Hvad er Power-to-X?

13. februar 2023

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X bliver en afgørende brik, hvis vi skal reducere CO2-udslippet med 70 % i 2050. PtX kan nemlig anvendes flere steder i transportsektoren og industrien, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Hvad er PtX, og hvorfor er det relevant for din virksomhed?

Power-to-X (PtX) dækker over teknologier, der producerer brændstoffer, kemikalier og materialer på baggrund af grøn brint lavet ved elektrolyse.

Elektrolyse er en proces, hvor elektrisk energi fra fx vindmøller og solceller bruges til at spalte vand til brint og ilt. Brinten kan herefter bruges direkte som energikilde. Den kan også forædles til metanol og e-jet fuels ved hjælp af CO2, ligesom den kan forædles til ammoniak ved brug af kvælstof.

Paraplyen af grønne brændstoffer, som bliver skabt i en elektrolyseproces, der er drevet af grøn strøm, kaldes Power-to-X.

PtX kan anvendes flere steder, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed. Det gælder fx for fly- og skibstransport, samt ved kemikalifremstilling og stålproduktion. Fællesnævneren for disse områder er, at de leverer væsentlige bidrag til CO2-udledningen. Netop derfor kommer PtX til at spille en afgørende rolle, hvis vi skal lykkes med den grønne omstilling.

Læs også: Standarder skaber rammen for Power-to-X

Hvor bruges Power-to-X?

Grøn brint kommer til at spille en central rolle i den grønne omstilling i Danmark. Det gør den også på europæisk og globalt plan. Den grønne brint omtales allerede som den nye, grønne olie og forventningen er, at efterspørgslen på grøn brint i den nærmeste fremtid bliver enorm. I 2021 foretog Rambøll en analyse for Energistyrelsen, som viste, at Power-to-X kan forventes at indtage en global markedsværdi på mellem 601 og 2.319 billioner euro i 2035.

Set med danske øjne rummer PtX da også store forretningsmuligheder. Kombinationen af en stor vindmøllepark, yderligere udbygningspotentialer i Nordsøen samt en massiv tysk satsning på import af grøn brint giver Danmark særdeles gode afsætningspotentialer. Forventningen er derfor, at Danmark ikke bare bliver selvforsynende inden for grøn energi – Vi skal også eksportere i stor skala.

I Danmark er vi godt rustet til at udnytte Power-to-X, da vi allerede er blandt de teknologisk førende inden for grøn energi – En position vi bl.a. har skabt med afsæt i vindmølleindustrien. 

Læs også: Erfaringerne fra vindmølleindustrien skal sikre Danmarks succes med PtX

Hvad er Power-to-X?

Power-to-X er særligt relevant for disse industrier

  1. Transport: Hvad end vi taler om biler, fly eller lastbiler, udgør transport en stor del af vores CO2-udledning. Her er klimavenlige løsninger som grøn brint afgørende for at nå de fremtidige klimamål.
  2. Industrier hvor dekarbonisering kan være problematisk: Industrier som kemikaliefremførsel og stålproduktion kan være særligt svære at elektrificere. Men her kan Power-to-X bruges til at møde produktionens energibehov på en bæredygtig måde.
  3. Landbrug: I landbruget kan Power-to-X bruges til at erstatte fossil gødning med klimavenlige alternativer lavet på grøn ammoniak. Samtidig kan CO2 fra biogasanlæg bruges til at forædle brinten til fx metanol og e-jet-fuels.

Hvordan ser fremtiden ud for Power-to-X?

Fremtiden for Power-to-X er allerede i gang.

I Danmark alene blev to større Power-to-X-projekter annonceret i 2019 efterfulgt af tre i 2020, og så fem i 2021. Dette er dog ikke kun til fordel for Danmark alene, men kan være en kæmpe investeringsmulighed globalt, da Power-to-X egner sig særdeles godt til import og eksport.

Dee mest tydelige fordele ved Power-to-X er dels, at den kan anvendes der, hvor elektrificering ikke er en oplagt mulighed, og dels at den vindmøllestrøm, der på nuværende tidspunkt fx går til spilde om natten, i stedet vil kunne udnyttes og blive brugt til at lave brint.

Kontakt

Brian Brink Larsen
Brian Brink Larsen Afdelingschef | Head of Department
Markedsudvikling
E: bbl@ds.dk
T: 39 96 61 53

Se også

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...