Høringsforslag vedrørende Eurocodes

17. april 2023

Høringsforslag vedrørende Eurocodes

Høringsforslag i relation til et af de nationale, danske annekser til Eurocodes – præcisering af krav til dokumentation af robusthed i forhold til CC2 og CC3.

I de europæiske konstruktionsstandarder, Eurocodes, beskrives bl.a. krav til dimensionering af bygnings- og anlægskonstruktioner. Således skal en konstruktions robusthed stå i forhold til konsekvenserne af et svigt af konstruktionen.

I forbindelse med forståelsen af begrebet robusthed i DS/EN 1990 DK NA Anneks E modtager Dansk Standards udvalg, Eurocode last og sikkerhed S-1990, jævnligt spørgsmål vedr. sammenhængen mellem robusthed, dokumentation og konsekvensklasser. Dette har udvalget nu ønsket at tydeliggøre og har derfor udarbejdet et forslag til tekstændringer i Anneks E.

Forslaget til ændringer af teksten i Anneks E (4) er udsendt i høring frem til 2023-05-07.

Kontakt

Erling Richard Trudsø
Erling Richard Trudsø Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: ert@ds.dk
T: 39 96 61 19

Se også

18. april 2023

Webinar om design for adskillelse i byggeriet

Se eller gense webinaret om design for adskillelse, hvor du får indblik i, hvordan den internationale ISO-standard om design for adskillelse, DS/ISO 20887, kan hjælpe byggeriet med at komme godt i gang.

12. april 2023

Hvad kommer der til at ske inden for BIM og standardisering?

Se eller gense dette webinar, hvor du får et overblik over nye og kommende standarder på BIM-området, og hvordan standarderne kan bruges til at øge værdien af at arbejde med data (informationer) og udvikle forretningen henimod smartere digitaliser...

EU-taksonomien kort fortalt

30. marts 2023

EU-taksonomien kort fortalt

EU’s taksonomi kan få betydning for alle aktører i byggeriet, og det er derfor en god ide at sætte sig ind i kravene allerede nu.

23. marts 2023

Byggestandard kan hjælpe virksomheder med at leve op til EU-taksonomien

Design med henblik på afmontering og tilpasning. Det er det danske navn for standarden DS/ISO 20887, Design for Disassembly and Adaptability, som netop er blevet oversat til dansk. Standarden vejleder i, hvordan man kan designe et bygge- eller anl...