Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relevant for din virksomhed?

Power-to-X (PtX) dækker over teknologier, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint lavet ved elektrolyse.

Elektrolyse er en proces, hvor elektrisk energi fra fx vindmøller og solceller bruges til at spalte vand til brint og ilt. Brinten kan herefter bruges direkte som energikilde. Den kan også forædles til metanol og e-jet fuels ved hjælp af CO2, ligesom den kan forædles til ammoniak ved brug af kvælstof.

Paraplyen af grønne brændstoffer, som bliver skabt i en elektrolyseproces, der er drevet af grøn strøm, kaldes Power-to-X.

PtX kan anvendes flere steder, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det gælder fx for fly- og skibstransport, samt ved kemikalifremstilling og stålproduktion. Fællesnævneren for disse områder er, at de leverer væsentlige bidrag til CO2-udledningen. Netop derfor kommer PtX til at spille en afgørende rolle, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Læs også: Standarder skaber rammen for Power-to-X

Hvor bruges Power-to-X?

Grøn brint kommer til at spille en central rolle i den grønne omstilling i Danmark. Det gør den også på europæisk og globalt plan. Den grønne brint omtales allerede som den nye, grønne olie og forventningen er, at efterspørgslen på grøn brint i den nærmeste fremtid bliver enorm. I 2021 foretog Rambøll en analyse for Energistyrelsen, som viste, at Power-to-X kan forventes at indtage en global markedsværdi på mellem 601 og 2.319 billioner euro i 2035.

Set med danske øjne rummer PtX da også store forretningsmuligheder. Kombinationen af en stor vindmøllepark, yderligere udbygningspotentialer i Nordsøen samt en massiv tysk satsning på import af grøn brint giver Danmark særdeles gode afsætningspotentialer. Forventningen er derfor, at Danmark ikke bare bliver selvforsynende inden for grøn energi – Vi skal også eksportere i stor skala.

I Danmark er vi godt rustet til at udnytte Power-to-X, da vi allerede er blandt de teknologisk førende inden for grøn energi – En position vi bl.a. har skabt med afsæt i vindmølleindustrien. 

Læs også: Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X er særligt relevant for disse industrier

  1. Transport: Hvad end vi taler om biler, fly eller lastbiler, udgør transport en stor del af vores CO2-udledning. Her er klimavenlige løsninger som grøn brint afgørende for at nå de fremtidige klimamål.
  2. Industrier hvor dekarbonisering kan være problematisk: Industrier som kemikaliefremførsel og stålproduktion kan være særligt svære at elektrificere. Men her kan Power-to-X bruges til at møde produktionens energibehov på en bæredygtig måde.
  3. Landbrug: I landbruget kan Power-to-X bruges til at erstatte fossil gødning med klimavenlige alternativer lavet på grøn ammoniak. Samtidig kan CO2 fra biogasanlæg bruges til at forædle brinten til fx metanol og e-jet-fuels.

Hvordan ser fremtiden ud for Power-to-X?

Fremtiden for Power-to-X er allerede i gang.

I Danmark alene blev to større Power-to-X-projekter annonceret i 2019 efterfulgt af tre i 2020, og så fem i 2021. Dette er dog ikke kun til fordel for Danmark alene, men kan være en kæmpe investeringsmulighed globalt, da Power-to-X egner sig særdeles godt til import og eksport.

Dee mest tydelige fordele ved Power-to-X er dels, at den kan anvendes der, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed, og dels at den vindmøllestrøm, der på nuværende tidspunkt fx går til spilde om natten, i stedet vil kunne udnyttes og blive brugt til at lave brint.

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Se også

Biodiversitet er liv, også for forretningen

07. marts 2023

Biodiversitet er liv, også for forretningen

Den 6. masseuddøen af plante- og dyrearter har store konsekvenser for os mennesker. For vores fødevaresikkerhed, sundhed, sikkerhed og økonomi. Det haster med at stoppe den og det kræver en stor, samlet, koordineret og aftalt indsats på tværs af l...

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

21. februar 2023

EEA: Der er brug for standarder til at udvikle markedet for genanvendte materialer

En ny undersøgelse fra Det Europæiske Miljøagentur (EEA) viser, at vi er langt fra målstregen med de cirkulære ambitioner. Således fungerer fem ud af otte markeder for genanvendte materialer ikke. Især manglende tillid er en barriere for at øge an...

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

31. januar 2023

Grønne standarder er fordelagtige for både miljø og forretning

Virksomheden Ellab oplevede pludselig, at flere kunder stillede krav om bæredygtighed og dokumentation heraf. Siden har virksomheden arbejdet med energi- og miljøledelse, hvilket har vist sig at give flere fordele, end først forventet.

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

30. januar 2023

Energiledelse kan hjælpe kommuner med at reducere energi- og ressourceforbruget

Som samfund står vi over for to alvorlige udfordringer – energikrisen og udledningen af CO2. Der er derfor god grund til at kigge nærmere på, hvordan kommuner kan anvende standarden for energiledelse til at arbejde struktureret og ikke mindst målr...