Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

05. august 2022

Ny opdateret standard for kraftforsyningssystemer understøtter den grønne omstilling

I standardserien ISO 81346 for industrianlæg, installationer og udstyr er der nu en ny udgave af del 10, der omhandler kraftforsyningssystemer. Her er sket en omfattende revision, der bl.a. inddrager vindkraft, solkraft og alle andre former for PtX-anlæg.

Formålet med ISO 81346-serien er at skabe et fælles sprog på tværs af fag i form af systemtænkning. Men i den tidligere del 10 har det indtil nu ikke været muligt at tale samme sprog i alle energisektorer. Derfor er der nu lavet en helt ny udgave, der er gået fra at hedde ”PP”, som står for ”Power Plants”, til at hedde ”PS”, der står for ”Power Systems”. Det er et udtryk for, at standarden nu ikke blot dækker de traditionelle kraftværker, men også alle former for fremtidig grøn energi, som fx vindkraft, solkraft og enhver anden form for Power-to-X-anlæg, hvilket den gamle ”PP”-udgave ikke var designet til at håndtere.

Et fælles sprog for fremtidens grønne energianlæg

Ifølge Henrik Balslev, CEO og specialist hos Systems Engineering A/S samt formand for Dansk Standards S-503-udvalg, var der brug for en markant revision af del 10, der kan understøtte den grønne omstilling.

-Den gamle del 10 havde simpelthen et alt for kompliceret sprog, der kun var anvendeligt til traditionelle kraftværker, og som ikke havde semantikken og metoden til at understøtte fremtidens grønne anlæg. Den nye udgave er skabt til at understøtte den grønne omstilling ved, at den kan håndtere alle de grønne energisektorer og fremtidens grønne energianlæg, siger Henrik Balslev.

Den nye udgave af 81346-10 giver dermed også alle grønne energiselskaber mulighed for at skabe et fælles sprog for deres anlæg.

Følger samme opskrift som del 12

Med fremkomsten af den nye udgave af ​​81346-12 i 2018 blev der skabt en ny og fleksibel metode til modellering af systemer, og derudover overholder den naturligvis de grundlæggende regler i 81346-1 og 81346-2. De generelle regler i 81346-1 definerer et modelleringsværktøj, hvormed man kan modellere ethvert design i enhver industri.

- Den gamle del 10 var inkompatibel med de andre dele af serien. I modsætning til det system, vi udviklede i del 12, som svarer til at få en kasse legoklodser at skabe modeller med. I arbejdsgruppen, der har haft ansvaret for revisionen af del 10, blev vi straks enige om, at den nye udgave af del 10 skulle opføre sig fuldstændig som del 12. Det betyder, at hele den måde, man indtil videre har tænkt de klassiske ”RDS-PP” koder på, det er hermed fortid. Vi erstatter den gamle del med den nye måde at tænke på, hvor alle dele i 81346-serien er kompatible og skabt til at kunne anvendes sammen, lidt lige som legoklodser, siger Henrik Balslev.

Han pointerer også, at den gamle udgave af del 10 ikke er i konflikt med den nye. Det vil sige, at man ikke behøver at udskifte de gamle koder med den nye metode, idet man kan arbejde med de to udgaver parallelt.

Få indflydelse på området

Som medlem af S-503, udvalget for informationsstrukturering, dokumentation og grafiske symboler, får du mulighed for at præge det europæiske og internationale standardiseringsarbejde for elektroteknisk dokumentation og dermed få indflydelse på fremtidens markedskrav. Udvalget er desuden ansvarligt for implementering af de udgivne europæiske og internationale standarder på området. Læs mere om udvalget her

Den nye opdateret standard er tilgængelig i webshoppen her

Kontakt

Peter Damgaard
Peter Damgaard Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk I
E: pd@ds.dk
T: 39966214

28. juni 2022

Danmark skal være førende inden for fremtidens grønne brændstoffer

Derfor er Dansk Standard med i et nyt PtX-partnerskab, MissionGreenFuels. Partnerskabets målsætning er at udfase de fossile brændsler i blandt andet skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri over de næste fem år for...

Fra forskning til faktura

22. juni 2022

Fra forskning til faktura

Danmark hjemtager årligt 1600 mio. euro i forskningsmidler fra EU og står dermed stærkt, når det kommer til forskning og innovation. Men de nyskabelser, der kommer ud af forskningen, bliver ofte ikke anvendt i markedet. Et nyt stort EU-projekt ska...

Standarder skal sikre, at vi kan genbruge mere

08. juni 2022

Standarder skal sikre, at vi kan genbruge mere

Så enkelt kan det siges, hvis vi skal indfri Danmarks ambitiøse klimamål om at reducere CO2-belastningen med 70 procent i 2030. Men vejen dertil er ikke ligefrem enkel, da det stiller krav til, at virksomheder og forbrugere udfordrer og gentænker...

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

19. maj 2022

Få overblik over UKCA-mærket i Storbritannien

Storbritannien har nu sin egen lovgivningsramme for varer. Producenter skal begynde at bruge den britiske overensstemmelsesvurderingsmærkning (UKCA) for at markedsføre varer i Storbritannien (England, Skotland og Wales).