CE-mærkning

Pyrotekniske artikler - 2013/29/EU

Direktivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for pyrotekniske artikler defineret nederst.

Læs mere om CE-mærkning

Direktivets overskrift

”Europaparlamentets og Rådets direktiv 2013/29/EU af 12. juni 2013 om markedsføring af pyrotekniske artikler. 

Hvad er omfattet af direktivet?

Direktivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav for pyrotekniske artikler defineret nederst.

 • Ved en ”pyroteknisk artikel” forstås en artikel, der indeholder eksplosivstoffer eller en eksplosiv blanding af stoffer beregnet til at udvikle varme, lys, lyd, gas eller røg eller en kombination heraf ved hjælp af eksoterme kemiske reaktioner, der holder sig selv i gang.
 • Pyrotekniske artikler, der stilles til rådighed på fællesskabsmarkedet med henblik på distribution og/eller anvendelse, hvad enten det sker mod betaling eller gratis.
 • Fyrværkeri  - pyrotekniske artikler beregnet til underholdning
 • Teaterfyrværkeri – pyrotekniske artikler beregnet til indendørs eller udendørs scenebrug
 • Komponenter i sikkerhedsanordninger i kørestøjer indeholdende pyrotekniske stoffer beregnet til aktivering af disse eller andre anordninger i køretøjer.

Undtagelser

Direktivet finder ikke anvendelse på:

 • Pyrotekniske artikler, der er beregnet til anvendelse  inden for de væbnede styrker, politiet eller brandvæsenet.
 • Udstyr i henhold til 96/98/EF.
 • Pyrotekniske artikler, der beregnet til anvendelse i luft- og rumfartsindustrien.
 • Knaldhætter specielt beregnet til legetøj.
 • Eksplosivstoffer i henhold til direktiv 93/15/EØF.
 • Ammunition som projektiler, drivladninger og løs ammunition anvendt i håndskydevåben, andre skydevåben og artilleri.

Det er dog vigtigt at bemærke, at ovennævnte undtagelser kan være omfattet af anden national lovgivning og/eller fælles-europæiske direktiver.

Fyrværkeri fremstillet til fabrikantens egen anvendelse i det område, hvor det fremstilles, anses ikke for at være markedsført og kræver derfor ikke CE-mærkning.

Væsentlige krav

Væsentligste sikkerhedskrav for pyrotekniske artikler er beskrevet i bilag I til direktivet.

Procedure for overensstemmelsesvurdering

De pyrotekniske artikler, skal af fabrikanten kategoriseres efter anvendelse, formål og risiko, herunder støjniveau. De bemyndigede organer, bekræfter kategoriseringen i forbindelse med overensstemmelsesvurderingsprocedurerne – som er at finde i bilag II til direktivet.

Mærkning

Mærkning af pyrotekniske artikler inddeles i to typer:

 • Mærkning af andre artikler end pyrotekniske artikler til køretøjer (jf. artikel 12)
 • Mærkning af pyrotekniske artikler til køretøjer (jf. artikel 13).

Ikrafttrædelsesdato og overgangsordning

Direktivet trådte i kraft den 29. juni 2013. Direktivet 2007/23/EF ophæves med virkning fra 1. juli 2015, overgangsordningen løber således indtil denne dato.

Bemyndigede organer

Visse produkter skal godkendes af et bemyndiget organ. Der er frit valg, om det er et bemyndiget organ i Danmark eller i et andet land. Du vælger selv, hvilket bemyndiget organ du vil benytte, ud fra de fagområder som organet er bemyndiget til. Faktorer udover bemyndigelsen, der kan påvirke dit valg, kan fx være sprog, pris, leveringstid m.m. Ikke alle fagområder er repræsenteret ved bemyndigede organer i Danmark.  Gælder det for dit produkt, skal du søge i andre lande.

Du kan finde listen over bemyndigede organer i Danmark her.

Er du i tvivl om, hvilket bemyndiget organ du skal benytte, er du er velkommen til at kontakte vores Informationscenter tlf. 39966140.

Ansvarlig myndighed

Sikkerhedsstyrelsen 


Teksten er skrevet med fuld redaktionel frihed til at vælge relevante oplysninger fra og om det pågældende direktiv, for dermed at give en kort introduktion til direktivet hvad angår formål, omfang og præmisser. I forbindelse med CE-mærkning, anbefaler vi, at man desuden forholder sig til den fulde tekst af direktivet, den tilhørende danske lovgivning samt relevante standarder.

Kontakt

Informationscentret
Informationscentret Vi har åbent mandag - torsdag 8.30 - 16.00. Fredag 8.30 - 15.00
Salg og Kundeservice
E: dsinfo@ds.dk
T: 39966140