Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for PtX-anlæg.

Formålet med ISO 81346-serien er at skabe et fælles sprog på tværs af fag i form af systemtænkning. Men i den tidligere del 10 har det indtil nu ikke været muligt at tale samme sprog i alle energisektorer. Derfor er der nu lavet en helt ny udgave, der er gået fra at hedde ”PP”, som står for ”Power Plants”, til at hedde ”PS”, der står for ”Power Systems”. Det er et udtryk for, at standarden nu ikke blot dækker de traditionelle kraftværker, men også alle former for fremtidig grøn energi, som fx vindkraft, solkraft og enhver anden form for Power-to-X-anlæg, hvilket den gamle ”PP”-udgave ikke var designet til at håndtere.

Et fælles sprog for fremtidens grønne energianlæg

Ifølge Henrik Balslev, CEO og specialist hos Systems Engineering A/S samt formand for Dansk Standards S-503-udvalg, var der brug for en markant revision af del 10, der kan understøtte den grønne omstilling.

-Den gamle del 10 havde simpelthen et alt for kompliceret sprog, der kun var anvendeligt til traditionelle kraftværker, og som ikke havde semantikken og metoden til at understøtte fremtidens grønne anlæg. Den nye udgave er skabt til at understøtte den grønne omstilling ved, at den kan håndtere alle de grønne energisektorer og fremtidens grønne energianlæg, siger Henrik Balslev.

Den nye udgave af 81346-10 giver dermed også alle grønne energiselskaber mulighed for at skabe et fælles sprog for deres anlæg.

Følger samme opskrift som del 12

Med fremkomsten af den nye udgave af ​​81346-12 i 2018 blev der skabt en ny og fleksibel metode til modellering af systemer, og derudover overholder den naturligvis de grundlæggende regler i 81346-1 og 81346-2. De generelle regler i 81346-1 definerer et modelleringsværktøj, hvormed man kan modellere ethvert design i enhver industri.

- Den gamle del 10 var inkompatibel med de andre dele af serien. I modsætning til det system, vi udviklede i del 12, som svarer til at få en kasse legoklodser at skabe modeller med. I arbejdsgruppen, der har haft ansvaret for revisionen af del 10, blev vi straks enige om, at den nye udgave af del 10 skulle opføre sig fuldstændig som del 12. Det betyder, at hele den måde, man indtil videre har tænkt de klassiske ”RDS-PP” koder på, det er hermed fortid. Vi erstatter den gamle del med den nye måde at tænke på, hvor alle dele i 81346-serien er kompatible og skabt til at kunne anvendes sammen, lidt lige som legoklodser, siger Henrik Balslev.

Han pointerer også, at den gamle udgave af del 10 ikke er i konflikt med den nye. Det vil sige, at man ikke behøver at udskifte de gamle koder med den nye metode, idet man kan arbejde med de to udgaver parallelt.

Få indflydelse på området

Som medlem af S-503, udvalget for informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler, får du mulighed for at præge det europæiske og internationale standardiseringsarbejde for elektroteknisk dokumentation og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav. Udvalget er desuden ansvarligt for implementering af de udgivne europæiske og internationale standarder på området. Læs mere om udvalget her

Den nye opdateret standard er tilgængelig i webshoppen her

Kontakt

Peter Damgaard
Peter Damgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: pd@ds.dk
T: 39 96 62 14
Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...