Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

10. maj 2023

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

Arbejder din virksomhed med et ledelsessystem, er I allerede godt på vej til at leve op til de nye rapporteringskrav

Mange virksomheder arbejder med ledelsesstandarder, men det er langt fra alle virksomheder, der har opdaget og udnyttet det fulde potentiale af standarderne.

-Vi kan se, at hvis man arbejder med ISO-ledelsessystemerne eller tilsvarende europæiske standarder, så har man allerede etableret mange af de processer, som CSRD – direktivet for bæredygtighedsrapportering – lægger op til ift. god ledelse, og man har også styr på politikker, målsætninger og dokumentation ift. verdensmål og ESG-krav mere generelt, siger Charlotte Vincentz Fischer, seniorkonsulent i Dansk Standard.

-Vi kan dog også se, at forholdsvis mange af de virksomheder, der arbejder med ledelsesstandarder, ikke nødvendigvis laver den kobling. Jeg tror, det er fordi, at det ikke formmæssigt ligner hinanden – det ene er ledelsessystemer, det andet er lovkrav og spørgeskemaer. Men det er ærgerligt, for man får virkelig meget forærende, når man kobler rapporterings- og ESG-krav med sine ledelsessystemer, fortsætter hun.

Et ledelsessystem muliggør efterlevelse af CSRD

Det, der gør ledelsesstandarderne så velegnede til at leve op til kravene i CSRD, er først og fremmest de fire elementer, som er fælles for alle standarderne, uanset om der er tale om ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO 14001 (miljøledelse) eller noget helt tredje. Nemlig: Plan – do – check – act med udgangspunkt i et tydeligt interessentfokus.

Og netop denne tilgang giver de politikker, målsætninger, handlinger, dokumentation og evalueringer, som CSRD beder om. Der er desuden indbygget krav i ledelsesstandarderne om løbende forbedringer, som skubber yderligere på virksomhedens arbejde med at sætte mål og handling bag dem.

Herudover udmøntes standarderne som et ledelsessystem, der kan levere på CSRD’s governancekrav om ledelsesinvolvering og stakeholderdialog.

-Gennem ledelsessystemerne får man således styrket muligheden for at leve op til CSRD og samtidig koble lovkrav, rapportering, risikostyring og ledelse sammen på en meningsfuld og effektiv måde. Det er essentielt for at flytte noget, at ledelsen er med på det og indser, at non-finansielle data bliver lige så vigtige som de finansielle, hvis ikke vigtigere. Og derfor bør man også organisere sig derefter, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Endelig er der et udmærket overlap mellem de europæiske rapporteringsstandarder (ESRS-standarderne) og indholdet i DS/ISO-standarderne.

Ledelsesstandarder hjælper dig godt fra start med al compliance

-Det kan jo se voldsomt ud, men man skal huske, at fordi alle ISO- og DS-standarderne er bygget op om samme principper, så kræver det kun ét ledelsessystem, som kan rumme alle emnerne. Ikke et nyt sæt procedurer og systemer for hvert emne, understreger Charlotte Vincentz Fischer.

-Så ledelsessystemerne opbygget ud fra ISO- og DS-standarderne byder på en god måde at systematisere sit arbejde med fremtidens rapportering, fortsætter hun.

Er man som virksomhed ikke klar til eller ønsker ikke at blive certificeret, så er der stadig meget at hente i standarderne.

-Der er f.eks. nogle meget hjælpsomme men måske minde kendte standarder, som er vejledninger for f.eks. kvalitetsledelse (9004) eller miljøledelse (14004). De opstiller modsat de certificerbare standarder ikke krav, men de giver i stedet en masse vejledning i, hvordan man kommer i gang, udfører opgaven og bygger sit ledelsessystem, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Bliv klædt på til bæredygtighedskravene

Hvis man gerne vil have hjælp til, hvordan man kan bruge ledelsessystemer, som man måske har eller gerne vil have, som ramme for ens arbejde med bæredygtighed og rapportering, så har Dansk Standard et kursus i netop dette.

-Vi udbyder en uddannelse som Sustainability Manager, hvor man får den nødvendige viden og overblik til at arbejde med bæredygtighed ud fra relevante standarder, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Dansk Standard vil med uddannelsen gerne klæde alle - uanset virksomhedens størrelse - på til at kunne levere på de oplysningskrav, der venter forude. For de kommer til at påvirke alle, også selvom man ikke direkte er underlagt CSRD eller får henvendelser fra investorer om ESG.

-Det er jo ikke sikkert, at man selv skal rapportere, men man skal kende setuppet og kunne gøre sig klar til at samle og levere data på sine aktiviteter, hvis man f.eks. er leverandør til store virksomheder. Man bør ikke lukke øjnene for de nye krav. Det er så omfattende, og det vil indirekte også involvere selv små virksomheder, siger Charlotte Vincentz Fischer.

Uddannelsen består af fire moduler med hvert sit fokus: Bæredygtighedsstrategi, ledelsessystemer, troværdige data og rapportering samt assessment og audit. Den varer i alt 10 dage og afsluttes med en eksamen. Mellem hvert modul arbejder man med indholdet i sin egen virksomhed, og der er mulighed for sparring med en eller flere af underviserne undervejs.

En bredere international ramme

Og selv om CSRD og de tilhørende standarder er en stor mundfuld, så stopper det ikke her. Allerede nu er de sektorspecifikke standarder fra EU under udvikling. Og her prøver standardiseringsorganisationerne – inklusiv Dansk Standard – at skabe tydeligere sammenhænge.

-Vi arbejder lige nu – på egen hånd og sammen med den europæiske standardorganisation – på at bringe de sektorspecifikke standarder på linje med eksisterende standarder fra f.eks. ISO, fortæller Charlotte Vincentz Fischer.

Herudover står Dansk Standard i spidsen for et nyt projekt om en ny og certificerbar ledelsesstandard på implementering og rapportering på FN’s verdensmål. Denne standard har altså ikke udgangspunkt i CSRD, men er tænkt som en hjælp til alle, der ønsker at bevise et reelt bidrag ift. FN’s verdensmål, imødekomme dokumentationsbehov og skille sig ud fra mængden.

Lige nu handler rigtig meget om CSRD og risiciperspektivet drevet af den finansielle sektor. Men virksomhedernes virkelighed er reelt større end det. Arbejder man internationalt, har man jo ikke kun aktiviteter i Europa, så der er det vigtigt med en bredere international ramme. Så den har vi også taget fat på nu i Dansk Standard, afslutter Charlotte Vincentz Fischer.

Kontakt

Charlotte Vincentz Fischer
Charlotte Vincentz Fischer Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: cvf@ds.dk
T: 39 96 61 30

Se også

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

04. marts 2024

Ledelsesstandarden for facility management er netop oversat til dansk

Det skal være lettere for danske virksomheder og organisationer at implementere standarden for facility management, og derfor er standarden DS/EN ISO 41001 netop udkommet på dansk.

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

15. december 2023

Ledelsessystemer skaber struktur til CSRD-direktivet

Virksomheder og organisationer står over for en masse nye krav ifm. ESG-rapportering. Krav som de fleste stadig skal vænne sig til. Det kan derfor være en fordel for mange at anvende de kendte ledelsessystemer, da de giver en struktur til at kunne...

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

03. november 2023

Danmark i spidsen for historisk FN-samarbejde om international verdensmålsstandard

FN og den internationale standardiseringsorganisation ISO er for første gang nogensinde gået sammen i et partnerskab om at udvikle en international ledelsesstandard for FN’s verdensmål. Danmark har taget initiativ til standarden og skal lede arbej...