Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

26. oktober 2023

Det skal være nemmere at gennemskue bæredygtighed – også for forbrugerne

Selvom vi som forbruger hver især gør en indsats for at træffe mere bæredygtige valg, kan det være svært at gennemskue produktionsprocesser og produkter. Derfor er der behov for fælles retningslinjer og målemetoder, så virksomheder kan dokumentere, om et produkt reelt er bæredygtigt.

Vi ved det godt. Jordens ressourcer er begrænsede, og vi skal handle nu, hvis vi skal bremse den globale opvarmning og de klimaforandringer, som rammer hele kloden. Men selv om vi gerne vil træffe de bæredygtige valg, når vi står nede i supermarkedet eller køber nyt køleskab online, så kan det være svært at navigere i, hvilke produkter der reelt er bæredygtige.

Forbrugerrådet Tænk har gennemført en lang række undersøgelser, som viser, at et stort flertal af forbrugerne mener, at klima, miljø og bæredygtighed er vigtigt eller meget vigtigt, når de handler, men når de så rent faktisk skal købe ind, så kommer klimabelastningen langt nede på listen.

”Forbrugerne forklarer, at det bl.a. er for svært at vælge de bæredygtige produkter, og det skyldes især, at forbrugerne har en udbredt mistillid til virksomhedernes markedsføring ift. klimabelastningen,” fortæller Vagn Jelsøe, chefkonsulent hos Forbrugerrådet Tænk.

Fælles regler mindsker risikoen for greenwashing

Ifølge Vagn Jelsøe skyldes mistilliden især greenwashing.

”Virksomhederne ved, at der er penge i at fremstå miljø- og klimavenlige, og derfor har nogle virksomheder måske en tendens til at overdrive, hvor grønne de i virkeligheden er, og derfor havner vi jo i et problem, når forbrugerne ikke føler, at de kan stole på den information, de får, og derfor ikke ved, hvad de skal vælge,” siger Vagn Jelsøe og understreger, at den eneste måde at komme mistilliden til livs er fælles regler og standarder.

”Når vi er i den situation, at forbrugerne ikke har tillid til virksomhedernes påstande om sig selv og deres produkter, så er det helt afgørende, at virksomhederne kan læne sig op ad nogle eksterne fastsatte retningslinjer og certificeringer. Det er faktisk ikke bare noget, virksomheden selv siger. De følger faktisk en godkendt standard,” påpeger Vagn Jelsøe.

Standarder stiller konkrete kravs til bæredygtighed

I Danmark er der allerede flere end 36.000 gældende standarder om alt fra uønsket kemi i legetøj til standarder, som sikrer, at elektriske produkter som vaskemaskiner eller mobiltelefoner kan repareres, hvis de går i stykker, i stedet for at blive smidt ud. ”Standarder definerer et fælles sprog og ensartede principper og krav. De er fundamentet for tilliden mellem virksomheder og tilliden mellem virksomheder og forbrugere. Standarder er et sæt redskaber. Det kan være ens målemetoder, retningslinjer eller best practice, som er med til at sikre, at produkter fx er bæredygtige. Det handler om at sikre, at forbrugerne kan træffe de rigtige valg. Både i købssituationen, og når et produkt fx skal repareres,” siger Tina Helsted Vengsgaard, standardiseringsdirektør i Dansk Standard, som er Danmarks officielle standardiseringsorganisation og bl.a. sikrer dansk indflydelse på udviklingen af europæiske og internationale standarder.

Helt konkret kan standarderne bl.a. stille krav til, hvordan et produkt er fremstillet og produktets holdbarhed.

”Det kan fx være krav til brugen af bæredygtige materialer i produktionen, eller krav til, hvor energieffektiv produktionen er. På den måde kan standarder være med til at skubbe til innovation og udvikling af bæredygtige løsninger i de forskellige brancher. For hvis virksomheder arbejder efter standarderne, bliver der stillet krav til bæredygtighed, og så er de nødt til at finde nye måder at fremstille deres produkter på. I sidste ende kommer det forbrugerne til gode, fordi de kan sammenligne produkters miljøpåvirkning og dermed bedre træffe de mest bæredygtige valg,” understreger Tina Helsted Vengsgaard.

Standarder understøtter den bæredygtige omstilling

Dansk Standard udarbejder de fælles regler og retningslinjer sammen med en lang række danske interessenter fra de respektive brancher.

”Vi driver og faciliterer lige nu ca. 250 danske standardiseringsudvalg, og alle, som har interesser indenfor det pågældende område, kan deltage i arbejdet. Det kan både være forbrugerorganisationer, virksomheder, forskere og myndigheder,” siger Tina Helsted Vengsgaard.

På globalt plan deltager Dansk Standard også i en lang række standardiseringsorganisationer herunder bl.a. ISO og CEN, hvor Dansk Standard gør den danske indflydelse gældende i hhv. de internationale og europæiske standarder.

Der er i dag allerede en lang række standarder, der understøtter og udvikler den bæredygtige omstilling i samfundet – og der bliver løbende udviklet flere.

”Helt konkret er der bl.a. en standard på vej om cirkulært design, som skal gøre op med brug og smid-væk-kulturen. Formålet med standarden er at tænke den cirkulære model ind allerede i design- og udviklingsfasen, så produkter fx er designet til at kunne repareres og genbruges,” fortæller Tina Helsted Vengsgaard.

Derudover har Dansk Standard bl.a. sat sig i spidsen for udviklingen af internationale standarder, der skal sikre fælles rammer for arbejdet med reduktion af madspild samt forståelse af, hvordan man måler og definerer madspild, så det bliver lettere at sammenligne og sætte mål på tværs af virksomheder, organisationer og lande samt ramme de tiltag mod madspild, der faktisk virker.

Kontakt

Tina Helsted Vengsgaard
Tina Helsted Vengsgaard Standardiseringsdirektør | Director Standardisation
Direktion
E: thv@ds.dk
T: 39 96 62 40

Se også

06. juni 2024

Webinar om internationale standarder for biodiversitet

Se eller gense webinaret og få seneste nyt fra det internationale arbejde med udviklingen af standarder for biodiversitet samt mulighed for at bidrage med egen viden og udfordringer.

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

14. februar 2024

Ny standard for virksomheder til håndtering af klimaændringer

Menneskeskabte klimaændringer er identificeret som en af de største udfordringer, verden står overfor. En ny standard fra ISO skal hjælpe virksomheder med at opnå og demonstrere CO2-neutralitet og dermed bidrage til at dæmme op for klimaændringer...

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

05. februar 2024

Ny lovgivning medfører skærpede krav til virksomheders energiledelse og stiller skarpt på CO2-udledning

Med revisionen af det europæiske energieffektiviseringsdirektiv (EED) følger opdaterede og skærpede lovkrav til danske virksomheders energieffektiviseringsindsats. Der er desuden fremsat forslag om, at den nye lovgivning skal stille krav om klimasyn.

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

13. december 2023

Standarder skal hjælpe med at indfri EU’s nye krav til bæredygtige produkter

Produkter skal fremover leve op til en række krav til bæredygtighed og cirkularitet, hvis de skal kunne markedsføres inden for EU’s grænser. Europa-Parlamentet og Rådet er netop blevet enige i forhandlingerne om den nye ecodesign-forordning, som h...