Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

26. september 2023

Ny standard for energiledelse med fokus på reduktion af drivhusgasser på vej

En ny energiledelsesstandard, som hjælper virksomheder med ikke blot at reducere energiforbruget, men også at kigge på, hvordan de reducerer deres udledning af drivhusgasser, skal snart udvikles. Interessenter inden for området har mulighed for at deltage i det kommende udviklingsarbejde.

Energiledelse har indtil nu primært kigget på nedsættelse af energiforbrug og reduktion af kilowatt-timer. Et nyt ledelsessystem for energiledelse skal desuden kigge på den samlede udledning af carbon.

- Tidligere har man kun kigget på reduktion af kilowatt-timer. Men nogle kilowatt-timer er mere sorte end andre, idet energien kan komme fra el, som fx er produceret ved vind, mens anden energi kan komme fra fx kul. Så på den måde er der jo forskel på de forskellige kilowatt-timer, siger Christine Weibøl Bertelsen, seniorkonsulent i Dansk Standard.

Den nye standard, som vil blive udarbejdet over en periode på 1-2 år, skal hjælpe virksomheder med at arbejde struktureret med også at reducere deres udledning af drivhusgasser.

- Dvs., at hvis du som virksomhed fx skal vælge en ny energiløsning, så får du med denne standard hjælp til at kigge på både det direkte forbrug, som virksomheden selv udgør, og det indirekte, hvor virksomheden også kigger på den energi, som virksomheden køber. Dermed kan du bevidst vælge det tilbud, hvor du ved, at du udleder mindst drivhusgas, forklarer Christine.

Supplement til energiledelsesstandarden, ISO 50001

I første omgang vil den nye standard blive en forlængelse af standarden for energiledelse, ISO 50001, og ligesom i ISO 50001 kommer den nye standard også til at stille krav til, at man hele tiden forbedrer sig. Den nye standard kan dog bruges uafhængigt af ISO 50001.

- Man skal kunne vise en forbedring – både i forbrug af energi og i reduktion af udledningen. Ét af formålene med den nye standard er også at hjælpe med at indfri de forpligtelser, som de enkelte lande har i forhold til Paris-aftalen, hvilket nu lægges ud til virksomhederne, og som går ud på, at EU til sammen mindsker CO2-udslippet med 40% fra 2030 sammenlignet med niveauet for 1990, forklarer Christine.

Store virksomheder har siden 2015 været pålagt at gennemføre et energisyn hvert 4. år, som er en systematisk gennemgang af virksomhedens eksisterende energiforbrug, hvilket har til formål at identificere og kvantificere omkostningseffektive energibesparelsespotentialer. Til det arbejde kan det være en stor hjælp at begynde med at implementere energiledelse efter den grundlæggende standard for energiledelse, ISO 50001, eller ISO 50005, som er en vejledning i gradvis implementering.

- Når man sætter gang i sit arbejde med energiledelse, er der en prioritering. Det første er at undgå, at forbruget stiger eller at bruge mindre energi ved at bruge energireducerende løsninger. Det næste er at benytte carbon-reducerende løsninger som fx vedvarende energi og low carbon processes som fx elektrificering fremfor afbrænding af kul og olie mm. Det sidste er, at man genbruger og opsamler de emissioner, som man ikke kan undgå at udlede. Det er et slags hierarki, man går efter, fortæller Christine.

En hjælp til bæredygtighedsrapportering

Når en virksomhed implementerer et energiledelsessystem, får virksomheden samtidig en hjælp til sin bæredygtighedsrapportering og til at dokumentere, at den lever op til EU’s taksonomi for miljømæssig bæredygtighed.

Den nye standard for energiledelse er relevant for energirådgivere og -konsulenter såvel som for virksomheder.

Vær med i arbejdet med energiledelse

Dansk Standard forventer, at forslaget til den nye standard for energiledelse med arbejdstitlen ”Energy management system prioritizing GHG emission reduction” meget snart kommer til afstemning blandt ISO’s medlemslande, og at den efterfølgende vil blive vedtaget.

Er du interesseret i at være med eller at høre mere om udviklingsarbejdet, er du velkommen til at kontakte Christine Weibøl Bertelsen.

Christine Weibøl Bertelsen
Christine Weibøl Bertelsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Sekretariater, udvalg og netværk II
E: cwb@ds.dk
T: 39 96 63 88

Se også

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

01. december 2023

Standarder bliver nøglen til at skabe klarhed om renheden af CO2 og infrastruktur på tværs af landegrænser

Udviklingen af det europæiske CCUS-marked og den tilhørende infrastruktur var i højsædet på Europa-Kommissionens årlige CCUS-konference, som netop er blevet holdt i Aalborg med nationale og internationale beslutningstagere, myndigheder og eksperte...

10. november 2023

Hvordan hænger miljøkrav til elektriske produkter og standardisering sammen?

Se eller gense dette webinar, hvor du bl.a. kan høre om miljøvurdering af elektriske produkter, og hvordan de hænger sammen med miljøvaredeklarationer samt andre standarder og metoder på området.

01. november 2023

Er Danmark med, når nye markedskrav for vindmøller skal formuleres?

Se eller gense dette webinar, hvor du får indsigt i, hvordan standardisering er med til at definere markedskrav, der bidrager til den grønne omstilling, og hvordan du kan være med i udviklingen af kravene.

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

26. oktober 2023

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

Selvom vi som forbruger hver især gør en indsats for at træffe mere bæredygtige valg, kan det være svært at gennemskue produktionsprocesser og produkter. Derfor er der behov for fælles retningslinjer og målemetoder, så virksomheder kan dokumentere...