Læserum i sag C-588/21 P om aktindsigt er nu frit tilgængelig på ds.dk

28. juni 2024

Læserum i sag C-588/21 P om aktindsigt er nu frit tilgængelig på ds.dk

EU-Kommissionen og CEN-CENELEC er blevet enige om, at hver national standardiseringsorganisation i Europa skal have et virtuelt læserum. Derfor kan alle interesserede nu frit læse de harmoniserede standarder, som EU-dommen vedrører i sag C-588/21 P.

5. marts 2024 blev EU-Kommissionen pålagt at give aktindsigt i fire harmoniserede standarder i sag C-588/21 P. EU-Kommissionen og CEN-CENELEC, der ejer standarderne, har siden været i dialog om, hvordan dommen skulle effektueres.

EU-Kommissionen og CEN-CENELEC er nu kommet frem til en løsning, der betyder, at alle 34 nationale standardiseringsorganisationer stiller de omhandlende standarder til rådighed i et digitalt læserum, hvor alle har mulighed for frit at læse dem.

- I Dansk Standard er vi glade for, at vi nu kan tilbyde et digitalt læserum til vores kunder på ds.dk, så vi kan sikre tilgængelighed og den nemmeste adgang til de standarder, der er berørt af dommen. Vi har valgt at integrere læserummet med vores andre systemer, så platformen er brugervenlig og nem at anvende, fortæller Tina Helsted Vengsgaard, standardiseringsdirektør i Dansk Standard.

Læserummets funktionalitet

På ds.dk kan du finde vores digitale læserum i vores webshop: https://webshop.ds.dk/standard?openStandards=true

Den digitale læseadgang gør det muligt at læse standarderne. Ønsker man at kopiere eller integrere en eller flere standarder i sine egne systemer, kan de købes via webshop eller vores licenssystem Standard Distribute.

De øvrige harmoniserede standarder

Selve sagen C-588/21 P, hvor der er afsagt dom, handler om fire konkrete harmoniserede standarder – tre harmoniserede CEN-standarder om legetøj samt en harmoniseret CEN-standard om test af nikkel:

  • DS/EN 12472 + A1:2009 – Metode til simulering af slid og korrosion til bestemmelse af nikkelafgivelse fra overfladebehandlede emner
  • DS/EN 71-12:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 12: N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer
  • DS/EN 71-4:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 4: Kemisæt til kemiforsøg og lignende
  • DS/EN 71-5:2015 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 5: Andet kemisk legetøj (sæt) end sæt til kemiske forsøg

Tre af de harmoniserede standarder, der er er søgt aktindsigt i, er trukket tilbage. Det betyder, at de ikke længere er gældende. Men da det er dem, selve sagen C-588/21 P omhandler, er det dem, EU-Kommissionen har valgt skal være tilgængelig i læserummet. 

Hvorvidt de resterende harmoniserede standarder også bliver en del af det digitale læserum, har EU-Kommissionen og CEN-CENLEC ikke afgjort endnu. Vi opdaterer ds.dk, når vi ved noget mere.  

Hvad er en harmoniseret standard?

En harmoniseret standard er en teknisk specifikation, der er udviklet af CEN, CENELEC eller ETSI på anmodning fra EU-Kommissionen gennem en transparent proces. Den beskriver, hvordan overordnede krav i EU-direktiver kan opfyldes. De harmoniserede standarder giver formodning om overensstemmelse med lovgivningen når de offentliggøres af Kommissionen i EU-tidende. 

Hvilke harmoniserede standarder handler dommen om?

Selve sagen C-588/21 P, der er afsagt dom i, handler om fire konkrete harmoniserede standarder – tre harmoniserede CEN-standarder om legetøj samt en harmoniseret CEN-standard om test af nikkel: 

DS/EN 12472 + A1:2009 – Metode til simulering af slid og korrosion til bestemmelse af nikkelafgivelse fra overfladebehandlede emner 

DS/EN 71-12:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 12: N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer 

DS/EN 71-4:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 4: Kemisæt til kemiforsøg og lignende 

DS/EN 71-5:2015 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 5: Andet kemisk legetøj (sæt) end sæt til kemiske forsøg

 

Tre af de harmoniserede standarder, der er er søgt aktindsigt i, er trukket tilbage. Det betyder, at de ikke længere er gældende. Men da det er dem, selve sagen C-588/21 P omhandler, er det dem, EU-Kommissionen har valgt skal være tilgængelig i læserummet. 

 

Men dommen åbner potentielt op for, at der skal gives aktindsigt til flere harmoniserede standarder, der kan have offentlighedens interesse.  

Hvem skal give aktindsigt i de fire standarder?

Dommen fastslår, at EU-Kommissionen skal give aktindsigt i de fire harmoniserede CEN-standarder til de to organisationer, Public.Resource.Org Inc. og Right to Know CLG, der har søgt om det. 

På sigt vil der formentlig blive givet aktindsigt af EU-Kommissionen til mange flere organisationer i flere harmoniserede standarder.  

Hvem kan få aktindsigt?

Alle, der har interesse, kan læse de fire specifikke standarder, som sagen omhandler på de nationale standardiseringsorganisationers hjemmeside. Du kan læse dem i vores webshop her, når du har registreret dig: https://webshop.ds.dk/standard?openStandards=true

Hvor lang tid har EU-Kommissionen til at give aktindsigt?

EU-Kommissionen har givet aktindsigt i de fire specifikke standarder, som der blev søgt aktindsigt i. I første omgang til de to organisationer Public.Resource.Org Inc. og Right to Know CLG, der søgte om det, og nu til alle andre via decentrale læserum.

Bliver de harmoniserede standarder gratis på ds.dk?

Dommen handler ikke om gratis standarder på ds.dk, men om aktindsigt i harmoniserede standarder. Det er EU-Kommissionen, der skal sørge for, at der bliver givet aktindsigt i de harmoniserede standarder, som har offentlighedens interesse. EU-Kommissionen har sammen med CEN-CENELEC besluttet, at adgangen til de fire harmoniserede standarder bliver givet i decentrale læserum. 

Hvordan forholder Dansk Standard sig?

Dansk Standard har stor opmærksomhed rettet mod sagen og er i tæt dialog med CEN-CENELEC ift. at blive klogere på konsekvenserne af dommen. Dansk Standard deltager ikke direkte i forhandlingerne, men er sammen med de 34 nationale standardiseringsorganisationer i Europa repræsenteret igennem CEN-CENELEC. Vi tror på, at de nationale læserum er en god løsning, da det bliver nemmere at finde.  

Tilgængeligheden af standarder

Man kan til enhver tid læse alle standarder inkl. de harmoniserede standarder, som sagen omhandler, på det Kongelige Bibliotek i Aarhus og København samt efter aftale ved fysisk fremmøde hos os i Dansk Standard.  
Kontakt

Helena Schou Østergaard
Helena Schou Østergaard Presseansvarlig | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: hso@ds.dk
T: 39 96 62 74

Se også

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag om fire harmoniserede standarder

05. marts 2024

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag om fire harmoniserede standarder

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag om fire harmoniserede standarder

Effektuering af EU-Domstolens afgørelse

29. april 2024

Effektuering af EU-Domstolens afgørelse

EU-Kommission og CEN og CENELEC nærmer sig en aftale om, hvordan dommen i sag C-588/21 P skal effektueres.