Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

13. maj 2024

Fremtidssikring af elnettet: En afgørende faktor for den grønne omstilling

En vigtig del af den grønne omstilling afhænger af en succesfuld udvidelse af vores elnet. Elnettet skal bl.a. imødekomme et stigende behov for integrationen af mere decentral elproduktion, energilagring og elektrificering af transportsektoren; alle sammen udfordringer, som skal løses, mens elnettet er i drift.

 

Tekniske udfordringer øger behovet for innovative løsninger

Det fremtidssikrede elnet kan ikke kun opbygges vha. kendt teknologi, der er også behov for udvikling af nye løsninger. Hvis elproduktionen skal være fossilfri, kræver det både mange og forskellige vedvarende energikilder, og det stiller bl.a. nye og skærpede krav til balancen mellem forbrug og produktion. Der er også behov for, at der kommer løsninger, som kan imødekomme og understøtte den decentrale elproduktion, så energien let kan produceres og forbruges lokalt og derved understøtte den lokale forsyningssikkerhed.

De vedvarende energikilder, som i større grad er afhængige af vejret, kræver også nye løsninger til styring og lagring. Endelig har vi de forskellige sektorers kobling til elnettet, som generelt skal ske uden at kompromittere den kritiske infrastruktur, forringe spændingskvaliteten og reducere forsyningssikkerheden. Så der er i den grad behov for at tænke nyt.

Dansk Standards rolle i transformationen

Standardisering spiller her en væsentlig rolle, idet standarder stiller fælles krav til bl.a. løsningerne samt integrationen mellem systemer og de forskellige producenter. En del af standarderne er kendte, men der er også behov for nye standarder. Dansk Standard har derfor et stort fokus på dette vigtige område og er med til at facilitere udviklingen, så der kan eksekveres hurtigst muligt.

Ved at fokusere på de omtalte fire områder, arbejder vi sammen om at sikre en robust
infrastruktur, der skaber en bæredygtig ramme for den grønne omstilling, som ikke blot imødekommer de aktuelle sektorkrav, men også rustes til fremtidige udfordringer og behov.

Du kan læse mere om det fremtidssikrede elnet, hvor du finder overblik over relevante udvalg og standarder inden for området.

Sammen sætter vi standarder for fremtiden.


Vil du vide mere?

Henning Nielsen
Henning Nielsen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | El, Sundhed & Forbruger
E: hni@ds.dk
T: 39 96 62 98

Se også

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

30. april 2024

Højspændingsinstallationer rykker tættere på i takt med den grønne omstilling

Den hurtige udvikling inden for grøn energi kræver øget anvendelse af højspænding i elnettet, nye teknologier, ny viden – og mere standardisering.

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

30. april 2024

Elektrikere skal også være opmærksomme på cybersikkerhed

Med det stigende antal elektriske produkter, der kobles til internettet, bør elektrikere altid overveje risikoen for hacking og cyberangreb og indtænke det i deres praksis.

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

30. oktober 2023

Væsentlige ændringer i den danske standard for stikpropper og stikkontakter til husholdningsbrug o.l.

Den nye revision indeholder væsentlige ændringer, der afspejler udvalgets arbejde om bl.a. at skabe sikrere stikpropper og stikkon-takter. Standarden er revideret i samarbejde med branchens eksperter og adresserer flere nøgleområder for at sikre s...

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

18. oktober 2023

To danske eksperter får tildelt prestigefuld pris

Traditionen tro uddeles hvert år den prestigefulde pris, IEC 1906 Award. Den tildeles eksperter inden for den internationale standardiseringsorganisation, IEC, for at have opnået ekstraordinære resultater. I år har to danske eksperter modtaget pri...