CE-mærkning

Legetøj - 2009/48/EF

Den, der bringer legetøj i omsætning i EU, bør sætte sig ind legetøjsdirektivets krav.

Læs mere om CE-mærkning

Dette direktiv indeholder bestemmelser om sikkerhedskrav til legetøj og dets frie bevægelighed i Fællesskabet.

Her kan man bl.a. læse om de væsentlige sikkerhedskrav, som legetøj skal leve op til, hvordan man dokumenterer produktets overensstemmelse med disse krav, mærkningsregler m.m.

Direktivets overskrift

Europa-Palamentets og Rådets direktiv 2009/48/EF af 18. juni 2009 om sikkerhedskrav til legetøj.

Hvad er omfattet af direktivet?

Dette direktiv finder anvendelse på produkter, der udelukkende eller delvist er konstrueret eller beregnet til, at det skal bruges af børn under 14 år under leg.

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • Pyntegenstande til fester og højtideligheder
 • Detaljerede skalamodeller til voksne samlere
 • Dukker i folkedragter og pyntedukker samt lignende genstande til voksne samlere
 • Tro kopier af skydevåben
 • Historisk tro kopier af legetøj
 • Sportsudstyr, herunder rulleskøjter og skateboards
 • Cykler med en maksimal, sadelhøjde på over 435 mm
 • Løbehjul og andre transportmidler til sportsbrug eller befordring ad offentlig vej
 • Elektrisk drevne køretøjer til befordring af offentlig vej
 • Vandsportsudstyr og svømmehjælpemidler
 • Puslespil med over 500 brikker
 • Luftbøsser og luftpistoler
 • Fyrværkeri, herunder knaldhætter
 • Dartspil (pile med metalspids)
 • Elektriske ovne,strygejern eller andre brugsartikler, forsynet med en nominel spænding på over 24 volt
 • Produkter der er beregnet til anvendelse i pædagogisk øjemed på skoler under opsyn af voksen lærer, f.eks. videnskabeligt udstyr.
 • Elektronisk udstyr, f.eks. personlige computere og spilkonsoller.
 • Interaktivt software, der er beregnet til fritid og underholdning
 • Narresutter
 • Belysningsarmaturer, som virker tiltrækkende på børn
 • Elektriske transformatorer til legetøj
 • Modetilbehør til børn, der ikke er beregnet til anvendelse i forbindelse med leg.

Særlig sikkerhedskrav

Direktivets væsentlige sikkerhedskrav til konstruktion af legetøj fremgår af bilag 2. Her listes en række særlige sikkerhedskrav og en række særlige risici, der gør sig gældende for hhv. fysiske og mekaniske egenskaber, antændelighed, kemiske egenskaber, elektriske egenskaber, hygiejne og radioaktivitet.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

For at kunne bringe legetøjet i omsætning skal den fabrikanten sikre sig, at produktet er i overensstemmelse med direktivets særlige sikkerhedskrav (artikel 10), og denne procedure kan foregå på to forskellige måder.

Enten kan legetøjet konstrueres og fremstilles i overensstemmelse med de harmoniserede standarder (intern produktionskontrol), eller fabrikanten kan få en prototype typegodkendt af et EF-godkendt organ (bemyndiget organ) og få udstedt en EF- typeattest. EF-typeafprøvningsattesten tages op til fornyet behandling minimum hvert femte år. Læs mere i direktivets artikel 19.

Den ansvarlige for CE-mærkningen skal være i besiddelse af en teknisk dokumentation, der kan fremlægges for kontrolmyndighederne, hvis de anmoder om det.

Mærkning

Legetøj der overholder de særlige sikkerhedskrav i dette direktiv kan blive CE-mærket. CE-mærket anbringes før legetøj bringes i omsætning. I visse tilfælde skal der endvidere anføres advarsler og oplysninger om forsigtighedsregler.

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 20. juli 2009. 

Bemyndigede organer 

Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan f.eks. være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Der er ikke udpeget et bemyndiget organ i Danmark på området. Se listen over bemyndigede organer i EU her.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140