

Nu er der nye krav på vej til elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer og rør, som installeres i eksplosive atmosfærer. Standarden DS/EN 60079-30 skal nemlig revideres. Og alle med viden på området har mulighed for at deltage i arbejdet og få indflydelse på de kommende krav.

Opvarmning af rør udendørs er meget anvendt i den kemiske industri. Men der er særlige risici forbundet med dette, og hvis der installeres rør i eksplosiv atmosfære, kræver det særlig opmærksomhed. Standarden DS/EN IEC 60079-14 specificerer installationskrav generelt til varmekablerne og er påkrævet at anvende i henhold til installationsbekendtgørelsen.

Standarden DS/EN 60079-30 Eksplosive atmosfærer - Elektriske selvbegrænsende varmekabelsystemer er ligeledes essentiel i den forbindelse, bl.a. i forbindelse med installation og markedsføring, og skal nu revideres. Standardens del 1 omhandler bl.a. krav til prøvning og del 2 er en anvendelsesvejledning vedrørende konstruktion, installation og vedligeholdelse.

- Standarden DS/EN 60079-30 er essentiel for markedsføring og installation på site. Standardens del 1 er desuden blevet harmoniseret under ATEX direktivet 2014/34/EU, så varmekabelsystemer kan markedsføres CE-mærket, og der kan opnås formodningsret ved anvendelse af standarden, uddyber Søren Storm, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Den internationale standardiseringskomité for eksplosionsfarligt udstyr IEC TC 31 starter revisionen af standarden IEC/IEEE 60079-30, og alle eksperter og interesserede kan følge med i udviklingen ved at deltage i standardiseringsudvalget S-531. Desuden kan man få dybdegående viden og indflydelse på den kommende udformning af krav til varmekabelsystemer for installation i ATEX-zoner ved at deltage i dette udvalg. Næste udvalgsmøde er planlagt til den 22.juni 2022. Læs mere her: www.ds.dk/s-531 

 

Kontakt

Søren Storm
Søren Storm Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: sst@ds.dk
T: 39 96 62 08

Se også

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for Pt...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

26. april 2022

Nyrevideret standard er harmoniseret under maskindirektivet

Standarden for Maskinsikkerhed – Functional safety for sikkerhedsrelaterede styresystemer, DS/EN IEC 62061:2021, er netop blevet harmoniseret under EU’s maskindirektiv.

Forbered dig på mere lyn og torden

22. april 2022

Forbered dig på mere lyn og torden

Standarderne for lynbeskyttelse er under revision. Nye regler og metoder til lynbeskyttelse er på vej, så private og offentlige virksomheder kan beskytte deres bygninger og kritisk infrastruktur imod skader fra lynnedslag.