Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler det danske udvalgs arbejde, S-523 - Elektriske komponenter, med bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkontakter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre sikkerhed, kompatibilitet og ensartethed. Herunder er listet fem af de væsentligste ændringer i den nye revision af DS 60884-2-D1:2023.

Fjernelse af dummyhul                    
En af de mest markante ændringer i den nye revison er, at muligheden for at inkludere et dummyhul i transportable stikkontakter nu er afskaffet. Denne ændring afspejles i det reviderede standardblad (Standard Sheet) DKA 1-3a. Beslutningen om at fjerne dummyhul kommer som følge af behovet for at forenkle design og forbedre den overordnede sikkerhed i transportable stikkontakt. Ligeledes kommer denne ændring også på baggrund af et ønske om at undgå forvirring for forbrugeren.

Tilføjelse af pillesikring                    
For at styrke sikkerhedsforanstaltningerne er der nu også krav i den nye revision om tilføjelsen af pillesikring for stikkontakter, der er IPX1-klassificeret. Med denne vigtige tilføjelse er målet at reducere risikoen for kontakt med strømførende dele og deraf reducere risikoen for elektriske farer og skader.

Ændring af IP-testene                      
Tæthedsprøverne for indtrængen af vand er ændret, så stikkontakter fremover skal testes uden isat stikprop. Punkt 16.2.3 (tidligere punkt 16.2.2 i DS 60884-2-D1:2017) er omskrevet, så stikkontakter ikke længere skal testes med en isat stikprop. Ændringen er sket for at ensarte tæthedsprøverne mod indtrængen af vand med andre europæiske lande.

Indførelse af tekniske krav til presklemmer (crimped connections)
I den nye, 4. udgave af IEC 60884-1 er der indført skærpede krav til presklemmer. Presklemmeforbindelser anvendes typisk i ikke genmonterbare stikpropper og stikkontakter. Disse skærpede krav er ligeledes videreført i den nye revision.

Redaktionelle ændringer                 
Standarden har desuden fået en omfattende redaktionel gennemgang. Flere dele er helt omskrevet. Standardbladene DK 1-1c, C5 og C6 er blevet revideret, så de stemmer overens med de tilsvarende standardblade i andre lande, hvad angår mål og tolerancer.

Udgivelse
Standarden udgives d. 1. november 2023, og du kan læse om de nationale regler for stikpropper og stikkontakter på Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside.

Den nye standard DS 60884-2-D1:2023 kan anvendes ved dennes udgivelse.                              
Den eksisterende standard
DS 60884-2-D1:2017 kan anvendes frem til d. 31/12-2025.        
Efter d. 1/1-2026 er det kun den nye standard, DS 60884-2-D1:2023, der er gældende.

Undtagelse: For stikkontakter, der er udført med dummyhole (blindhul) efter standardblad DKA 1-3a i DS 60884-2-D1:2017, kan DS 60884-2-D1:2017 benyttes frem til 31-12-2027.

Læs evt. også Sikkerhedsstyrelsens artikel om standard for stikkontakter til brug i bolig.

Ønsker du at vide mere om standardiseringsudvalget, S-523 - Elektriske komponenter, kan du læse mere på udvalgets side

 

Kontakt

Mads Thomsen
Mads Thomsen Konsulent | Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: math@ds.dk
T: 39 96 62 38

Se også

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; al...

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

30. april 2024

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

Den hurtige udvikling inden for grøn energi kræver øget anvendelse af højspænding i elnettet, nye teknologier, ny viden – og mere standardisering.

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

30. april 2024

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

Med det stigende antal elektriske produkter, der kobles til internettet, bør elektrikere altid overveje risikoen for hacking og cyberangreb og indtænke det i deres praksis.

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...