Er du klar til den nye maskinforordning?

24. april 2023

Er du klar til den nye maskinforordning?

Maskindirektivet har gennemgået en omfattende revision og bliver snart erstattet af en ny maskinforordning, som indeholder en række ændringer og nye krav, der vil få betydning for maskinindustrien.

Den nye maskinforordning har været undervejs siden april 2021, hvor det første udkast blev fremlagt, og nu har EU-Parlamentet netop godkendt den færdige tekst til den kommende maskinforordning.

- Maskindirektivet har generelt været velfungerende, men der har været et behov for en opdatering. Bl.a. er regler for distributører, importører samt pligter for bemyndigede organer også omfattet i den nye struktur, ligesom der er tale om forpligtelser for myndighedernes markedsovervågning, fortæller Søren Nielsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Den nye maskinforordning vil blive offentliggjort i juni 2023, og træder i kraft 20 dage herefter. Med en overgangsperiode på 3,5 år tages den i anvendelse i løbet af januar 2027.

Det skal du være opmærksom på i den nye maskinforordning

Revisionen er sket på baggrund af et forslag fra EU-Kommissionen, hvor et af formålene har været at opdatere regelgrundlaget til den nye struktur for direktiver og forordninger, det såkaldte New Legislative Framework (NLF).

Udover opdateringen af regelgrundlaget, indeholder den nye maskinforordning følgende væsentlige ændringer:

 • Brugsanvisninger kan leveres digitalt under visse betingelser.
 • Dækning af nye risici relateret til nye teknologier som cybersikkerhed, styresystemer med selvudviklende adfærd, som anvender maskinlæring til at varetage sikkerhedsfunktioner samt autonome førerløse maskiner.
 • Definitionen af delmaskine tydeliggøres.
 • Tilføjelse af sikkerhedskomponenter og styresystemer med selvudviklende adfærd, som anvender maskinlæring til at varetage sikkerhedsfunktioner til bilag I (det nuværende bilag IV i maskindirektivet – særligt farlige maskiner).
 • Introduktion af krav vedr. væsentlig ændring af maskiner.
 • Obligatorisk involvering af bemyndigede organer i vurderingen af visse maskiner.
 • Andre justeringer af definitioner og sikkerheds- og sundhedskrav.
 • Tilpasning af modulerne til overensstemmelsesvurderingerne til NLF-principperne. Medfører bl.a. introduktion af modul C om Typeoverensstemmelse på grundlag af intern produktionskontrol samt modul G Enhedsverifikation.

Teksten i den nye maskinforordning er offentligt tilgængelig på Kommissionens hjemmeside og afventer nu godkendelse af EU’s Ministerråd, som finder sted i løbet af juni 2023.

Standarder klæder dig på til den nye maskinforordning

Der findes en lang række standarder inden for maskinsikkerhed, der beskriver, hvordan man kan implementere sikre løsninger og leve op til kravene i det nuværende maskindirektiv samt den nye maskinforordning. Der findes omtrent 800 harmoniserede standarder foruden hovedstandarden EN ISO 12100, der omhandler al maskineri, siger Søren Nielsen.

Som følge af de nye krav i maskinforordningen vil nogle af standarderne blive revideret, således at de nye krav bliver inkorporeret. Der vil også blive udarbejdet nye horisontale standarder, bl.a. inden for cybersikkerhed.

DS Maskindag

Ønsker du at blive endnu klogere på den nye maskinforordning, eller vil du opdateres på de nyeste udviklinger inden for maskinsikkerhed? Så meld dig til DS Maskindag, hvor disse emner bl.a. er på dagsorden.

Gennem en række oplæg vil du bl.a. blive klogere på den nye maskinforordning, samt hvordan standarder kan hjælpe med at overholde den. Derudover vil der være en paneldebat med fokus på følgende temaer:

 • Hvordan vil fremtidens produktion se ud?
 • Hvilke krav bør vi sætte til fremtidens produktion?
 • Hvordan skal regulering og innovation gå hånd i hånd?
 • Hvordan håndterer den klassiske produktion nye, grønne krav og øget digitalisering?

Maskindagen afholdes d. 7. juni 2023 hos Dansk Standard.

Kontakt

Søren Nielsen
Søren Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: sn@ds.dk
T: 39 96 62 29

Se også

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

29. november 2023

Ny standard for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø gør markedet sundere

En standard, der blev udgivet for første gang sidste år for støvsugere til eksplosionsfarligt miljø, er lige blevet harmoniseret under både maskindirektivet og ATEX-direktivet.

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

08. juni 2023

DS Maskindag – teknologisk udvikling og maskinforordningens nye krav

Se eller gense Dansk Standards maskindag, og få overblik over de nye regler i den nye maskinforordning fra Sikkerhedsstyrelsen. 

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

11. november 2022

Nu kan du tage et onlinekursus om CE-mærkning

Dansk Standard tilbyder nu et onlinekursus om CE-mærkning. Kurset retter sig mod begyndere inden for CE-mærkning, som gerne vil vide, hvad det indebærer, og hvordan man får det.

Revision af maskindirektivet til en ny maskinforordning

08. november 2022

Revision af maskindirektivet til en ny maskinforordning

Det nuværende maskindirektiv, 2006/42/EF, er ved at blive revideret til en ny maskinforordning. Det primære formål med revisionen er at opdatere regelgrundlaget til den nye struktur for direktiver og for-ordninger, den såkaldte New Legislative Fra...