EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag om fire harmoniserede standarder

05. marts 2024

EU-Domstolen har i dag afsagt dom i sag om fire harmoniserede standarder

Ophavsretlig beskyttelse af harmoniserede standarder betvivles ikke. Der er dog en afgørende offentlig interesse i udbredelsen af harmoniserede standarder

Den Europæiske Unions Domstol har i dag, den 5. marts, afsagt dom i sag C-588/21 P vedrørende aktindsigt i fire harmoniserede standarder i henhold til forordning 1049/2001.

Sagen handler om, at organisationerne Public.Resource.Org Inc. and Right to Know CLG har anmodet om at få aktindsigt i fire harmoniserede CEN-standarder tilbage i januar 2019. Anmodningen blev afvist af EU-Kommissionen, og organisationerne anlagde derfor en sag ved EU-retten i første Instans, hvor de heller ikke fik medhold. Derfor ankede de til EU-Domstolen, dvs. sidste instans, som nu har truffet en afgørelse.

Dommen rejser ikke tvivl om, at harmoniserede standarder er omfattet af ophavsretlig beskyttelse.

Den Europæiske Unions Domstol fastslår imidlertid, at der er en afgørende offentlig interesse i udbredelsen af harmoniserede standarder under forordning 1049/2001 og annullerer derfor Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på aktindsigt i de fire ønskede standarder.  

FAQ på EU-Domstolens afgørelse

Indtil vi kender det fulde omgang af konsekvenserne af dommen, har Dansk Standard udarbejdet denne FAQ, som besvarer nogle af de spørgsmål, dommen kan give anledning til.

Hvad er en harmoniseret standard?

En harmoniseret standard er en teknisk specifikation, der er udviklet af CEN, CENELEC eller ETSI på anmodning fra EU-Kommissionen. Den beskriver, hvordan overordnede krav i EU-direktiver kan opfyldes. De harmoniserede standarder godkendes af Kommissionen via offentliggørelse i EU-tidende.

Hvilke harmoniserede standarder handler dommen om?

Dommen handler om fire harmoniserede standarder – tre harmoniserede CEN-standarder om legetøj samt en harmoniseret CEN-standard om test af nikkel:

  • DS/EN 12472 + A1:2009 – Metode til simulering af slid og korrosion til bestemmelse af nikkelafgivelse fra overfladebehandlede emner
  • DS/EN 71-12:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 12: N-nitrosaminer og N-nitroserbare stoffer
  • DS/EN 71-4:2013 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 4: Kemisæt til kemiforsøg og lignende
  • DS/EN 71-5:2015 – Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 5: Andet kemisk legetøj (sæt) end sæt til kemiske forsøg
Hvem skal give aktindsigt i de fire standarder?

Dommen fastslår, at EU-Kommissionen skal give aktindsigt i de fire harmoniserede CEN-standarder til de to organisationer, Public.Resource.Org Inc. og Right to Know CLG, der har søgt om det.

Hvem kan få aktindsigt?

Ifølge afgørelsen er det de to organisationer, der har lagt sag an, Public.Resource.Org Inc. og Right to Know CLG, der kan få aktindsigt.

Hvor lang tid har EU-Kommissionen til at give aktindsigt?

EU-Kommissionen har 30 dage fra dommen til at give aktindsigt i de fire harmoniserede standarder til de to organisationer.

Hvem skal effektuere på dommen?

Da det er en europæisk sag og europæisk afgørelse, skal EU-Kommissionen finde ud af, hvordan dommen skal effektueres og således sørge for at give aktindsigt til de pågældende organisationer, der har søgt om det. De europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC er naturligvis også i dialog med Kommissionen om dette.

Bliver de harmoniserede standarder gratis på ds.dk?

Dommen handler ikke om gratis standarder på ds.dk, men om aktindsigt i fire harmoniserede standarder. Det er EU-Kommissionen, der skal sørge for, at der bliver givet aktindsigt i de fire harmoniserede standarder til de organisationer, der har søgt om det.

Hvordan forholder Dansk Standard sig?

Dansk Standard har stor opmærksomhed rettet mod sagen og er i tæt dialog med CEN og CENELEC ift. at blive klogere på konsekvenserne af dommen. Dansk Standard repræsenterer Danmark i de to europæiske standardiseringsorganisationer CEN og CENELEC.

Som to af de officielle europæiske standardiseringsorganisationer glæder CEN og CENELEC sig sammen med deres medlemmer - de nationale standardiseringsorganisationer og nationale komiteer i 34 europæiske lande - over at Domstolen ikke følger sagsøgernes og generaladvokatens hovedargument, som bestod i et forslag om at udelukke harmoniserede standarder generelt fra ophavsretlig beskyttelse. Dommen rejser heller ikke tvivl om, at aktindsigt i dokumenter under forordning 1049/2001 ikke har indflydelse på eventuelle eksisterende ophavsretlige regler, som kan begrænse tredjeparters ret til at gengive eller anvende udgivne dokumenter.

Standarder spiller en vigtig rolle for bl.a. produktsikkerhed, bæredygtig omstilling osv. Det er vigtigt at standardiseringssystemet fungerer, og at man har fokus på at bevare styrkerne ved det. For det første giver det virksomhederne mulighed for let adgang til det indre marked. For det andet er det konsensusbaseret og inddrager viden og ekspertise fra alle lige fra virksomheder, forskning, NGO’er, myndigheder, til forbrugere fra hele Europa og sikrer dermed, at kravene hele tiden er best practise samtidigt med, at de kan implementeres i praksis.

En del af standardiseringssystemets styrke er netop det gode samarbejde med lovgivere, hvor deres rolle ikke er at udforme standarderne – det lader man eksperterne om – men derimod at beslutte, hvilke standarders indhold, der har retsvirkning.

På denne baggrund vil CEN og CENELEC fortsat arbejde tæt sammen med Europa-Kommissionen og alle relevante interessenter, som er involveret i europæisk standardisering, for at sikre, at vores system er klar til fremtiden til gavn for det indre marked og Europas virksomheder og borgere.

Dansk Standard følger afgørelsen fra EU-Domstolen, og vi vil løbende opdatere denne side i takt med, at essensen og betydningen af afgørelsen bliver mere entydig.

Kontakt

Helena Schou Østergaard
Helena Schou Østergaard Presseansvarlig | Media Relations Manager
Marketing og kommunikation
E: hso@ds.dk
T: 39 96 62 74

Se også

16. april 2024

Se eller gense morgenbriefing om det nye bygningsdirektiv

EU vil forbedre bygningers energieffektivitet. På denne briefing kan du se eller gense, hvad bygningsdirektivet betyder for Danmark, og hvordan vi kommer i gang med den næste danske renoveringsbølge.

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

15. april 2024

Deltag i høringen af den reviderede betonstandard, DS 206:2024 (tidl. DS/EN 206 DK NA:2023)

Den danske standard, DS 206:2024, der supplerer den europæiske standard DS/EN 206 for beton er netop sendt i høring efter, at den har gennemgået en revision. Den reviderede betonstandard får titlen DS 206:2024 og vil ligesom sin forgænger DS/EN 20...

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

09. april 2024

Vær med til at revidere standarden for svømmebadsanlæg

I slutningen af maj 2024 begynder revisionen af den danske standard for svømmebadsanlæg, DS 477. Standarden omfatter mange forskellige fagdiscipliner, som tilsammen skal sikre den bedst mulige vandkvalitet – og du kan være med til at revidere den.

ISO indfører klimakrav i alle ledelsesstandarder

03. april 2024

ISO indfører klimakrav i ledelsesstandarder

Med London-erklæringen forpligtede ISO sig til at bidrage til klimadagsordenen gennem standardisering – nu indføres krav om klimahensyn i ledelsesstandarder.