Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

06. marts 2023

Det digitale samarbejde i byggeriet skal fremmes for at udnytte mulighederne bedst muligt

Den danske byggebranche kunne udnytte de muligheder, der ligger i digitaliseringen af bygge- og driftsprocesser endnu bedre ved at fokusere mere på det digitale samarbejde og de fælles internationale standarder på området.

Data og digitalisering spiller en fortsat vigtigere rolle i byggeriet og er ikke blot med til at minimere fejl og øge produktiviteten, men kan også være med til at finde de bedste løsninger – ikke mindst når det kommer til bæredygtighed og genanvendelse. 

- Man kan arbejde med digitalisering og BIM på mange forskellige måder, men for at kunne udnytte fordelene og mulighederne bedst muligt og lette samarbejdet, er der brug for en ensartet fælles tilgang, så alle så at sige taler samme sprog og kan dele de samme informationer. Og det er her de fælles internationale standarder kommer ind i billedet, siger Jens Heiede, standardiseringsdirektør i Dansk Standard. 

Ifølge Jens Heiede er anvendelsen af de internationale standarder dog langt fra så udbredte i den danske byggebranche, som der er brug for, hvis potentialet i digitaliseringen skal udnyttes fuldt ud. Og han har et bud på, hvordan det kan være: 

- Det kan bl.a. skyldes, at standarderne kan virke noget omfattende at sætte sig ind i. Det vil vi gerne gøre noget ved, så vi kan løfte det fælles vidensniveau og dermed sikre et fælles grundlag i branchen. Og det kan vi i høj grad mærke, at der er efterspørgsel på, siger Jens Heiede. 

Øget viden 

For at øge det fælles vidensniveau samarbejder Dansk Standard og Molio omkring en række webinarer, der bl.a. har til formål at gøre standarderne nemmere at forstå og anvende.

Gustav Skaanes, kvalitets- og udviklingschef i Give Elementfabrik A/S, er tidligere deltager på et af Molios og Dansk Standards fælles webinarer om DS/EN ISO 19650. Det har givet ham et godt indblik i begreber, principper og processer med DS/EN ISO 19650-serien, og han har fået koblet nogle af standardens begreber til dansk BIM-praksis på et overordnet plan. 

- Webinarerne har været informative og har givet et indblik i behovet for at standardisere den måde, vi deler og formidler informationer i forbindelse med afvikling af byggeprojekter. Værdien af en god BIM-model og en entydig og retvisende IFC-fil er potentiel stor i flere led i kæden, og der er flere aktører som gerne vil bringe den værdi i spil, siger Gustav Skaanes. 

Webinarerne er optaget og kan ses på www.ds.dk/bim og https://molio.dk/kurser/kursusemner/bim-handlingsplan 

Nye BIM-webinarer sætter fokus på nye standarder og øget kvalitetssikring

Nu går Dansk Standard og Molio endnu engang sammen om en række webinarer, hvor det bl.a. skal handle om udviklingen i BIM-standarderne. Sammen med aktører fra byggeriet vil der blive sat fokus på, hvordan standarderne kan bruges til at øge kvalitetssikringen og udvikle forretningen hen imod klogere digitalisering.

-Webinarerne vil ligesom sidst omhandle digital informationshåndtering, om end vi denne gang vil gå spadestikket dybere. Det vil nemlig også blive forklaret, hvordan man etablerer regler for egenskaber, der bruges i byggeriet, og hvordan dette skal opbygges og vedligeholdes, siger Alexander Christiansen, standardiseringskonsulent hos Dansk Standard.

En af oplægsholderne på de kommende webinarer er Peter Bo Olsen, der er standardiseringsspecialist i Molio og har stor erfaring med standarden DS/EN ISO 19650 for organisering og digitalisering af information, og hvordan den bl.a. kan kobles til dansk BIM-praksis.

- I Molio vil vi gerne bidrage til, at indholdet i de centrale internationale BIM-standarder vedrørende det digitale samarbejde i branchen bliver gjort til at forstå og kan være del af den digitale praksis i dagligdagen i den danske bygge- og anlægsbranche. Derfor deltager vi sammen med kollegaer fra branchen i kommende webinarer fra Dansk Standard. Tanken er, at man får forklaret indholdet i standarderne med cases og gode eksempler, så de bliver gjort mere anvendelige, siger Peter Bo Olsen.

Ifølge Peter Bo Olsen er det en god ide at få hjælp til at komme i gang med standarder. 

- Du er nødt til at sætte dig ind i de her standarder, for ellers risikerer du ikke at få udnyttet det potentiale, der er. En god måde at få hjælp til at komme i gang er ved at deltage i webinarer herom og derefter starte op i det små og afprøve relevante dele af standarderne, siger Peter Bo Olsen.   

Udover den nye række af BIM-webinarer, arbejdes der i øjeblikket også på en vejledning til brug af DS/EN ISO 19650-serien. Her skal konkrete eksempler på brugen af denne standardserie være med til at overskueliggøre, hvordan den kan bruges i den allerede veletablerede danske BIM-praksis, samt hvilke muligheder, det medfører at bruge den. 

Kontakt

Alexander Mollan Bohn Christiansen
Alexander Mollan Bohn Christiansen Konsulent | Consultant
Standardisering | Byggeri & Energi
E: amc@ds.dk
T: 39 96 62 37

Se også

12. april 2023

Hvad kommer der til at ske inden for BIM og standardisering?

Se eller gense dette webinar, hvor du får et overblik over nye og kommende standarder på BIM-området, og hvordan standarderne kan bruges til at øge værdien af at arbejde med data (informationer) og udvikle forretningen henimod smartere digitaliser...

BIM - derfor går Give Elementer efter ISO 19650

03. januar 2022

BIM - derfor går Give Elementer efter ISO 19650

Bedre samarbejde på tværs af byggeriets værdikæde og mere relevant overdragelse af informationer og specifikationer på de konkrete byggeprojekter – det er ifølge kvalitets- og udviklingschefen i Give Elementfabrik A/S blot nogle af fordelene ved a...

11. november 2021

Video: Introduktion til DS/EN ISO 19650-2 og 19650-3

Se eller gense webinaret, der gav en overordnet introduktion til de principper og metoder, som standarden DS/EN ISO 19650-2 og -3 Organisering og digitalisering af information om bygge- og anlægsarbejder, inklusive BIM, angiver ift. afleverings- o...

15. oktober 2021

Video: Introduktion til DS/EN ISO 19650-1

Se eller gense webinaret, der giver en introduktion til standarderne og de begreber og principper, der introduceres med DS/EN ISO 19650-1, som udgør rammen for digital informationshåndtering ved brug af BIM i byggeri og anlæg.