ISO 45001 Arbejdsmiljøledelse

ISO 45001 er en international anerkendt standard indenfor arbejdsmiljøledelsessystemer. Standarden kan bruges af enhver organisation, stor eller lille, uanset dens virkefelt.

Køb standarden i webshop Diplomkursus i ISO 45001

Sæt rammerne for et godt arbejdsmiljø

At få et godt arbejdsmiljø kræver, at ledelse og medarbejdere arbejder sammen. Hvis virksomheden vil reducere arbejdsulykker, have et godt indeklima, omtanke for medarbejderne og sikre det bedst mulige psykiske arbejdsmiljø, skal der samarbejde og dialog til. Det kan et arbejdsmiljøledelsessystem efter ISO 45001 hjælpe jer til.

Formålet med ISO 45001 arbejdsmiljøledelse er at forbedre jeres præstation i forhold til arbejdsmiljø ved at skabe rammerne for ledelse og styring af de risici, der er inden for jeres arbejdsmiljø. Dette er med til at reducere arbejdsulykker og skabe sikre og sunde arbejdspladser. Standardens krav og vejledning giver jer således et værktøj til at sætte jeres arbejde med arbejdsmiljø i system og sikre, at I løbende kontrollerer jeres arbejdsmiljø samt evaluerer og forbedrer jeres indsatser. 

Ved at indføre ledelsessystemet for arbejdsmiljø ISO 45001 arbejder du og din virksomhed struktureret med læring på arbejdsmiljøområdet.

5 fakta om ISO 45001 - arbejdsmiljøledelse

  • Fundamentet for ledelsessystemet er kortlægning af interne og eksterne krav samt væsentlige interessenter og deres krav og forventninger til præstation på arbejdsmiljøområdet.
  • ISO 45001 stiller krav til, at topledelsen tager ansvar for arbejdsmiljøet og arbejder målrettet på at skabe løbende forbedringer i arbejdsmiljøpræstation og -samarbejde.
  • Arbejdsmiljømål skal planlægges ud fra fundamentet for ledelsessystemet samt resultaterne af kortlægningen af risici og muligheder. Arbejdsmiljømålene skal desuden driftes for at demonstrere overholdelse og forbedring af præstationer.
  • Stort fokus på betydningen og vigtigheden af konsultation og inddragelse af medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation.
  • Vigtigt at opbygge en kultur med fokus på løbende forbedringer.

Flere end 50 lande og organisationer har været involveret med at skrive standarden, der kan bruges af alle virksomheder og organisationer uanset brancher og virksomhedstyper. Standarden afløser OHSAS 18001 og har samme opbygning som de andre store ledelsesstandarder, ISO 9001 og ISO 14001.

Standard for psykisk arbejdsmiljø – ISO 45003

Den internationale standard ISO 45003 om psykisk arbejdsmiljø er et stærkt værktøj til at arbejde organisatorisk og kontinuerligt med psykisk arbejdsmiljø i et etableret arbejdsmiljøledelsessystem.

ISO 45003 er en vejledning til håndtering af psykosociale risici og til at fremme de trivselsmæssige forhold på arbejdspladsen. Vejledningen er primært tænkt som en guide til brug i forbindelse med arbejdsmiljøledelsesstandarden ISO 45001, men er relevant for alle, der ønsker at arbejde proaktivt med psykisk arbejdsmiljø.

ISO 45003 giver eksempler på psykosociale risici, der opstår som følge af arbejdets tilrettelæggelse, sociale faktorer og arbejdsmiljø, arbejdsudstyr og farlige arbejdsopgaver, samt en række foranstaltninger, der kan anvendes til at fjerne farer eller minimere forbundne risici. Den indeholder også oplysninger om, hvad der er vigtigt for organisationer at overveje i relation til at øge bevidstheden om psykosociale risici, udvikle kompetencer i håndteringen af psykosociale risici, understøtte berørte arbejdstagers restitution og tilbagevenden til arbejde og planlægge og reagere på nødsituationer.

ISO 45003 er udgivet og oversat til dansk.

Kontakt

Lise Schmidt Aagesen
Lise Schmidt Aagesen Seniorkonsulent | Senior Consultant
Standardisering | Digital & Bæredygtighed
E: laa@ds.dk
T: 39 96 63 28

Køb af ISO 45001

 

 

ISO 45001 kursus - Diplomkursus i arbejdsmiljøledelse (2 dage)

På dette to-dages kursus præsenteres du for indholdet i ISO 45001:2018 standarden og lærer samtidig, hvordan de enkelte krav efterleves i praksis.

Arbejdsmiljøledelse deltag i standardisering

Deltag i standardisering

Hvis du vil vide mere om standarder inden for arbejdsmiljø

Med færdiggørelsen af ISO 45001 vendes blikket nu mod udviklingen af flere standarder indenfor arbejdsmiljø. Se mere om udviklingen af standarder på området eller kontakt den ansvarlige konsulent.

Hjælp og support

Hjælp og support

Har du andre spørgsmål?

Fik du ikke svar på det du søgte efter, så kan du sandsynligvis finde det i vores Hjælp og support. Det er der, vi samler de bedste svar på de oftest stillede spørgsmål.