Harmoniserede standarder og ny tjekliste

Harmoniserede standarder er de standarder, som er udarbejdet af CEN, CENELEC eller ETSI efter en standardiseringsanmodning (mandat) fra EU-kommissionen. Efter deres publicering er de blevet godkendt og offentliggjort af EU-Kommissionen i Lovtidende, de er blevet såkaldt citeret.

Disse standarder betragtes som én måde at opfylde EU-lovgivningers væsentlige sundheds-, sikkerheds- og miljøkrav på og giver formodningsret, når standarden er citeret i EU’s Lovtidende. Hermed bruges de også i høj grad som basis for CE-mærkning.

I forbindelse med EU-Kommissionens og de udnævnte HAS-konsulenters (Harmonised Standards Consultant) gennemgang af standarder forud for offentliggørelse i EU’s Lovtidende har der de seneste år været en del problemer. Det har ført til lange sagsbehandlingstider, og at mange standarder ikke er blevet citeret i EU’s Lovtidende.

CEN og CENELEC har gennem lang tid været i dialog med EU-kommissionen om at få løst problemerne, ligesom 17 EU-medlemsstater herunder Danmark har lagt pres på Kommissionen for at få løst problemerne.

For at sikre at flere standarder kan ”nå i mål” med at blive citeret i EU’s Lovtidende, har CEN og CENELEC’s tekniske bestyrelser lavet en række analyser af, hvilke forhindringer, fejl og mangler som typisk hindrer standarderne med at nå i mål.

På den baggrund er der blevet udarbejdet en tjekliste, som eksperterne i arbejdsgrupper og tekniske komitéer skal bruge, når de udarbejder harmoniserede standarder. Ved at bruge listen kan eksperterne sikre sig mod at begå de mest klassiske fejl og efterleve de formelle administrative krav. Derved øger eksperterne sandsynligheden for at komme i mål med deres standarder.

Fra første oktober bliver listen obligatorisk at anvende, når standarder sendes til Centralsekretariatet for CEN og CENELEC i Bruxelles (CCMC) til First Working Draft, Enquiry og Formal Vote. Sekretariatet skal sende standarden tilbage, hvis ikke tjeklisten sendes med.

Dette gælder dog ikke for standarder, som er udviklet under Wien- eller Frankfurtaftalerne (parallelt med ISO eller IEC) og for standarder under Byggevareforordningen. Her anbefales det dog stadig at anvende tjeklisterne. EU-kommissionen stiller særlige krav til standarder, som forholder sig til Byggevareforordningen. Derfor er der ved at blive udarbejdet en særlig tjekliste til standarder for byggevarer. Den indføres senere på året.

I forlængelse af tjeklisten er der også udviklet et webinar, hvor de forskellige elementer forklares. Webinaret kan ses her: https://www.cencenelec.eu/news-and-events/events/2021-07-06-webinar-harmonized-european-standards-drafting-standards-compliant-with-eu-legislation/ 

I løbet af 2021 vil CEN-CENELEC’s hjemmeside endvidere få en særlig side med understøttende materialer, skabeloner m.m. Ligesom der løbende vil blive udviklet webinarer med fokus på specifikke sektorer.

DS vil sende information ud, når denne del af den nye hjemmeside er lanceret.

Kontakt

Pouline Terpager
Pouline Terpager Afdelingschef | Head of Department
International & EU Politik
E: ptr@ds.dk
T: 39 96 61 18